Category Archives: Marketeer Jobs

เรดดี้แพลนเน็ต : Sales Executive (เจ้าหน้าที่ขาย Alibaba)

บริษัท เรดดี้แพลนเน็ต จำกัด
ReadyPlanet “The leading result-oriented digital marketing company” ReadyPlanet ก่อตั้งในปี 2000 เริ่มแรกจากการเป็นผู้คิดค้นระบบ เว็บไซต์สำเร็จรูปแห่งแรกของไทย เพื่อผู้สนใจอยากมีเว็บไซต์ สามารถสร้างและบริหารเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองผ่านระบบสร้างเว็บไซต์ออนไลน์ที่ใช้งานง่าย ปัจจุบันบริษัทได้ขยายธุรกิจเป็นผู้ให้บริการด้านการตลาดออนไลน์แบบครบวงจร แก่ธุรกิจทั้งกลุ่ม SME และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ โดยมีบริการหลักดังต่อไปนี้
1. Website Service – บริการระบบเว็บไซต์สำเร็จรูป ที่ช่วยให้ลูกค้าสามารถมีเว็บไซต์และอีเมลที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อรองรับการทำการค้าออนไลน์
2. AdPro – บริการจัดทำและบริหารโฆษณาออนไลน์ เพื่อเพิ่มลูกค้าและเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ ผ่านแพลทฟอร์มโฆษณาออนไลน์ ที่ได้รับความนิยมบนอินเทอร์เน็ต เช่น Google AdWords
3. Online Marketing Training – บริการจัดอบรม ให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจที่จะเรียนรู้การพัฒนาธุรกิจออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ
4. Enterprise Service – บริการวางแผนและบริหารงานด้านการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ไลน์แบบครบวงจร แก่ธุรกิจทั้งกลุ่ม SME และกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่

Sales Executive (เจ้าหน้าที่ขาย Alibaba)
ลักษณะงาน:

– ให้คำปรึกษาและนำเสนอบริการของเว็บไซต์ Alibaba.com และปิดการขาย
– จัดทำและนำเสนอ Proposal วิเคราะห์ Keyword เพื่อเป็นแนวทางการตัดสินใจซื้อของลูกค้า
– จัดเตรียมเอกสารและดำเนินการสมัครบริการของ Alibaba.com
– แนะนำการใช้งานระบบ Alibaba.com เบื้องต้นให้กับลูกค้า
– ตรวจเช็คยอดขายประจำวัน
– ให้คำแนะนำลูกค้าในกรณีออกบูธนอกสถานที่ได้ รวมถึงติดตามประสานงานจนลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
คุณสมบัติ:
– อายุไม่เกิน 29 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
– วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ, การตลาด, คอมพิวเตอร์ธุรกิจ, นิเทศศาสตร์-การโฆษณาประชาสัมพันธ์,
เทคโนโลยีสารสนเทศ, สื่อสารมวลชน, ภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– สนใจงานขาย มีทัศนคติที่ดี มุ่งมั่นต่อการทำยอดขาย และต้องการมีรายได้ที่ดี
– ชอบการเรียนรู้และสนใจด้านเทคโนโลยีการตลาดดิจิทัล, Internet, Website, Social Media เป็นต้น
– สามารถพิมพ์ดีดไทย อังกฤษ และใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Excel, Word, และ internet ได้
– มีทักษะในการสื่อสารที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีจิตบริการ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

ติดต่อ
ที่อยู่ : 89 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 7 ห้อง 701-705 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2016-6924,087-673-9348
อีเมล : [email protected]
โฮมเพจ : http://jobs.readyplanet.com

ทรีวิว : Marketing Supervisor / หัวหน้าฝ่ายขาย

บริษัท ทรีวิว จำกัด ประกอบธุรกิจการผลิตโทรทัศน์สี มอนิเตอร์ LCD เพื่อจำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ ขณะนี้กำลังขยายกิจการอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และมั่นคง มีความต้องการรับบุคลากรเพื่อร่วมเติบโตไปกับเราดังนี้

Marketing Supervisor / หัวหน้าฝ่ายขาย (1 Position)
รายละเอียดของงาน:
รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดตามช่องทางต่างๆ รับผิดชอบงานด้านบริหารโครงการ บริหารงบประมาณในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ดูแลรับผิดชอบงานด้านการออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมการส่งเสริมการตลาดต่างๆ ประสานงานการจัดกิจกรรมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก

คุณสมบัติ:
1. อายุ 25-40 ปี / เพศชาย-หญิง
2. ปริญญาตรีหรือสูงกว่า ด้านการตลาด, การโฆษณาประชาสัมพันธ์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
3. มีมนุษย์สัมพันธ์และบุคลิกภาพดี
4. มีความคิดสร้างสรรค์และกล้า แสดงออก
5. มีความอดทนและรับผิดชอบ
6. สามารถใช้โปรแกรม Photoshop, Illustrator สามารถออกแบบสิ่งพิมพ์ได้
7. มีประสบการณ์ออกงาน Event, และออกบูธแสดงสินค้า พิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ:
– เงินเดือนประจำ ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทที่ไม่ด้อยกว่ากลุ่มธุรกิจเดียวกัน
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4-7 % 10 ปี 100%
– ค่าตำแหน่ง สำหรับหัวหน้างาน
– ค่าเดินทางสำหรับบางตำแหน่งงาน
– กิจกรรมท่องเที่ยวประจำปีต่างประเทศ เช่น เกาหลี
– สัมมนาและสันทนาการต่างจังหวัด
– โบนัสประจำปี ปีละ 1 ครั้งตามผลประกอบการ
– ปรับค่าจ้างปีละ 1 ครั้ง ตามผลการประเมินผลงาน
– ออฟฟิศสำนักงานทำงาน 5 วัน (จันทร์ – ศุกร์ 08.00-18.00 น.)
– เงินเดือนออกเดือนละ 1 ครั้ง จ่ายผ่านธนาคารกรุงไทย
– ประกันสังคม

ติดต่อ
ที่อยู่ : 191/40 22nd Fl., C.T.I. Tower, Ratchadaphisek Rd., Klongtoey, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2261-5043-5 ต่อ 201
โทรสาร : 0-2261-1092
อีเมล : [email protected]
โฮมเพจ : http://www.treeviewthai.com

เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล : เจ้าหน้าที่การตลาด หรือ จัดซื้อ

บริษัท เอเชียน สแตนเลย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้ผลิตและประกอบอุปกรณ์หลอดไฟขนาดเล็ก ผลิตภัณฑ์อิเลคโทรนิกส์ แผงแสดงผลLED , INDICATER LAMP, ไฟแฟลชอิเลคโทรนิกส์ เป็นต้น ได้ถือกำเนิดในประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2531 โดยการร่วมลงทุนระหว่างบริษัทต่างๆ ดังนี้
STANLEY ELECTRIC CO.,LTD
STANLEY GROUP
STANLEY ELECTRIC U.S. CO.,INC(USA)
II STANLEY CO.,INC. (USA)
STANLEY TSURUOKA WORKS LTD. (JAPAN)
STANLEY MIYAGI WORKS LTD. (JAPAN)
THAI STANLEY ELECTRIC CO.,LTD.
THE SITIPOL 1919 CO.,LTD.

ภายใต้การส่งเสริมจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ด้วยเงินลงทุนจดทะเบียนเริ่มแรก 200 ล้านบาท และได้รับอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า “STANLEY” เช่นเดียวกันกับบริษัทสแตนเลย์ ประเทศญี่ปุ่น

ในปัจจุบัน บริษัทมีพนักงานรวมกันทั้งสิ้น 1866 คน (ณ กันยาย 2556) โดยเฉลี่ยอายุพนักงานหญิงชายอยู่ระหว่าง 28-40 ปี มีพื้นที่ทั้งสิ้น (ที่ใช้งาน ณ เดือนมกราคม 2549) 22,387.20 ตารางเมตรและเริ่มก่อสร้างโรงงานในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2531 ในอำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี และบริษัทได้เปิดตัวในธุรกิจประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. 2531 มีฝ่าย / แผนก ที่เริ่มทำการผลิตเช่น SUBMINIATURE LAMP, LED, CHIP-LED และได้เพิ่มกำลังการผลิตที่มากขึ้นในปีต่อมาตามลำดับ

เจ้าหน้าที่การตลาด หรือ จัดซื้อ
ลักษณะงาน:

1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า
2. จัดทำเอกสาร
3. ออกพบลูกค้า

คุณสมบัติ:
1. เพศหญิง หรือ ชาย
2. อายุไม่เกิน 32 ปี
3. ป.ตรีทางด้านบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

สวัสดิการของบริษัท ฯ:
1. ค่ารักษาพยาบาล
2. รถตู้ รับ-ส่ง พนักงาน
3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. ประกันชีวิต
5. ของขวัญวันเกิด
6. ยูนิฟอร์ม
7. เงินช่วยเหลือกรณี สมรส คลอดบุตร มรณกรรม
8. กิจกรรมปีใหม่+ของขวัญปีใหม่
9. โรงยิม
10. โรงอาหารติดแอร์
11. ภาษีบริษัทฯ ออกให้

ติดต่อ
ที่อยู่ : 48/1 Moo 1, Kukwang, Lardlumkaew, Pathumthani 12140
โทรศัพท์ : 0-2599-1260-2 ต่อ 404 , 407
โทรสาร : 0-2599-1263
อีเมล : [email protected]

พีซแอนด์ลีฟวิ่ง : พนักงานการตลาด (Digital Marketing)

บริษัท พีซแอนด์ลีฟวิ่ง จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบของโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮมมาตลอดระยะเวลา 20 ปี ภายใต้แบรนด์ “The Exclusive” ปัจจุบันมีโครงการที่อยู่ระหว่างพัฒนาและเปิดขายรวม 3 โครงการ คือ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ สาทร-กัลปพฤกษ์, ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ แจ้งวัฒนะ-ติวานนท์ และ ดิ เอ็กซ์คลูซีฟ วงแหวน-รามอินทรา ทางบริษัทฯ มีแผนขยายโครงการเพิ่มขึ้นทั้งในกรุงเทพและปริมณฑล ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีความมุ่งมั่นในการทำงาน เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ

พนักงานการตลาด (Digital Marketing)
รายละเอียดของงาน:

1. รับผิดชอบงานด้านสื่อการตลาด สื่อโฆษณาต่างๆ และการออก Event สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2. สำรวจตลาดอสังหาริมทรัพย์ และความต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดและ Brand ของบริษัท
3. ดำเนินการตามแผนงานต่างๆของฝ่ายการตลาดไปในทิศทางและวิสัยทัศน์ของบริษัท
4. พัฒนางานและวิธีการทำงานในด้านการตลาดของบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คุณสมบัติ:
1. เพศชาย อายุ 20 – 33 ปี
2. วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด, นิเทศศาสตร์, หรือสาขาที่คล้ายกัน; ยินดีพิจารณานิสิต/นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาใหม่
3. มีทักษะในการเจรจาติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ติดต่อประสานงานภายนอกได้
4. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์, Social Media, และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ Online Marketing และ Website
5. ถ้ามีความสามารถด้านโปรแกรม Photoshop, Illustrator จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
6. มีรถยนต์หรือรถจักรยานนต์ส่วนตัวและใบอนุญาตขับขี่

เงินเดือน: 18,000 – 25,000 บาท แล้วแต่ประสบการณ์

ติดต่อ
ที่อยู่ : 231/14 ซอยเอกมัย 7 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2392-1066-8
โทรสาร : 0-2392-1069
อีเมล : [email protected]
โฮมเพจ : http://www.pal.co.th

เว็บเนติกส์ : พนักงานเทเลเซลล์ ขายโฆษณาดิจิตอล

บริษัท เว็บเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เว็บเนติกส์เป็นผู้นำในการบริการด้านการตลาดบนเสิร์ชเอ็นจิน และเป็นผู้นำสื่อโฆษณาดิจิตอลในประเทศไทยและในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรามีออฟฟิศอยู่ในประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย เวียดนาม และศรีลังกาได้รับการรับรองจาก Google อย่างเป็นทางการในฐานะเป็นพาร์ตเนอร์ระดับพรีเมียม (GoogleAdWords Premier SMB Partner) ภารกิจหลักของเราคือการทำให้เงินลงทุนโฆษณาดิจิตอลจากลูกค้าส่งผลคุ้มค่ากลับคืนสู่ลูกค้าทุกราย

เว็บเนติกส์กำลังมองหาคนขยัน มุ่งมันและมีความรับผิดชอบเราฝึกฝนและพัฒนาพนักงานให้มีทักษะความรู้ด้านสื่อโฆษณาดิจิตอลเพื่อสร้างทีมที่พร้อมจะเติบโตและก้าวหน้าไปด้วยกันร่วมทำงานในสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้าง ร่วมกับเซลส์ผู้มากประสบการณ์ และทีมงานที่พร้อมด้วยทักษะด้านต่างๆเราเชื่อว่าสมาชิกทุกคนล้วนมีความสำคัญ และเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จของบริษัทฯทั้งสิ้น

Tele-sales พนักงานเทเลเซลล์ ขายโฆษณาดิจิตอล
หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• นำเสนอบริการโฆษณาดิจิตอลแก่ลูกค้าใหม่ และปิดการขายโดยใช้ช่องทางโทรศัพท์เป็นหลัก
• วิเคราะห์ และวางแผนทำโฆษณาออนไลน์ ด้วยวิธีต่าง ๆ ของ Google, YouTube หรือ Social Media ต่าง ๆ
• จัดทำและนำเสนอแผนการโฆษณา วิเคราะห์ Keyword และงบประมาณในการทำโฆษณาเบื้องต้น
• จัดทำเอกสารสัญญาบริการ และขอข้อมูลสินค้าและบริการเพิ่มเติม เพื่อส่งมอบให้แผนกดูแลโฆษณาออนไลน์
• ประสานงานกับแผนกดูแลโฆษณาออนไลน์ เพื่อผลักดัน ให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ลูกค้าคาดหมายไว้

ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับสิทธิประโยชน์เบื้องต้นดังนี้:
1. เงินเดือนประจำขั้นต่ำสุด 12,000 – 25000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
2. กองทุนประกันสังคม
3. ค่าคอมมิชชั่น เมื่อสามารถทำยอดขายได้ตามเป้า
4. ได้รับการอบรมจาก Google อย่างสม่ำเสมอ
5. ผลประโยชน์เพิ่มเติม เมื่อร่วมงานมากกว่า 1 ปี อาทิ ประกันสุขภาพ วันหยุดเพิ่ม เงินสนับสนุนกิจกรรมเพื่อครอบครัวและสุขภาพ
6. ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน (วันจันทร์ ถึง วันศุกร์) เวลา 9.00 – 18.00 น. มีวันหยุดตามเทศกาลต่าง ๆ

กรุณาส่งประวัติการทำงานมาที่:
บริษัท เว็บเนติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
202 อาคารเลอคองคอร์ด ชั้น 16 ห้อง 1603ถนน รัชดาภิเษก (MRT ห้วยขวาง ทางออก 2)แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพ 10320
T 02-694 1410 | F 02-694 1411
E-mail: [email protected]
Website: http://www.webnatics.co.th

NetSys & Computer : พนักงานขายโปรแกรมและการตลาด

NetSys & Computer Co., Ltd.
บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ก่อตั้งในปี 2535 เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำ เกี่ยวกับ ระบบ IT และ ตัวแทนจำหน่าย SAP B1 ในประเทศไทย และประเทศต่างๆใน Emerging Countries เช่นในประเทศลาว กัมพูชา และ พม่า เป็นต้น บริษัท เน็ตซีส แอนด์ คอมพิวเตอร์ จำกัด ปัจจุบันมีบุคลากร และทีมงานดำเนินการมากกว่า 30 บุคคลากร เพื่อการให้บริการต่อองค์กรต่างๆ

Application Software Sale / พนักงานขายโปรแกรมและการตลาด
Requirements:

• Male/Female, age between 25-35 years old
• Bachelor’s Degree or higher in Accounting, Business Computer, MIS, Computer Science or related fields.
• Minimum of 3 year experiences, but not necessary.
• Good command of communication skills in English
• Knowledgeable in Software Applications, Networking, MS SQL and VBA programming is advantage.
• Self-motivated, Creative, Independent self-decision maker, willing to work hard in dynamic and under pressure environment

คุณสมบัติ:
• เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 25-35 ปี
• วุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่า ในสาขาบัญชี วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการไม่น้อยกว่า 3 ปี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ แต่ไม่จำเป็น
• ควรมีความรู้โปรแกรมซ๊อฟแวร์ MS SQL และ MS Office
• ควรมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
• รักความก้าวหน้า มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าตัดสินใจ ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้ความเปลี่ยนแปลงและกดดันได้

เงินเดือน: 15,000 – 25,000 (ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์)

เรื่องสวัสดิการ:
• พักร้อน
• ลากิจ
• โบนัส
• ประกันสังคม
• เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างประเทศ
• เบี้ยเลี้ยงกรณีเดินทางต่างจังหวัด

ทำงาน: จันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30

ติดต่อ
ที่อยู่ : 842 Pracha-Uthit Road, Khwang Samseannok, Khet Huay Khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2274-2924
โทรสาร : 0-2274-4614
อีเมล : [email protected]

ยูนิเวนเจอร์ : เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
Univentures Public Company Limited was founded and registered on 13th August 1980. The Business operations of the company can be classified according to major categories of business as follows:

Real Estate Business

Presently the company has expanded its investment in the real estate business of residential condominium building for sale through the operations of Grand Unity Development Company Limited Wich received good response from the customers and now developed as office building and hotel of 33 floors at Ploenchit-Wireless Road under the name called “Park Ventures”.

Zinc Oxide Powder Production Business

This business is operated by Thai-Lysaght Co., Ltd. And it has been in operation for more than 30 years.

Energy Business

This is a Business which is operated in the form of investment in the business of managing energy from fuel source of unwanted natural materials jointly with economical and low-pollution fuel, as well as providing engineering management and energy conservation consulting services.

Other Businesses

Through Forward System Company Limited, The company operates a business of selling automatic car parking system under the system called “One Smart Touch” which controls the entrance and exit or projects, building, lifts, by using just one card, and also acts as the distribution agent of time recording system and CCTV.

เจ้าหน้าที่การขายและการตลาด (Leasing and Marketing Executive)
หน้าที่รับผิดชอบ:

• ประสานงานกับ Agency ต่าง ๆ เพื่อปิดการทำสัญญาเช่า
• โทรติดตามลูกค้า เพื่อทราบถึงผลความคืบหน้าของความสนใจของลูกค้า รับฟังปัญหาและเสนอแนวทางแก้ไขแก่ลูกค้า เพื่อปิดการทำสัญญาเช่า
• จัดทำร่างสัญญา และ เอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเช่า
• เจรจาต่อรอง และดูแลกิจกรรมลูกค้าสัมพันธ์
• ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เช่น ฝ่ายอาคาร หรือ ฝ่ายวิศวกรรม เพื่อแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการต่าง ๆ ของผู้เช่า
• ติดตามข้อมูลข่าวสารของคู่แข่งในบริเวณใกล้เคียง
• ทำรายงานสรุปลูกค้า Walk-in และ สรุปรายละเอียดผู้เช่า ประจำเดือน เพื่อรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร:
• เพศชาย หรือหญิงอายุ ไม่เกิน 30 ปี
• ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ เทียบเท่า
• ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
• มีความกระตือรือร้นละเอียดรอบคอบมีความคิดเชิงบวกในการทำงาน และการทำงานเป็นทีม
• ทักษะทางภาษาอังกฤษ (ไม่จำเป็นต้องดีมาก)
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ (Microsoft Office)
• มีทักษะการสื่อสาร โน้มน้าว, การเจรจาต่อรอง, มีทักษะการแก้ไขปัญหา, การตัดสินใจ, มีทักษะการประสานงาน มีจิตบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
• หากมีความรู้ด้านการขาย, การบริหารพื้นที่เช่า หรือ มีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ติดต่อ
ที่อยู่ : 22nd Floor, Park Ventures Ecoplex, 57 Wireless Road, Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2643-7100
โทรสาร : 0-2256-0505
อีเมล : [email protected]
โฮมเพจ : http://www.univentures.co.th

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ : เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Opportunity for a Compelling Change For the Better

Why not? When it is refreshing enough!! From the country is largest asset-based and most secured property developer with the highest market share, to forming an integrated financial institution with top notch expertise in Time Deposit, Housing Loan, Factoring, Corporate

Be a part of this novelty where people are our prime assets and every path taken by you is full of growth and success opportunities.

Toward Success Together

เจ้าหน้าที่การตลาดสาขา (ทั่วประเทศ)
Responsibilities:

1. จัดทำแผนการตลาด และทบทวนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อแสวงหาเงินฝาก สินเชื่อ รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
2. จัดทำ Call Plan ในการออกพบลูกค้า
3. จัดทำ Call Report ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เป็นไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ เสนอผู้บังคับบัญชา
4. ติดตาม ดูแล ออกพบ และเยี่ยมเยียนลูกค้าอย่างสม่ำเสมอเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่ ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ
5. ให้คำปรึกษา แนะนำ แก่ลูกค้าให้มาใช้บริการด้านเงินฝากสินเชื่อ และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของธนาคารเพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่
6. เสนอขายผลิตภัณฑ์ (Cross Sell)และแสวงหายอดเงินฝาก/สินเชื่อ/รายได้ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ เพื่อขยายฐานลูกค้ารายใหม่ ตามเป้าหมายที่ได้รับ
7. ให้บริการลูกค้าด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสร้างความประทับใจในการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ากลับมาใช้บริการของธนาคารอยู่เสมอ
8. ประสานงานด้านการปฏิบัติงานสินเชื่อระหว่างสาขากับ Hub /หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่นการรับ-ส่งเอกสารสำคัญ ,ติดตามแก้ไขหนี้ที่มีปัญหา ฯลฯ
9. ปฏิบัติงานด้านบรรจุ/ตรวจนับเงินสด และเปลี่ยนกล่องเงิน ATM
10. ร่วมทำกิจกรรมต่างๆของสาขาและธนาคาร เพื่อประชาสัมพันธ์เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
11. ปฏิบัติงานภายในสาขา เช่นบันทึกรายการซื้อ-ขายกองทุน , บันทึกข้อมูลลูกค้า ฯลฯ
12. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Qualifications:
• ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
• มีความรู้ด้านบัญชี, การเงิน, การตลาด, การจัดการ หรืออื่นๆ
• มีความละเอียดรอบคอบ มีมนุษยสัมพันธ์
• มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือ มีใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย หรือ มี IP หรือ มี Single License

วิธีการสมัคร
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่ http://www.lhbank.co.th/eRecruitment/JobAvailable.aspx
พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัครงานดังนี้
1. ประวัติส่วนตัว (Resume) ในรูปแบบไฟล์ (.doc , .docx , .pdf) ขนาดไม่เกิน 200 Kb.
2. สำเนาบัตรประชาชน ในรูปแบบไฟล์ (.doc , .docx , .pdf) ขนาดไม่เกิน 200 Kb.
3. หลักฐานการศึกษา ในรูปแบบไฟล์ (.doc , .docx , .pdf) ขนาดไม่เกิน 200 Kb.
4. รูปถ่าย ในรูปแบบไฟล์ (.gif , .jpg) ขนาดไม่เกิน 200 Kb.

ติดต่อ
ที่อยู่ : เลขที่ 11 อาคารคิวเฮ้าส์ สาทร ชั้น G ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม 10120
โทรศัพท์ : 0-2359-0299
โทรสาร : 0-2343-8794
อีเมล : [email protected]

โฮมเพจ : http://www.lhbank.co.th/

นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ : พนักงานขาย / ที่ปรึกษาการขาย

บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
“จากตัวแทน ศูนย์บริการ รถยนต์ฮอนด้า แห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดี ในนาม “”ศูนย์บริการ ฮอนด้า นนทบุรี”” กว่า 25 ปี ที่ผู้ใช้ รถยนต์ฮอนด้า ให้ความไว้วางใจในบริการด้วยดีตลอดมา จึงได้ขยายโชว์รูมและศูนย์บริการพร้อมอะไหล่มาตรฐานของรถยนต์ฮอนด้า รองรับการให้บริการถึง 4 สาขา คือ

บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สำนักงานใหญ่ สาขา รัตนาธิเบศร์) โชว์รูม พร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ฮอนด้า รัตนาธิเบศร์

บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขา พระราม 5) โชว์รูม พร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ฮอนด้า พระราม 5 บริษัท เอชซีเอ็น ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด (สาขาติวานนท์) โชว์รูม พร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ฮอนด้า ติวานนท์ บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด (บางบัวทอง) โชว์รูม พร้อมศูนย์บริการและอะไหล่ฮอนด้า บางบัวทอง

พร้อมให้บริการทั้งด้านงานขาย งานซ่อมทั่วไป งานซ่อมตัวถังและสี จำหน่ายอะไหล่แท้ฮอนด้า บริการพิเศษอื่นๆ แบบครบวงจร และการต่ออายุประกันภัย

ประสิทธิภาพการทำงานที่ดี คือ การเอาใจใส่ในรายละเอียด ตลอดจนให้ความเอาใจใส่ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด และหลักการที่บริษัทฯยึดถือปฎิบัติตลอดมา คือ การทำให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจ

สูงสุด ภายใต้วิสัยทัศน์ขององค์กรที่ว่า เราจะรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว รวมสร้างมาตรฐานทางคุณภาพที่เหนือกว่า เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า”

พนักงานขาย / ที่ปรึกษาการขาย
Responsibilities:

รับผิดชอบการหาลูกค้าคาดหวัง รักษาฐานลูกค้าเดิม หาลูกค้าใหม่ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบรการจนส่งมอบรถให้แก่่ลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าทุกระดับ

Qualifications:
• Age : 18 – 35 year (s)
• Gender: ชาย-หญิง
• Vocational or Bachelor’s Degree in All Related Field
• Experience: 0-5year (s)

Additional Qualification/Special Requirement:
• เพศ ชาย / หญิง
• วุฒิการศึกษา ปวช. – ปริญญาตรี ทุกสาขา
• สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
• บุคลิกดี, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
• ไม่มีปัญหาติดค้างเครดิตส่วนบุคคล (Credit บูโร)

Salary: 9,000 – 9,720 Baht + Commision

ติดต่อ
ที่อยู่ : 4/10-11 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-591-7733-6 ต่อ 531-533
โทรสาร : 02-591-7737
อีเมล : [email protected]
โฮมเพจ : http://www.hondanon.com/