Category Archives: ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์

เครือข่ายสานต่อที่พ่อทำ

ร่วมสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ด้วยการจัดทำ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ตลอด ๗๐ ปี ที่พ่อครองราชย์ โดยคัดเลือก ๗๐ พระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสที่พระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยในวาระต่างๆ ประกอบพระบรมสาทิสลักษณ์ที่บรรจงวาดด้วยความจงรักภักดีโดย ๑๐ ศิลปินร่วมสมัย ได้แก่ ม.ล.จิราธร จิรประวัติ เกริกบุระ ยมนาค นวลตอง ประสานทอง สมนึก คลังนอก จิตสิงห์ สมบุญ ปวันรัตน์นาคสุริยะ มณีรัตน์ บัณฑุกัมพล ทวีศักดิ์ ศรีทองดี วิศุทธิ์ พรนิมิตร และธีรวัฒน์ เฑียรฑประสิทธิ์ โดยจะเผยแพร่วันละ ๑๐ ภาพ ต่อเนื่อง ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๔-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๙ เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เก็บบันทึก ส่งต่อ พร้อมยึดถือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตสืบไป ผู้สนใจสามารถเก็บบันทึกและส่งต่อ ๗๐ ภาพ ๗๐ คำสอน ได้ที่แฟนเพจ สานต่อที่พ่อทำ www.facebook.com/fulfillingfatherslegacy

1 2

เรื่องเล่าจาก VR009

ใช้ VR009 กับข่ายสายลมได้ไหม มนัส ทรงแสง อดีตรองอธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลข และอดีตรองเลขาธิการ กทช. สมาชิกวิทยสุสมัครเล่น VR019 เล่าถึงความทรงจำที่มีต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านได้ทรงขออนุญาตนำสัญญาณเรียนขาน VR009 ซึ่งเป็นรหัสเรียกประจำพระองค์ที่ใช้ในข่ายวิทยุสมัครเล่นเรียกเข้ามาในเครือข่ายสายลมซึ่งเป็นข่ายของราชการ เพื่อสอบถามการติดตั้งเครื่องรับ-ส่งสัญญาณวิทยุสื่อสารเพื่อใช้ในซีเกมส์ครั้งที่ 13

20161020113348_IMG_4929

พระองค์ทรงใช้วิทยุติดต่อในเครือข่ายวิทยุอาสาสมัครเป็นครั้งแรกในปี 2524

มนัสเล่าว่าตนเองมีส่วนร่วมในเรื่องราวของพระองค์กับวิทยุสมัครเล่นในช่วงเวลาที่ประเทศไทยพยายามผลักดันให้เกิดกิจการวิทยุสมัครเล่นขึ้นมาในปี 2524

“พลตำรวจตรีสุชาติ เผือกสกนธ์ อธิบดีกรมไปรษณีย์โทรเลขในขณะนั้น ได้นำความกราบบังคมทูล เรื่องการใช้วิทยุสมัครเล่นที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และอยากจะให้มีการใช้อย่างถูกต้อง พระองค์ท่านมีความคิดเห็นอย่างไร พลตำรวจตรีสุชาติ เล่าว่า พระองค์ท่านตรัสว่าเป็นเรื่องที่ดี และผู้เล่นวิทยุสมัครเล่นได้ภาคภูมิใจ จากนั้นได้จัดตั้งชมรมวิทยุอาสาสมัครขึ้นมาอย่างเป็นทางการ มีชื่อภาษาอังกฤษว่าVoluntary Radio หรือย่อว่า VR ความตั้งใจของชมรมนี้ได้เกิดกิจการวิทยุสมัครเล่นประเทศไทย ผู้ที่เข้าเป็นสมาชิกต้องผ่านขั้นตอนการสอบเพื่อรับประกาศนียบัตรวิทยุสมัครเล่นขั้นต้น ก่อนสอบประวัติที่สำนักข่างกรองแห่งชาติ และกองบังคับการตำรวจสันติบาลก่อนว่าไม่เป็นบุคคลที่อันตรายต่อความมั่นคงแห่งชาติ ถึงจะได้สัญญาณเรียกหา VR”

กรมไปรษณีย์โทรเลขทูลเกล้าฯ ถวายสัญญาณเรียกขาน VR 009 แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ใช้เป็นชื่อเรียกขานในข่ายวิทยุสมัครเล่นในวันที่ 5 ธันวาคม 2524

5 ธันวาคม 2524 วันเปิดศูนย์ชมรมวิทยุอาสาสมัคร พลตำรวจตรีสุชาติเชิญนักวิทยุสมัครเล่นถวายพระพรพระองค์ท่านผ่านข่ายวิทยุสมัครเล่น โดยพลตำรวจตรีสุชาติเป็นผู้นำเชิญอาสาสมัครถวายพระพรตามคลื่นความถี่มีนักวิทยุสมัครเล่นเข้ามาถวายพระพรจนจบ พลตำรวจตรีสุชาติกล่าวสรุปจบปิดท้ายจำนวนนักวิทยุสมัครเล่นที่เข้ามาถวายพระพร และเงียบเสียงกันไป โดยไม่คิดว่าพระองค์ท่านจะติดต่อเข้ามา

“ ขอบใจ VR001 ที่มาอวยพรวันเกิดให้กับ VR009 ในวันนี้” เป็นพระสุรเสียงที่พระองค์ท่านติดต่อเข้ามา นักวิทยุสมัครเล่นที่อยู่ในเหตุการณ์วันนั้นปลื้มปิติอย่างล้นพ้น

 20161020114117_IMG_4941

พระสุรเสียงจาก VR009 สู่สายลม 09

ในปี2528 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13  จัดที่กรุงเทพและชลบุรี การติดต่อสื่อสารในสมัยนั้นยังคงใช้ผ่าน Walkie Talkie และวิทยุสื่อสารย่าน VHF

“ผม และกรมไปรษณีย์โทรเลขได้รับหน้าที่วางระบบติดต่อสื่อสารระหว่างชลบุรีและกรุงเทพ เพื่อใช้ในการประสานงานและรายงานผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่ 13 และได้จัดหาอุปกรณ์ส่งสัญญาณมาติดตั้งเพิ่มที่เขาฉลาก ชลบุรี จากสัญญาณจากกรุงเทพส่งมาไม่ถึง”

“ก่อนที่จะนำไปติดตั้งที่เขาฉลาก ได้ทดสอบการติดตั้งและใช้งานก่อนที่ศูนย์สายลมกรุงเทพ สัญญาณชัดเจนไม่มีการรบกวน แต่พอนำไปติดตั้งที่เขาฉลากซึ่งเป็นเสาอากาศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตที่ขอใช้เสาสัญญาณร่วม ปรากฏว่ามีสัญญาณรบกวน ผมและทีมติดตั้งใช้เวลาแก้ไขและทดลองอยู่นานกว่าชั่วโมงจากความเชี่ยวชาญที่ไม่มากนักเพราะอุปกรณ์ที่นำเข้ามาเป็นของใหม่ ก็ยังแก้ไขปัญหาไม่ได้ รู้สึกจนปัญญาไม่รู้จะหาวิธีการไหนมาแก้ไข”

“ได้ยินพระสุรเสียงจาก VR009 ของพระองค์ท่านติดต่อเข้ามาผ่านเครือข่ายวิทยุ ทรงถามไถ่ และพระราชทานคำแนะนำการติดตั้งด้วยถ่อยคำธรรมดา และท่านทรงเปิดความถี่ย่าน UHF ของพระองค์ท่านให้ใช้เพื่อให้สามารถส่งสัญญาณได้”

“ทุกช่วงบ่ายพระองค์ท่านทรงสอบถามว่าอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณใช้ได้ดีไหมในข่ายสายลมซึ่งเป็นข่ายราชการ และสิ่งที่ทำให้ผมแทบตกเก้าอี้ คือ พระองค์ท่านถามว่าใช้ชื่อเรียกขาน VR009 ในข่ายสายลมซึ่งเป็นข่ายราชการถูกหรือไม่ พลตำรวจตรีสุชาติได้เตรียมการไว้แล้ว และทูลเกล้าถวาย สายลม 09 แด่พระองค์ท่านใช้ในการติดต่อในเครือข่ายสายลม

20161020114237_IMG_4953เป็นความประทับใจที่พระองค์ท่านทรงมีระเบียบวินัยมาก ในข่ายสายลม พระองค์ท่านจะใช้เรียกขานสายลม 09 เสมอ และข่ายวิทยุสมัครเล่นจะใช้ VR009 ไม่เคยผิดเลยสักครั้ง ทรงใช้วิทยุสื่อสารอย่างคล่องแคล่ว

 

สายลม 09 ขอรีพอร์ตสัญญาณ

            “ธรรมเนียมของนักวิทยุสมัครเล่นเมื่อมีการแทรกเข้ามาระหว่างที่คุย จะใช้คำว่าขอคอนแทค หรือขอเบรค แต่พระองค์ท่านจะใช้คำว่าขออนุญาตทุกครั้ง เล่าทีไรก็ขนลุกทุกที พระองค์ท่านสุภาพมาก ระหว่างที่พระองค์ท่านเรียกเข้ามาถ้าไม่มีใครคุยในข่ายพระองค์ท่านจะเรียกสายลมจาก VR009 ขอดูความถี่และความเบี่ยงเบนของสัญญาณ”

พระองค์ท่านติดตามความเคลื่อนไหวในวิทยุสมัครเล่นเสมอ ช่วงซีเกมส์ 13 มีการโต้เถียงกันในข่ายสายลมเรื่องการเบิกน้ำมันรถ วันรุ่งขึ้นพระองค์ท่านถามว่าสุดท้ายตกลงกันว่าอย่างไร

 

เข้าไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ อย่าไปเป็นปัญหาให้เขา ต้องเตรียมให้พร้อม

เหตุการณ์หนึ่งที่พระองค์ท่านแนะนำมา เป็นเหตุการณ์วาตภัยที่สวนผึ้ง ราชบุรี เครือข่ายวิทยุสมัครเล่นกลุ่มหนึ่งหารือกับข่ายสายลมว่าจะไปช่วยทางสวนผึ้งต้องเตรียมการอย่างไรได้ประมาณ 10 นาที ได้ยินพระสุรเสียงจาก VR009 เรียกเข้ามา แนะนำวิธีการเข้าไปช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ อย่าไปเป็นปัญหาให้เขา ต้องเตรียมให้พร้อมทั้งเรื่องอาหาร น้ำดื่ม และระบบเครื่องมือสื่อสารที่มี ควรมีความพร้อม”

พระองค์ท่านแนะนำวิธีการง่ายๆ นำวิทยุที่ติดตั้งในรถยนต์ไปหาที่ตั้งในเมืองราชบุรี หรือหาเสาสูงที่ใช้ส่งสัญญาณเข้ามาในกรุงเทพได้ และให้นักวิทยุที่จะเข้าไปในพื้นที่นำวิทยุมือถือเข้าไปพื้นที่ เพราะน้ำท่วมถนนขาดไปไม่ได้ พระองค์ท่านละเอียดถึงขนาดแนะนำการเข้าไปพื้นที่ต้องมีแบตเตอรี่สำรองเพราะวิทยุมือถือใช้ไปสักพักแบตเตอรี่จะหมดไป และแบตเตอรี่สำรองต้องมีฉนวนห่อหุ้ม เพราะถ้าใส่ในกระเป๋าจะเจอพวกกุญแจและโลหะอื่นๆ จะทำให้คละขั้วจนไม่มีพลังงานได้ จากนั้นทีมวิทยุสมัครเล่นได้นำแนวทางคำแนะนำของพระองค์ท่านไปใช้จนประสบความสำเร็จ

พระองค์ท่านมีพระอัจฉริยภาพสูงยิ่งโดยเฉพาะด้านการสื่อสาร ภูมิใจและยินดีที่จะเข้าไปสนองพระองค์ท่านและปฏิบัติตามพระบรมราโชวาทของพระองค์ท่าน พระองค์ท่านไม่ได้จากไปไหน แต่ยังอยู่ในใจนักวิทยุสมัครเล่นมากกว่า 2 แสนรายที่มีใบอนุญาต

“การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งรักษาความมั่นคงและความปลอดภัยของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบันที่สถานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุกหน่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกันดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง สำคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการและเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกและกว้างขวาง แล้วพิจารณาเลือกเฟ้นส่วนที่ดี มีประสิทธิภาพแน่นอนมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่ม ให้พอเหมาะพอสมกับฐานะและสภาพบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติได้พัฒนาอย่างเต็มที่ และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระราชทาน ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐานในโอกาสครบรอบสถาปนา100ปี กรมไปรษณีย์โทรเลข และวันสื่อสารแห่งชาติ 4สิงหาคม 2526 และเป็นพระบรมราโชวาชที่การสื่อสารแห่งประเทศไทยได้ยึดมั่นมาตลอด

 

เครื่องพี่เครื่องน้อง

20161020114827_IMG_4977พระองค์ท่านศึกษาคู่มือทั้งภาษาไทยและอังกฤษอย่างถ่องแท้  สนั่น นภาศักดิ์ นักวิทยุสมัครเล่น นำเข้าเครื่อง VR241 มา 3 เครื่อง เครื่องแรกทูลเกล้าถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เครื่องที่สองอยู่ที่สายลม เครื่องที่สาม มอบให้ รพ.พระมงกุฎเกล้า แต่รพ.มงกุฏเกล้าขอส่งคืนเนื่องจากมีปุ่มปรับหลายปุ่ม เจ้าหน้าที่ใช้ไม่ค่อยถูกและเกิดความจำเป็น

เจ้าหน้าที่ใช้ไม่ถูกพระองค์ท่านได้ติดต่อเข้ามาและแนะนำการใช้งานและการปรับแต่ง การรบกวนของคลื่น การป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า พระองค์ท่านศึกษาอย่างละเอียด ถามอะไรไปพระองค์ท่านตอบได้หมด พระองค์ท่านกล่าวว่าเครื่องของสายลมกับเครื่องของพระองค์ท่านเป็นเครื่องพี่เครื่องน้องกันจากการนำเข้ามารุ่นเดียวกัน 20161020114800_IMG_4967

 

สายอากาศสุธี พระราชดำริห่วงประชาชนห่างไกล

พระองค์ท่านทรงเสียสละเพื่อประชาชนอย่างหาใครเปรียบไม่ได้ พระองค์ท่านติดตามเสมอ พระองค์ทรงให้การบ้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธี อักษรกิตต์ คณะบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (ตำแหน่งในขณะนั้น) คิดสายอากาศที่รับส่งได้ไกล พระองค์ท่านมีวัตถุประสงค์ที่อยากจะฟังการปฏิบัติของราชการที่อยู่ห่างไกลกันดาร ทั้งการปฏิบัติงานของราชการ และความเป็นอยู่ของประชาชน พระองค์ท่านให้ความสนพระราชหฤทัยและติดตามตลอด สายอากาศที่สุธีคิดค้นพระองค์ท่านพระทานชื่อว่าสุธี-1 สุธี-2 สุธี3 และสุธี-4

 

HS1A

2530 คณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติ (กบถ.) ออกของระเบียบคณะกรรมการประสานงานการจัดและบริหารความถี่วิทยุแห่งชาติว่าด้วยกิจการวิทยุสมัครเล่น พ.ศ.2530 กำหนดสัญญาณเรียนขานเป็นไปตามสากล พร้อมทูลเกล้าถวายสัญญาณเรียกขาย HS1A แทน VR009 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2532 แต่เป็นเป็นสัญญาณเรียกขานที่พระองค์ท่านไม่เคยได้ใช้ เพราะหลังจากปี 2529 พระองค์ท่านไม่ได้ส่งพระสุรเสียงเข้ามาในโครงข่ายวิทยุสมัครเล่นด้วยเหตุผลมีผู้เล่นในเครือข่ายขวักไขว่

 

ถุงพาสติกครอบป้องกันเปียกน้ำ

พระองค์ท่านแนะนำให้นำถุงพาสติกครอบด้านล่างวิทยุมือถือและรัดปากถุงก่อนที่จะนำถุงอีกใบครอบด้านบนรัดปากถุงกันการเปียกน้ำ จะลงทะเลมือถือก็ไม่เปียกน้ำ

 

ของเล่นประดิษฐ์เองมรความหมายมากกว่า

มนัส ทรงแสง เล่าว่าเป็นคนที่ค่อนข้างโชคดีที่พระองค์ท่านติดต่อมา ถามยังทำความได้ไหมว่าสมัยเด็กๆ VR009 มีของเล่นที่ซื้อกับที่ประดิษฐ์เอง อันไหนมีความหมายมากกว่ากัน ยังไม่ทันได้ตอบ พระองค์ท่านตรัสว่าของเล่นที่ประดิษฐ์เองดูไม่เรียบร้อยเท่าไรแต่มีความหมายมาก

 

วิทยุแร่เรื่องเล่าต่อๆ กันมา

พระองค์ท่านมีความพระราชสนพระทัยด้านการสื่อสารตั้งแต่ทรงพระเยาว์ เมื่อทรงพระเยาว์พระองค์ท่านจับฉลากได้แร่หนวดแมวเป็นรางวัล พระองค์ท่านทรงคิดว่าถ้าแร่หนวดแมวอย่างเดียวคงไม่ได้ประโยชน์อะไร และทรงทุบกระปุกของพระองค์นำพระราชทรัพย์ที่พระองค์เก็บหอมรอมริบมาไปซื้อขดลวด คอนเดนเซอร์ (Condenser) และหูฟัง ประกอบเป็นวิทยุแร่ สามารถปรับจูนและรับสัญญาณจากวิทยุกระจายเสียงได้หลายสถานีในยุโรป

 

 

 ชม ภาพยนตร์สั้นเฉลิมพระเกียรติเรื่อง “สัญญาณจากฟ้า VR009”

กลุ่มธนชาตจัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมแปรขบวนรูปริบบิ้น

กลุ่มธนชาต นำโดย นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการบริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะผู้บริหารของบริษัทในกลุ่มธนชาต ประกอบด้วย บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนธนชาต จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) บริษัท ธนชาตกรุ๊ป ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท ธนชาต     โบรกเกอร์ จำกัด บริษัทบริหารสินทรัพย์ ที เอส จำกัด บริษัท ธนชาต แมเนจเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด บริษัท ธนชาต เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด และบริษัท รักษาความปลอดภัย สคิบ เซอร์วิส จำกัด ร่วมกันทำพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่าน

 

พิธีเริ่มด้วย นายบันเทิง ตันติวิท เป็นผู้นำกล่าวคำไว้อาลัย จากนั้นทุกคนร่วมกันยืนแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ เป็นเวลา 99 วินาที (1 นาที 39 วินาที) และ   ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ปิดท้ายด้วยการร่วมกันแปรขบวนเป็นรูปริบบิ้นสีดำขนาดใหญ่ โดยพนักงานกว่า 500 คน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงเหนื่อยยากพระวรกายประกอบพระกรณียกิจใหญ่น้อยนานัปการเพื่อปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติ จนทำให้ประเทศไทยเจริญรุ่งเรืองจนถึงทุกวันนี้

 

โดยพิธีดังกล่าว จัดขึ้น ณ ลานหน้าอาคารสวนมะลิ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน)

2

22 แบบธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับนักสะสมคงจะคุ้นเคยกันดีกับธนบัตรที่ระลึกที่ธนาคารแห่งประเทศไทยจัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเฉลิมฉลองในโอกาสมหามงคล โดยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดพิมพ์ธนบัตรที่ระลึกรวม 18 ครั้ง 22แบบ

ธนบัตรที่ระลึก 1-2 ธนบัตรที่ระลึก 3-4 ธนบัตรที่ระลึก 5 ธนบัตรที่ระลึก 6-7 ธนบัตรที่ระลึก 8-9 ธนบัตรที่ระลึก 10-11 ธนบัตรที่ระลึก 12-13 ธนบัตรที่ระลึก 14-15 ธนบัตรที่ระลึก 16-17 ธนบัตรที่ระลึก 18

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม ธนบัตรที่ระลึก

 

ธนบัตรไทยแบบที่ 9 ธนบัตรแบบแรกที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ต้นกำเนิดสีของธนบัตรในประเทศไทยที่ใช้อยู่ทุกวันนี้มาจากธนบัตรไทยแบบที่ 9  ซึ่งเป็นธนบัตรแบบแรกที่มีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในธนบัตร ซึ่งเป็นธนบัตรที่ใช้มานานกว่า 20 ปี ทยอยออกใช้ครั้งแรกเมื่อพ.ศ. 2491 โดยการออกธนบัตรในครั้งนั้นได้มีด้วยกัน 6 ชนิดราคาด้วยกัน ได้แก่ 50 สตางค์ 1 บาท 5 บาท 20 บาท และ 100 บาท พิมพ์ที่บริษัท โทมัส เดอ ลา รู จำกัด และการใช้งานที่ยืนยาวของธนบัตรไทยแบบที่ 9 นี่เอง ทำให้ประชาชนคุ้นเคยกับสีของธนบัตรจนยากที่จะเปลี่ยนจวบจนถึงทุกวันนี้

ธนบัตรไทย ร9-1 ธนบัตรไทย ร9-2 ธนบัตรไทย ร9-3 ธนบัตรไทย ร9-4 ธนบัตรไทย ร9-5

ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย

ข้อมูลเพิ่มเติม ธนบัตรไทยรุ่นที่9

จากจุดเริ่มต้นในการช่วยเหลือเกษตรกรสู่การตลาดที่ยั่งยืน

จากผลสำเร็จของโครงการจำหน่ายสินค้าทั้งโครงการหลวง ดอยคำ โกลเด้น เพลซ ในปัจจุบัน ได้กลายเป็นร้านค้าและแบรนด์สินค้าที่ใครก็นึกถึง ซึ่งจุดเริ่มต้นของความสำเร็จเป็นโครงการแต่ละโครงการนี้ มาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนและแก้ปัญหาเรื่องความเป็นอยู่ของราษฎรชาวไทยทั้งสิ้น โดยได้นำหลักการตลาดการปรับซัพพลายที่ล้นตลาดมาแปรรูปให้เกิดสินค้าใหม่ๆ ที่เพิ่มคุณค่าให้กับตัวสินค้าเพิ่มขึ้น ไปพร้อมๆ กับสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรไปในตัว แถมยังช่วยให้คนไทยมีสินค้าคุณภาพดี ราคาสมเหตุสมผลไว้รับประทานอีกด้วย

โครงการหลวงจากปลูกฝิ่นสู่พืชผลเมืองหนาว

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2512 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9  พระราชดำเนินไปทอดพระเนตรชีวิตของชาวเขาที่บ้านดอยปุยใกล้พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ และทราบว่าชาวเขาที่นั่นมีอาชีพหลักปลูกฝิ่นและขายท้อพื้นเมือง และได้ทรงแนะนำชาวเขาปลูกท้อลูกใหญ่ที่สถานีทดลองไม้ผลเมืองหนาวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ทดลองนำกิ่งพันธุ์ท้อลูกใหญ่มาต่อกับต้นตอท้อพื้นเมืองเพื่อหาพันธ์ที่เหมาะสมกับอากาศและดินในประเทศไทย เพื่อให้ได้ท้อผลใหญ่ หวานฉ่ำ ที่ทำรายได้สูงไม่แพ้ฝิ่น พร้อมกับตั้งโครงการหลวงเป็นโครงการส่วนพระองค์ มีชื่อเรียกในระยะแรกว่า “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขา” โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ รวมกับเงินที่มีผู้ทูลเกล้าฯถวาย ใช้ดำเนินงานต่างๆ มีเป้าหมายช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม ช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ คือ ป่าไม้และต้นน้ำลำธาร  กำจัดการปลูกฝิ่น     รักษาดิน และใช้พื้นที่ให้ถูกต้อง คือ ให้ป่าอยู่ส่วนที่เป็นป่า และทำไร่ ทำสวน ในส่วนที่ควรเพาะปลูก อย่าสองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกัน

จากวันนั้นถึงวันนี้โครงการหลวงจากพระราชดำริได้ฝ่าร้อยฝ่าหนาวผ่านการวิจัยและความร่วมมือจากนานๆ ประเทศมานานกว่า 47 ปี ได้แผ่กิ่งก้านสาขาช่วยเหลือราษฎร์โดยเฉพาะชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามพื้นที่สูงของจังหวัดต่างๆมากกว่า 25,000 ครัวเรือน ในโครงการหลวงได้ประกอบอาชีพการเกษตรผ่านพืชผลทางการเกษตรที่หลากหลายทั้งผัก ผลไม้ ดอกไม้ ไม้ประดับ สมุนไพร ชา กาแฟอราบิก้า เห็ด พืชไร่ชนิดต่างๆ และผลิตภัณฑ์แปรรูป รวมถึงสินค้าหัตถกรรมที่เกิดจากฝีมือของแม่บ้านชาวเขาชนเผ่าต่างๆ

พร้อมการวางช่องทางการตลาดโพซิชั่นนิ่งสินค้าผัก ผลไม้ ดอกไม้ สมุนไพร เป็นสินค้าที่มีมาตรฐานความปลอดภัยทั้งมาตรฐานของประเทศไทย และมาตรฐานสากล ได้แก่ GAP, GLOBAL.GAP และมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และจัดตั้งร้านโครงการหลวงเพื่อเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าการเกษตรจากคนไทยสู่คนไทยอย่างยั่งยืน

 

โรงงานอาหารหลวงแปรรูปสู่แบรนด์ดอยคำ

สหกรณ์ชาวเขา และ โรงงานอาหารหลวงแปรรูป คือที่มาของแบรนด์ดอยดำ ที่เกิดขึ้นครั้งแรกในปี 2515 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 ที่ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อผยุงราคาสินค้าพืชผลการเกษตร ไม่ให้ถูกพ่อค้าเอาเปรียบ โดยเฉพาะพืชผลการเกษตรจากชาวเขาที่พระองค์ทรงส่งเสริมให้ปลูกพืชผลเมืองหนาวทดแทนการปลูกฝิ่นและทำไร่เลื่อยลอย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ห่างไกลตัวเมืองและแหล่งรับซื้อจึงเปิดปัญหาพ่อค้าคนกลางกดราคา และพืชผลการเกษตรล้นตลาดในบางช่วงเวลา รวมถึงพืชผลไม่ได้ขนาดถ้านำมาจำหน่ายเป็นผลสด

ส่วนชื่อดอยดำใช้เป็นแบรนด์ที่หม่อมเจ้าภีศเดช รัชนีเป็นผู้ประธานชื่อให้ในปี 2521 เพื่อใช้เป็นตัวแทนสินค้าจากโรงงานอาหารหลวงแปรรูป(ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นดอยคำ) เพื่อใช้ในการทำตลาดจำหน่ายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ และพระองค์ทรงจัดตั้งดอยคำเป็นนิติบุคคลในชื่อบริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด เพื่อดำเนินกิจการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคมในปี 2537

จากวันนั้นถึงวันนี้ดอยคำคือตัวแทนของผลิตภัณฑ์การเกษตรแปรรูปที่เติบโตอย่างช้าๆ แต่ยั่งยืนมาโดยตลอด จนในปีที่ผ่านมา แบรนด์ดอยดำกลับได้รับความนิยมอย่างล้นหลามจากน้ำมะเขือเทศ ที่มีชาวโซเชียลดื่มและรีวิวว่ามีประโยชน์ต่อผิวพรรณ

แต่ธุรกิจย่อมเป็นธุรกิจเมื่อตลาดน้ำมะเขือเทศมีการเติบโตอย่างก้าวกระโดดและมีแบรนด์อื่นๆ เข้ามาร่วมเล่นตลาดนี้เพิ่มขึ้น พิพัฒพงศ์ อิศรเสนา ณ อยุธยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด จึงได้ปรับเปลี่ยนโฉมแพคเก็จน้ำผลไม้ดอยคำใหม่ เพื่อให้มีความสดใสกล่องบรรจุเชิญชวนให้เห็นถึงความสดของผลไม้ข้างใน และลดอายุของแบรนด์ดอยคำให้ดูเด็กลง ไปพร้อมๆ กับบอกกับผู้บริโภคว่านอกจากน้ำมะเขือเทศซึ่งเป็นสินค้าหลักของน้ำผลไม้ดอยคำแล้วแบรนด์ดอยคำยังมีน้ำผลไม้อื่นๆ อีกด้วย

และในกลางปีที่ผ่านมา ดอยคำ ได้ตอกย้ำความเป็นแบรนด์น้ำผลไม้ 100% ที่ไม่แต่งสีแต่งกลิ่นและรสชาติ ยกระดับแบรนด์ให้เป็นสินค้าพรีเมี่ยมในราคาที่เป็นธรรมตามแนวทาง “เกษตรเพื่อชุมชน ผลิตผลเพื่อคนไทย ด้วยการ Educate ให้ผู้บริโภครับทราบถึงน้ำผลไม้ 100% ที่ไม่ปรุงแต่งแต่ละกล่องจะมีรสชาติไม่เท่ากัน จากผลไม้แต่ละลูกมีรสชาติไม่เท่ากัน และราคาของน้ำผลไม้แต่ละประเภทไม่เท่ากัน มาจากราคาของผลไม้ที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลไม้ ผ่านภาพยนตร์โฆษณา ชุด “ดอยคำขอโทษ”

ในวันนี้จากจุดเริ่มต้นของโรงงานอาหารหลวงแปรรูปจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดอยคำได้ขึ้นมาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในตลาดน้ำมะเขือเทศด้วยส่วนแบ่งตลาดสูงถึง 80% ของตลาดน้ำมะเขือเทศรวมและคาดการณ์รายได้ปีนี้ 1,800 ล้านบาทบนการทำธุรกิจที่ไม่แสวงผลกำไรมากจนเกินไป แต่ทำธุรกิจเพื่อให้ดอยคำและเกษตรกรอยู่รอดอย่างยั่งยืน

 

โกลเด้น เพลซ ต้นแบบร้านค้าปลีกเพื่อคนไทย

เมื่อเอ่ยเชื่อ โกลเด้น เพลซ ชื่อนี้อาจจะคุ้นหูเพียงสิบกว่าปีเท่านั้น เพราะโกลเด้น เพลซ ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในปี 2544 โดยการดำเนินงานของบริษัท สุวรรณชาด จำกัดในพระบรมราชูปถัมภ์ หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นต้นแบบร้านค้าปลีกแบบยั่งยืนเกี่ยวกับสินค้าการเกษตรเพื่อคนไทยด้วยการส่งเสริมด้านการผลิตให้มีคุณภาพเสมอ เพราะโกลเด้น เพลซ เปรียบเสมือน”ตู้เย็น”ของประชาชนในแต่ละพื้นที่ให้รับประทานสินค้าเกษตร สินค้าเกษตรแปรรูปที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และเป็นช่องทางให้สินค้าจากท้องถิ่นที่มีคุณภาพส่งถือมือผู้บริโภคโดยตรงในราคาที่เป็นธรรมไม่ขาดทุน ผ่านโกลเด้น เพลซ 10 สาขาในปัจจุบัน

ด้วยคอนเซ็ปต์ของดีราคาประหยัดการกำหนดราคาสินค้าใน โกลเด้น เพลซจึงเป็นการกำหนดกำไรต่อหน่วยต่ำ เน้นการสร้างกำไรจากการขายเชิงปริมาณ และทำตลาดผ่านสินค้าคุณภาพจนเกิด Word of Mouth ปากต่อปากโดยไม่พึ่งงบโฆษณาประชาสัมพันธ์แต่อย่างใดและทำเลที่ตั้งไม่ไกลจากแหล่งผลิตมากนักเพื่อประหยัดค่าขนส่งอีกด้วย

 

 

นมอัดเม็ดส่วนดุสิตความอร่อยมาจากนมล้นตลาด
นมอัดเป็นเป็นสินค้าที่เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่ 9ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรโคนมในภาวะที่นมล้นตลาดจนเกษตรกรต้องเทนมทิ้งอย่างน่าเสียดายเพราะในช่วงเวลาปี 2512 เกษตรกรยังไม่มีความรู้ที่เพียงพอในการรักษาคุณภาพนมและแปรรูปนมเป็นสินค้าอื่นๆ พระองค์ท่านได้คิดค้นวิจัยจัดตั้งโรงนมผงสวนดุสิตแห่งแรกของประเทศไทยรับซื้อนมเกษตรกรแปรรูปเป็นนมผงแก้ไขภาวะนมล้นตลาดและต่อยอดเทคโนโลยีผลิตนม และนมตกค้างจากการผลิตที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นนมผงได้ มาแปรรูปเป็นท็อฟฟี่นม แต่กลับไม่ได้รับความนิยม และได้ปรับเปลี่ยนเป็นนมอัดเม็ดจากอัดเม็ดด้วยเครื่องตอกยา พร้อมปรับเปลี่ยนสูตรให้มีรสหวานขนาดของนมอัดเม็ดขนาดใหญ่กว่ายาทั่วๆไป เพื่อไม่ได้เด็กสับสน จนในวันนี้นมที่ล้นตลาดได้กลายเป็นนมอัดเม็ดที่ผลิตเท่าไรก็ไม่เพียงพอกับตลาดแทน เป็นที่ต้องการของนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนจนต้องมีการจำกัดการซื้อของผู้ซื้อต่อคนเพื่อให้นมอัดเม็ดมีจำหน่ายให้กับคนไทยทุกคน

 

เอฟดับบลิวดี ร่วมถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2559 มร. ฮวิน ทัน ฟง (แถวหน้า คนที่ 2 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มเอฟดับบลิวดี และ  มร.ไมค์ แพล็กซ์ตัน(แถวหน้า คนที่ 4 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นำคณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัทเอฟดับบลิวดี ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกันถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เพื่อน้อมเกล้าถวายความอาลัย และร่วมกันยืนสงบนิ่งไว้อาลัย ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ พร้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานกว่า 70 ปี พร้อมร่วมลงนามถวายความอาลัย ณ สำนักงานใหญ่ อาคารสินธรทาวเวอร์ ถนนวิทยุ

2 3 4 5 6 7

คอมพิวเตอร์เครื่องแรกของรัชกาลที่ 9 ต้นกำเนิดส.ค.ส. และฟอนต์จิตรลดา-ภูพิงค์

19 ตุลาคม ถือเป็นวันเทคโนโลยีไทย เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย หลังทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2515 Marketeer ขอหยิบยกเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งเป็นต้นกำเนิด ส.ค.ส. ฟอนต์ต่างๆ ที่และโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการประมวลผลข้อมูลต่างๆ ด้วยพระองค์เองมานำเสนอเพื่อเทิดทูลพระปรีชาสามารถและอาลัยต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่อยู่ในใจชาวไทยนิรันดร์

Apple Macintosh Plus เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยม.ล.อัศนี ปราโมช เป็นผู้ซื้อคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นทูลเกล้าฯ ถวาย มีราคาจำหน่ายประมาณ 2,495ดอลลาร์สหรัฐ

เหตุผลที่ม.ล.อัศนี ปราโมชเลือก Macintosh Plus ทูลเกล้าฯ ถวาย เนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดเก็บและพิมพ์โน้ตเพลงได้ง่าย เชื่อมต่ออุปกรณ์พิเศษสำหรับเล่นดนตรีสำหรับเล่นดนตรีตามโน้ตที่เก็บไว้ได้ด้วย

ส่วนคอมพิวเตอร์เครื่องที่สองของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชคือ IBM PC Compatible ซึ่งเป็นต้นกำเนิดของฟอนต์ที่พระองค์ทรงประดิษฐ์ขึ้นมาด้วยพระองค์เองผ่านโปรแกรม “Fontastic” โดยเฉพาะฟอนต์จิตรลดาและภูพิงค์ซึ่งเป็นฟ้อนต์ที่พระองค์นำมาใช้ในการออกแบบส.ค.ส.ที่พระองค์จัดทำมอบให้กับชาวไทยฉบับแรกในปีใหม่ 2532 รวมถึงพระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรภาษาอื่นๆ ด้วยเช่นภาษาสันสกฤต และเทวนาครีหรือภาษาแขกที่เป็นการนำอักษรหนึ่งมาต่ออีกอักษรหนึ่งจะเกิดอักษรใหม่ ด้วยเหตุผล อักษรเทวนาครีหรือภาษาแขกเป็นอักษรที่บันทึกคำสอนและธรรมะในพุทธศาสนาที่มีต้นกำเนิดและเผยแผ่จากประเทศอินเดีย ซึ่งธรรมมะบทที่ที่ลึกซึ้งและยากเกินความเข้าใจอาจถูกตีความบิดเบือนจากคำสอนได้ และการศึกษาอักษรแขกเป็นการนำไปสู่ความเข้าในอักษรศาสตร์และธรรมะชัดเจนกระจ่างขึ้น และทรงยังแก้ไขซอฟท์แวร์โปรแกรมภาษาไทย CU WRITER ให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ใช้งานด้วยตัวพระองค์เองอีกด้วย

ส.ค.ส. ในหลวง 2532

อักษรย่อใน ส.ค.ส. มีความหมายอะไร

ส.ค.ส.พระราชทาน จะมีอักษร “ก.ส. 9 ปรุง” ซึ่งมีที่มาจาก กส. 9 ปรุ รหัสเรียกขานวิทยุแทนพระองค์เป็นผู้ปรุขึ้น และเมื่อพระองค์ใช้คอมพิวเตอร์ออกแบบส.ค.ส.ได้เปลี่ยนจากการ “ปรุ” ด้วยโทรพิมพ์ เป็นการ “ปรุง” ด้วยคอมพิวเตอร์

ส่วนตัวเลขตามหลัง ก.ส. 9 ปรุง หมายถึงวันและเวลาที่ทรงออกแบบส.ค.ส. ขึ้น

ส.ค.ส. ในหลวง 2533 ส.ค.ส. ในหลวง 2537 ส.ค.ส. ในหลวง 2538 ส.ค.ส. ในหลวง 2544 ส.ค.ส. ในหลวง 2547

 

 

 

 

ชวนชาวไทยกด 9 แสดงความไว้อาลัย

 ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่มีต่อปวงชนชาวไทย สำนักงาน กสทช. จึงร่วมกับผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกรายเปิดช่องทางให้ประชาชนร่วมแสดงความไว้อาลัยและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้อย่างทั่วถึง ด้วยการส่งข้อความสั้น (SMS) พิมพ์ 9
ส่งไปยังเลขหมาย 4567999 ทุกเครือข่ายทั่วประเทศ ฟรี ตั้งแต่วันนี้ (19 ต.ค. 2559) เป็นต้นไป โดยหลังจากประชาชนพิมพ์ 9 ส่งข้อความไปแล้ว ระบบจะส่งข้อความตอบกลับการร่วมแสดงความไว้อาลัย ว่า “บอกให้ก้องทั่วโลกหล้า ว่าเราคือปวงประชาผู้จงรัก”

สำนักงาน กสทช. ขอเชิญชวนประชาชนคนไทยมาร่วมกันแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในครั้งนี้

พร้อมนี้ สำนักงาน กสทช. ยังได้มีหนังสือแจ้งกำชับไปยังผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนทุกรายให้เพิ่มขีดความสามารถและความระมัดระวัง ในการดูแลบำรุงรักษา ซ่อมแซม และแก้ไขปรับปรุงโครงข่ายโทรคมนาคม เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์ ที่นำมาใช้ในการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในเขตพื้นที่พระบรมมหาราชวัง สนามหลวง และพื้นที่บริเวณใกล้เคียง ที่มีประชาชนจำนวนมากเดินทางไปเพื่อร่วมลงนามน้อมเกล้าแสดงความไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับให้ประชาชนผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถใช้บริการอย่างต่อเนื่อง และให้รถตรวจสอบคุณภาพสัญญาณของสำนักงานฯ ออกตรวจสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการด้วย ทั้งนี้ หากประชาชนพบปัญหาในการใช้งานโทรศัพท์เคลื่อนที่สามารถแจ้งร้องเรียนมาได้ที่ ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน สำนักงาน กสทช. หมายเลขโทรศัพท์ 1200 ฟรี

