Category Archives: The Academy

คนไทยใช้ Social Network อะไรในแต่ละวัน

SOCIAL-2

 

กิจกรรมที่คนไทยชอบมากที่สุดคือ “การคอมเม้นต์ตอบใต้โพสต์” จากขั้นตอนที่ง่าย ไม่ซับซ้อน

ส่วนกิจกรรมที่คนชอบน้อยที่สุดคือ “การถ่ายและอัพโหลดภาพตัวเองคู่กับผลิตภัณฑ์” อาจมีสาเหตุจากต้องทำหลายขั้นตอนตั้งแต่ถ่ายภาพ แต่งภาพ(สำหรับบางคนที่ไม่มั่นใจในตัวเอง) และอัพภาพลงโซเชียว แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ Creative ของแต่ละกิจกรรม และการเลือกรูปแบบที่เหมาะสมเพื่อจะให้บรรลุเป้าหมายของกิจกรรมอย่างสูงสุด

 

SOCIAL-3

ตลาดพรินเตอร์

 

printer-non-2(1)

 

ทำไมตลาด พรินเตอร์ Non High Yield ลดลง

1.เนื่องจากหมึกที่ใช้มีราคาแพงทำให้ต้นทุนสูง

2. ต้องติดแทงค์เพิ่มเพื่อประหยัด

3. หัวหมึกเสียง่าย ต้องซ่อมบ่อย

4. ราคาเฉลี่ย 3 บาท/ แผ่น

เกิดอะไรขึ้นเมื่อเสรีน่านฟ้าเปิด

open-skies-content1.จุดเริ่มต้นที่ทำให้ธุรกิจการบินของไทยมีการแข่งขันมาจากปี 2545 ที่ประเทศไทยผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในการให้บริการของสายการบิน จากเดิมที่อนุญาตให้สายการบินเพียงไม่กี่สายเข้ามาให้บริการภายในประเทศ และจำกัดเส้นทางในการให้บริการของสายการบินเพื่อไม่ให้บินทับเส้นทางหลักของสายการบินไทยซึ่งเป็นสายการบินแห่งชาติ

2.การเปิดเสรีน่านฟ้าในปี 2558 ทำให้สายการบินของไทยต้องเผชิญกับสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงยิ่งขึ้นจากสายการบินในอาเซียนที่ต้องการเข้ามาแข่งขันในประเทศไทย จากข้อตกลงในเรื่องนโยบายการเปิดเสรีน่านฟ้า (Open Skies Policy) ที่เพิ่มมากขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจการขนส่งทางอากาศ สายการบินสามารถให้บริการขนส่งทางอากาศทั้งขาไปและขากลับระหว่างเมืองได้ และสามารถลงจอดเพื่อรับผู้โดยสารและสินค้าจากเมืองตามเส้นทางการบินที่บินผ่านได้

3.สายการบินในอาเซียนต่างก็เตรียมพร้อมเข้ามาให้บริการขนส่งทางอากาศในประเทศไทย ดังเช่น กลุ่มไลอ้อนแอร์ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของอินโดนีเซียได้เข้ามาเปิดบริการสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ในไทยในช่วงปลายปี 2556 และในปี 2557 นี้ กานต์แอร์ได้ร่วมทุนกับเวียดเจ็ทแอร์ประกาศจัดตั้งสายการบินไทยเวียดเจ็ทแอร์ซึ่งเป็นสายการบินต้นทุนต่ำเพื่อเปิดให้บริการในประเทศไทย จะเห็นได้ว่าการเปิดเสรีน่านฟ้าจะทำให้สายการบินในอาเซียนสามารถเข้ามาให้บริการในประเทศไทยได้ทันที ย่อมหมายความว่า ธุรกิจการบินของไทยจะมีการแข่งขันที่รุนแรงมากยิ่งขึ้น

4.ประเทศไทยมีปัจจัยดึงดูดการลงทุนด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศที่มีแนวโน้มเติบโตสูง ประกอบกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีแผนปฏิบัติการท่องเที่ยวในปี 2557 เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวผ่านเสน่ห์ความเป็นไทย นอกจากนี้ประเทศไทยมีความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์เพราะสามารถเป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศ (Hub) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆ ในอาเซียนได้สะดวกมากขึ้น ซึ่งจะทำให้สายการบินของไทยมีจำนวนเที่ยวบินและผู้ใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. การส่งเสริมการท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย เช่น การงดเว้นการขอวีซ่าเข้าประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลี หรือการจัดทัวร์เพื่อชมคอนเสิร์ตและเทศกาลอาหารของประเทศเกาหลีใต้ เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สายการบินของไทยมีการขยายธุรกิจเพิ่มขึ้นเพื่อให้บริการในเส้นทางการบินใหม่ๆ ดังเช่น ไทยแอร์เอเชียได้เปิดตัวไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์เพื่อให้บริการการบินระยะไกลไปประเทศญี่ปุ่น,เกาหลี, และออสเตรเลีย ในขณะที่นกแอร์ก็ได้เปิดตัวนกสกู๊ตเพื่อให้บริการไปประเทศญี่ปุ่นและเกาหลี

6. ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ได้คาดการณ์ว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 56 ล้านคน และมีเที่ยวบินเพิ่มกว่า 3 แสนเที่ยวบินในปี 2558 สายการบินในอาเซียนจึงต้องการเข้ามาช่วงชิงและแข่งขันในประเทศไทยและเกิดการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในธุรกิจการบินของไทย