Category Archives: ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

Twitter สร้าง Emoji ริบบินดำแสดงอาลัย

 

Twitter ได้สร้าง Emoji พิเศษ เพื่อสร้างความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวันครบรอบ 1 ปี วันวรรคตของพระองค์ท่าน โดย Emoji ริบบินดำจะปรากฏขึ้นมาในระหว่างวันที่ 13 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2560 เมื่อใส่แฮชแท็กคำว่า #คิดถึงพ่อ #รักในหลวง #ทรงพระเจริญ #KingRama9 และ #KingBhumibol

นอกจากนี้ Twitter ยังหยุดการให้บริการโฆษณาในประเทศไทย 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 เพื่อแสดงความอาลัยและรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน

น้อมรำลึกเรื่องราวของพ่อ กับ 2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

 

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย Marketeer ขอพาชม พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ และนิทรรศการเสมือนจริง 2 แห่ง ที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย

เย็นศิระ เพราะพระบริบาล  

นิทรรศการเสมือนจริงที่ต่อยอดมาจากนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพท้องสนามหลวงที่รัฐบาลได้จัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยวันที่ 10 ก.พ.60 -14 พ.ค. 60

เมื่อนิทรรศการจบไปภาครัฐได้จัดทำนิทรรศการเสมือนจริง เย็นศิระ เพราะพระบริบาล บนเว็บไซต์ http://yensiraphrophraboriban.com/ ให้กับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าชม ประหนึ่งเหมือนเดินอยู่ในนิทรรศการ สามารถซูมอิน ซูมเอาท์ และเข้าดูเนื้อหาต่างๆ ที่นำเสนอได้ โดยภายในนิทรรศการเสมือนจริงนี้ประกอบด้วย 4 โซนหลักได้แก่

 

โซน 1 บุญคุณของแผ่นดินไทย

ในโซนนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ บูรพกษัตริย์ไทยสร้างชาติให้มั่นคง,สืบสานตำนานราชวงศ์จักรี และพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ บอกเล่าเรื่องราวของราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่ 1- 10 และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โซน 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ)

พระราชกิจพระองค์ท่าน และการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎร์ชาวไทย และอุปกรณ์ส่วนพระองค์ นำเสนอผ่าน 3 ส่วนงานได้แก่ ในหลวงอย่างทิ้งประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โซน 3 บุญคุณของแผ่นดินไทย

เรียงร้อยเรื่องราวและพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ท่านที่คิดต้นโครงการต่างๆ เช่นฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา และอื่นๆ ผ่าน 2 ส่วนได้แก่สดุดีมหาราชา และพระผู้ทรงเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ พร้อมประมวลเหตุการณ์ความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวไทย และรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแปลอักษรจากทั่วทุกสารทิศที่จารึกอยู่ในใจคนไทยชัวร์นิรันดร

โซน 4 มิ่งขวัญชาวไทย

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

โซน 5 ร้อยใจไทย

โซนสุดท้ายของนิทรรศการ นำเสนอพระราชกรณียกิจพระบรมราโชวาส และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นมงคลสูงสุด

 

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนเว็บไซต์ www.king9moment.com รวบรวมเรื่องราวและภาพความทรงจำต่างๆ ของพระองค์ท่านตลอด 89 ปี ผ่าน 4 โซนหลักได้แก่

โซน 1 89 ปี ของพ่อ

ร้อยเรียงเรื่อวราวพระราชประวัติของพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่สำคัญต่างๆ ตลอดพระชนม์มายุ 89 พรรษา ผ่านภาพวาด และเทคนิคการซ้อนภาพให้รู้สึกเหมือนชมภาพเคลื่อนไหวหวลระลึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของพระองค์

 

โซน 2 รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา

พระอัจริยะภาพของพระองค์ท่านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย ผ่านการนำเสนอในมุมมอง 360 องศา ที่สามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์ VR

โซนที่ 3 89 ภาพจากนักวาด

แกลลอรี่ภาพพระองค์ท่าน จาก 89 ศิลปินรุ่นใหม่ที่ถ่านทอดความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่าน

โซนที่ 4 พ่อในความทรงจำ

ร่วมเขียนจดหมายและแบ่งปัน ความรู้สึกที่มีต่อพ่อหลวงในความทรงจำ

 

พระองค์ยังอยู่ในความทรงใจชาวไทยตราบนานเท่านาน

รวบรวมสถานที่ ปิดบริการวันที่ 26 ต.ค. เป็นกรณีพิเศษ

เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26 ตุลาคม 2560 ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างพร้อมใจประกาศปิดบริการ 1 วัน เพื่อถวายความจงรักภักดี และเพื่อให้พนักงานได้ร่วมแสดงความอาลัย อันได้แก่

 

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา และเซ็นทรัลเฟสติวัลทั่วประเทศ จะปิดให้บริการชั่วคราว ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป **ยกเว้นศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา สาขาพระราม 2 จะเปิดให้บริการตามปกติเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน เนื่องจากเป็นสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาครัฐ

สำหรับศูนย์การค้าที่มีจุดบริการรถรับ-ส่ง ไปยังสนามหลวง ได้แก่ เซ็นทรัลพลาซา พระราม 2, เซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต, และเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา บริษัทฯ จะเปิดให้บริการในส่วนลานจอดรถเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้จอดรถที่ต้องการไปถวายความอาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ ทุกศูนย์การค้าจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการข้อมูล หมายเลข 02-021-9999

 

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป

 

โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ จะงดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั่วประเทศ ๑๑๙ สาขา ร่วมถวายความอาลัย เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ทั้งนี้ จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2560

 

เทสโก้ โลตัส

วันที่ 26 ตุลาคมนี้ เทสโก้ โลตัส จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14.00 น. เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมถวายความอาลัยพร้อมกับปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม

 

ห้างสรรพสินค้าอิเซตั

ประกาศห้างสรรพสินค้าอิเซตัน แจ้งปิดให้บริการวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2560 เป็นเวลา 1 วัน เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

 

ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์

เนื่องใน วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่ง สำหรับปวงชนชาวไทยเพื่อรวมใจถวายความจงรักภักดี  และถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อให้พนักงานบริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด, ผู้ประกอบการร้านค้า, ร้านอาหาร ได้มีโอกาสในการร่วมถวายอาลัย  ถวายดอกไม้จันทน์  และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ บริษัทฯ จึงขอแจ้งการปิดให้บริการ ของ เดอะมอลล์ สาขารามคำแหง, ท่าพระ,  งามวงศ์วาน, บางแค, บางกะปิ และนครราชสีมา  ตั้งแต่เวลา ๑๕.๐๐ น.

ทั้งนี้ ดิ เอ็มโพเรียม, ดิ เอ็มควอเทียร์ , สยามพารากอน ให้บริการตามเวลาปกติ

กลุ่มบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ไม่ปิด แต่มีบริการรถรับ-ส่งไปยังจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ

กลุ่มบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของพสกนิกรชาวไทย และขอร่วมเคียงข้างคนไทยในช่วงแห่งความอาลัย ให้บริการรถรับ-ส่งไปยังจุดถวายดอกไม้จันทน์ทั่วประเทศ พร้อมบริการจอดรถฟรี ตลอดวันที่ 26 ตุลาคมนี้

 

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ แจ้งปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 60 เวลา 14.00 น. เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมในงานพระราชพิธี โดยจะเปิดบริการอีกครั้งในวันถัดไป ตามเวลาปกติ

 

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด

บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์) ประกาศปิดสาขาทั่วประเทศ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ต.ค. 60 ตั้งแต่เวลา 14.00น. เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงานในร้านไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์ จำนวนกว่า 5,000 คน จากทุกสาขาทั่วประเทศ ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี และถวายความอาลัยโดยการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
และในวันที่ 13 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 1 ปีแห่งการเสด็จสวรรคต ทางบริษัทฯ ได้กำหนดจัดพิธียืนถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 89 วินาที ณ เวลา 15.52 น. พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ
 

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารแห่งประเทศไทย กำหนดให้วันที่ 26 ตุลาคม 2560 สถาบันการเงินหยุดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้พนักงานมีโอกาสเข้าร่วมพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง รัชกาลที่ 9 โดยธนาคารกรุงไทยและธนาคารไทย ประกาศปิดทำการทุกสาขา

 

ไปรษณีย์ไทย

 

 

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ปิดให้บริการ ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อร่วมถวายความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป

 

ดีแทค

ดีแทค ประกาศหยุดทำการศูนย์บริการทุกสาขาทั่วประเทศ ช่วงบ่ายวันที่ 26 ตุลาคมนี้ เปิดโอกาสให้พนักงานร่วมแสดงความอาลัยถวายแด่ “ในหลวง รัชกาลที่ 9”

 

เอไอเอส ช็อป และร้านเทเลวิซ ทั่วประเทศ

เอไอเอส ประกาศงดให้บริการที่เอไอเอส ช็อป และร้านเทเลวิซ ทั่วประเทศ วันที่ 26 ตุลาคมนี้ เพื่อให้พนักงานมีส่วนร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

 

ทรูช้อป ทุกสาขาทั่วประเทศ

กลุ่มทรู ในฐานะบริษัทของคนไทยที่เติบโตใต้พระบรมโพธิสมภารของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี เปิดโอกาสให้พนักงานได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมทั้งได้เข้าร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ในบริเวณพระเมรุมาศจำลองในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยประกาศแจ้งงดให้บริการที่ทรูช้อป ทุกสาขาทั่วประเทศ (ยกเว้นสาขาสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง เชียงใหม่ ขอนแก่น ภูเก็ต หาดใหญ่ และกระบี่) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งลูกค้าสามารถรับบริการในช่วงเวลาดังกล่าวได้ที่ ตู้ทรูอัตโนมัติ (TrueMoney Kiosk) หน้าทรูช้อป สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินทุกสถานี เว็บไซต์ www.truecorp.co.th แอปพลิเคชัน True iService และคอลล์   เซ็นเตอร์ กลุ่มทรู หมายเลข 1242 โดยทรูช้อปจะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

 

ไทยรัฐจัดทำโครงการ “ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ 15 ฉบับ

“ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์โครงการพิเศษ จัดทำขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 27 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต อันทรงคุณค่า จากผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดัง 14  ศิลปิน 14 วัน 14 ฉบับ พร้อมอีก 1 ฉบับพิเศษ รวบรวมเหตุการณ์จริงวันประวัติศาสตร์ พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวม 15 ฉบับ โดยจัดงานแถลงข่าวโครงการฯ ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 9 อาคาร 9 สำนักงานใหญ่หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ถนนวิภาวดีรังสิต เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2560

วัชร วัชรพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจโทรทัศน์และออนไลน์ ไทยรัฐ กรุ๊ป กล่าวว่า “เพื่อน้อมสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ไทยรัฐ กรุ๊ป ได้จัดทำ โครงการพิเศษเพื่อบันทึกเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้ประชาชนชาวไทยได้รับรู้และเก็บเป็นที่ระลึกผ่านหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในโครงการ “ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษ ที่จัดทำขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 27 ตุลาคม 2560 ประกอบด้วยหนังสือพิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ในหลวง รัชกาลที่ 9 ซึ่งเป็นผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดัง 14 ศิลปิน 14 วัน 14 ฉบับ นำโดย 3 ศิลปินแห่งชาติ อาจารย์จักรพันธุ์ โปษยกฤต, อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์, อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร และศิลปินชื่อดัง  อาจารย์สุวิทย์ ใจป้อม, อาจารย์เชาว์ ชุมลาภ, อาจารย์กิตติ พลศักดิ์ขวา, อาจารย์สุรเดช แก้วท่าไม้, อาจารย์เทอดศักดิ์ ไชยกาล, อาจารย์วัชระ กล้าค้าขาย, อาจารย์ชูศิษฐ์ วิจารณ์โจรกิจ, อาจารย์สุวัฒน์ วรรณมณี, อาจารย์ศักดิ์วุฒิ วิเศษมณี, อาจารย์สุวิทย์ ต่างสมบัติ และ อาจารย์ยุทธกิจ ประสมผล เป็นต้น พร้อมอีก 1 ฉบับพิเศษ รวบรวมเหตุการณ์จริงวันประวัติศาสตร์พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวม 15 ฉบับ

พร้อมนำแอพพลิเคชัน Thairath AR ซึ่งร่วมมือกับ อุ๊คบี (Ookbee) ผู้พัฒนาแอพพลิเคชันอ่านหนังสือสำหรับสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ได้พัฒนาและนำเทคโนโลยี AR มาช่วยขยายความเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ให้เห็นภาพอันทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้น อาทิ กราฟิก 3 มิติพระเมรุมาศ, วิดีโอเส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 6 ริ้วขบวน และกราฟิก 360 องศา ราชรถ ราชยาน และภาพเคลื่อนไหวอันวิจิตรตระการตาของหน้าปกทุกฉบับ เป็นต้น รวมชิ้นงานที่ใช้เทคโนโลยี  AR ทั้งหมดกว่า 70 ชิ้นงาน

โดยหนังสือพิมพ์ฉบับพิเศษยังคงจำหน่ายในราคา 10 บาท เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้เก็บไว้เป็นที่ระลึก โดยหาซื้อได้ที่แผงหนังสือและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และสำหรับคนกรุงเทพฯ สามารถสั่งซื้อผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN ได้เพิ่มเติมอีก 1 ช่องทางด้วย”

ด้าน สมชาย กรุสวนสมบัติ คอลัมนิสต์ หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ กล่าวว่า “สำหรับการร้อยเรียงเนื้อหาตลอดทั้ง 15 ฉบับ จาก 365 วันสวรรคต…โศกสลดไม่จางหาย จวบจน วันน้อมนบด้วยดอกไม้จันทน์กลางธารน้ำตา เป็นการประมวล เหตุการณ์ตั้งแต่วันเสด็จสวรรคต (13 ตุลาคม 2559) ถึงวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ (26 ตุลาคม 2560) เรียบเรียงกระบวนการเตรียมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์ให้พสกนิกรไทยได้รับรู้ รวมทั้งอยากมอบไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ             สำหรับคนไทยรุ่นหลังได้ใช้ศึกษา นอกจากความพิเศษของหนังสือพิมพ์ตลอดโครงการ คือ การพิมพ์ปกพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อให้คนไทยได้มีโอกาสเก็บรักษาไว้ระลึกถึงพระองค์ท่านตลอดไปแล้ว ยังมีความพิเศษที่การพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งของแต่ละฉบับที่จะมีการร้อยเรียงถ้อยคำที่งดงามต่อเนื่องกันตลอดทั้ง 15 วัน”

ขณะที่ อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) ประจำปี 2554 บินตรงจากจังหวัดเชียงรายมาร่วมงาน พร้อมนำผลงานพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ชิ้นประวัติศาสตร์ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” ภาพสีอะคริลิกบนผ้าใบ ขนาด 100 คูณ 120 เซนติเมตร  ซึ่งจะถูกนำมาจัดพิมพ์เป็นปกฉบับแรกของโครงการ ในวันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 มาให้ชื่นชมภาพต้นฉบับภายในงาน พร้อมกล่าวถึงความรู้สึกและแรงบันดาลใจในการวาดภาพ “พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย” ว่า “ตั้งใจวาดภาพกายทิพย์ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และใช้ครุฑสี่องค์แทนพรหมวิหารสี่ของพระองค์ท่าน วิมานสิบหลังด้านบนและดอกบัวทิพย์สิบดอกด้านล่างแทนทศพิธราชธรรม ลวดลายทองแทน สัญลักษณ์เลขเก้าไทยที่มีภาพของพระองค์ท่านอยู่ในวงกลมหมายถึงดวงจิตของพระองค์ท่านที่กำลังขยับลอยขึ้นสู่สวรรคาลัย ซึ่งที่ใช้เวลาในการวาดนานถึง 9 เดือน นับตั้งแต่วันที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคต โดยจะค่อยๆ วาดช่วงเช้ามืดหลังทำสมาธิ และทุกช่วงเวลาที่รู้สึกระลึกถึงพระองค์ท่าน”

ด้าน อาจารย์ปัญญา วิจินธนสาร ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ จิตรกรรมปี 2557 กล่าวถึงภาพวาดที่มีชื่อว่า “ดวงใจประชา ราชันของแผ่นดิน” เป็นภาพสีน้ำมันบนผ้าใบที่จะถูกนำมาพิมพ์เป็นปกหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับวันที่ 15 ตุลาคม 2560 ว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก “กระแสพระราชดำรัส” ของในหลวง รัชกาลที่ 9 เรื่องน้ำว่า “น้ำเป็นปัจจัยหลักของมวลมนุษย์และไม่ใช่มนุษย์เท่านั้น แม้สิ่งมีชีวิตทั้งหลายทั้งสัตว์และพืชก็ต้องมีน้ำ ถ้าไม่มีน้ำก็อยู่ไม่ได้ ฉะนั้น น้ำจึงเป็นสิ่งสำคัญควรพัฒนาขั้นแรกหรือสิ่งแรกที่นึกถึงคือ การทำโครงการชลประทานแล้วก็โครงการสิ่งแวดล้อมทำให้น้ำดี”