หญ้าแฝก มหัศจรรย์จากพ่อ

หญ้าแฝก เป็นอีกหนึ่งโครงการของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงศึกษาและค้นคว้าเป็นเวลานาน โดยในปีพ.ศ. 2534 รัชกาลที่ 9 ได้พระราชทานพระราชดำริ ณ วังไกลกังวลว่า

“ให้ศึกษาทดลองการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดินในพื้นที่ของศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื้นที่อื่นๆ ที่เหมาะสมอย่างกว้างขวาง”

นั่นคือครั้งแรกที่มีการทดลองศึกษาหญ้าแฝกกับหน่วยงานภาครัฐ และถูกพัฒนาศึกษาวิธีการนำหญ้าแฝกไปใช้เรื่อยมา จนค้นพบคุณประโยชน์ของหญ้าแฝกอย่างมากมาย

เรามาทำความรู้จักหญ้าแฝกกัน..

Vetivar-Grass---CONTENT1

Vetivar-Grass---CONTENT2ลักษณะของหญ้าแฝก
1.ลำต้น ใบ : ถึงแม้จะชื่อว่าหญ้า แต่หญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ตระกูลเดียวกับอ้อย ข้าวโพด ดังนั้นลำต้น และใบจะตั้งในลักษณะตรง แตกหน่อเป็นกอ เบียดกันแน่น และไม่ขยายออกด้านข้าง
2.ผล : แต่ละช่อดอก จะมีดอกสมบูรณ์เพศ ประมาณ 50%
3.ราก : รากฝอย โตในแนวดิ่ง

 

Vetivar-Grass---CONTENT3

ประโยชน์ของหญ้าแฝก

1.ป้องกันการพังทลายของดิน

จากลักษณะโครงสร้างของหญ้าแฝก หญ้าแฝกก็เหมือนแนวรั้วชั้นดี รากเป็นรากฝอยเติบโตในแนวดิ่ง สานกันจนแน่น และอุ้มน้ำได้มาก ลำต้นและใบก็แข็งแรง ตั้งตรงและเบียดกันจนแน่น เมื่อน้ำท่วม หรือเกิดการพังทลายของดิน รากก็จะดูดน้ำ และยึดดินไว้ ส่วนลำต้นก็จะขวางไม่ให้ดินที่ลอยมากับน้ำสร้างความเสียหายได้มาก

2.ไม่แผ่ขยายด้วยเมล็ด และไม่เป็นวัชพืช

จากลักษณะของดอกและผล ทำให้หญ้าแฝกเจริญเติบโตโดยการแตกหน่อเป็นส่วนมาก ฉะนั้นเมื่อขึ้นกอไหน ก็จะอยู่แค่กอนั้น แตกต่างจากวัชพืชอื่นๆ ที่แผ่ขยายอย่างรวดเร็ว ทำให้ควมคุมได้ยาก

3.การฟื้นฟูดิน

รากที่ฝังลึกทำให้ดินร่วนซุย มีอากาศ และสามารถดูดแร่ธาตุขึ้นมาได้ รวมไปถึงเป็นที่อยู่อาศัยของจุลินทรีย์ ดังนั้นเมื่อใบเริ่มยาวก็สามารถตัดใบหญ้าแฝกนำมาปูดินไว้เพื่อย่อยสลายเป็นปุ๋ยทำได้ซ้ำๆ ส่วนดินที่เคยปลูกหญ้าแฝกก็จะร่วนซุย และมีความชื้นมากกว่า

4.บำบัดน้ำทิ้ง

หญ้าแฝกสามารถเจริญเติบโตไม่ว่าดินจะเป็นกรดหรือเบส ในสภาพอากาศทีร้อน น้ำท่วม เป็นพิษ หญ้าแฝกมีความทนทานมากกว่า ดังนั้นจึงมีการนำหญ้าแฝกมาใช้ในอุตสาหกรรม เช่นปล่อยน้ำเสียในปริมาณที่เหมาะสม ให้หญ้าแฝกดูดโลหะหนักออกไป

 

เมื่ออ่านจากประโยชน์ข้างต้น คงไขข้อข้องใจแล้วว่า ทำไมหญ้าแฝกถึงมีอีกชื่อว่า Miracle Grass หรือหญ้ามหัศจรรย์ เพราะไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการพังหน้าดิน หรือภัยน้ำท่วม ก็สามารถทำได้ ในขณะที่ใบกับรากก็สามารถเพิ่มพูนประโยชน์ให้ดินและน้ำได้อีกด้วย และนี่ยังไม่รวมสรรพคุณทางยาอีกมากมาย

ส่วนข้อเสียของหญ้าแฝกนั้น ก็พยายามค้นหาอยู่นานแต่ก็ไม่พบเป็นชิ้นเป็นอัน แต่ตามหลักเกษตร การปลูกพืชชนิดใดชนิดหนึ่งนานๆ ก็จะทำให้ดินเสื่อมได้ ฉะนั้นการปลูกหญ้าแฝก ก็ต้องทำสลับกับพืชชนิดอื่นกันไป และหมั่นดูแลไม่ให้ใบยาวจนเกินไปด้วย

 

Timeline การศึกษา การพัฒนาของหน่วยงานต่างๆ ตั้งแต่ปี 2534 -2548 >> สำนักงานกปร.
สรรพคุณของหญ้าแฝก >> MedThai

ที่มาข้อมูล
http://www.xn--12co9drbac8a9as5aiidh8isei1npa.com/content/index.php?page=content&type=view&cat=16&id=192
http://www.chainat.go.th/sub1/ldd/Report/vetiver/vetiver05.htm
http://www.ku.ac.th/e-magazine/aug49/agri/grass.htm
http://www.vcharkarn.com/varticle/38138
http://prvn.rdpb.go.th/king.html