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ผ่านโครงการ “ไทยรัฐร่วมพสกนิกรไทย ส่งใจสู่ฟ้าอาลัยพ่อ” หนังสือพิมพ์ ฉบับพิเศษอัญเชิญพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ ในหลวง รัชกาลที่ 9 ผลงานของศิลปินแห่งชาติและศิลปินชื่อดัง 14 ศิลปิน มาจัดพิมพ์เป็นปกหนังสือพิมพ์ พร้อม 1 ฉบับพิเศษรวมเหตุการณ์วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในระหว่างวันที่ 13 – 27 ตุลาคม 2560 รวม 15 ฉบับ มาพร้อมแอพพลิเคชัน Thairath AR ขยายภาพและเนื้อหาอันทรงคุณค่าในราคา 10 บาท ได้ที่แผงหนังสือและร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศหรือสั่งผ่านแอพพลิเคชัน LINE MAN สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ไทยรัฐ Call Center โทร. 02-272-1030, 02-127-1222

 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ แจ้งปิดให้บริการโรงหนังทั่วประเทศในวันที่ 26 ตุลาคม เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายความอาลัย

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (มหาชน) ประกาศแจ้งปิดการให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั้งในส่วนของโบว์ลิ่งและโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขาทั่วประเทศ 119 สาขา ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี น้อมถวายความอาลัย และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

พร้อมกันนี้ ในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ทางบริษัทฯ ได้ร่วมกับ บริษัท ดอยคำ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด นำดอกไม้จันทน์ “ดอกดารารัตน์” จำนวน 99,999 ดอก จากการเปิดสอนประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ให้กับประชาชนทั่วไป ใน “โครงการรวมพลังถวายความภักดี” เพื่อแจกจ่าย แก่ประชาชนเพื่อนำไปร่วมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ทั้งนี้ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป (มหาชน) จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 พร้อมกันทุกสาขาทั่วประเทศ

 

“สยามพิวรรธน์” ผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน จัดนิทรรศการแสดงความอาลัย บันทึกความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของปวงพสกนิกรตลอดเดือนตุลาคม

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เจ้าของสยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ และสยามพารากอน ผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน จัดนิทรรศการแสดงความอาลัย บันทึกความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของพสกนิกรชาวไทยตลอดเดือนตุลาคมศกนี้  ร่วมสัมผัสความงดงามของพระบรมฉายาสาทิศลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดยศิลปินชั้นครู อ.ถาวร โกอุดมวิทย์ ในนิทรรศการ “กราบสักการะ” และชมศิลปะทอมือบนผืนพรมเปอร์เซีย พร้อมผลงานภาพถ่ายแห่งความทรงจำโดยกลุ่มช่างภาพชั้นนำในนิทรรศการ “นิรันดร์ในดวงใจ” พบประติมากรรม “จากน้ำ…สู่ฟ้า” พร้อมเนรมิตดอกดาวเรืองเหลืองสะพรั่งทั่วพื้นที่ 3 ศูนย์การค้า และแจกต้นดาวเรืองแก่ประชาชนฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

         

ประติมากรรม “จากน้ำ…สู่ฟ้า” ระหว่างวันที่ 1-29 ตุลาคม ณ โซนจีเวล ชั้น M สยามพารากอน

เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และแสดงความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปีแห่งการสวรรคต บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด ร่วมโครงการปลูกดอกดาวเรืองกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) สภากรุงเทพมหานคร และ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยเนรมิตทั้ง 3 ศูนย์การค้าด้วยดอกดาวเรืองสีเหลืองสะพรั่งทั้งพื้นที่ภายในและภายนอก และจัดแสดงประติมากรรมตามแนวคิด “จากน้ำ…สู่ฟ้า” ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากพระราชกรณียกิจด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ บริเวณโซนจีเวล ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

ประติมากรรมตามแนวคิด “จากน้ำ…สู่ฟ้า” บริเวณโซนจีเวล ชั้น M ศูนย์การค้าสยามพารากอน

งานออกแบบประติมากรรมในส่วนนี้ สะท้อนความรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และความจงรักภักดีของปวงชนชาวไทย ด้วยรูปแบบการเปล่งประกายจากน้ำสู่ท้องฟ้า และความอ่อนช้อยของลวดลายศิลปะไทย แสดงความนอบน้อมสักการะโดยใช้ ดอกดาวเรือง ซึ่งเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่ 9 ดอกบานไม่รู้โรย และดอกรัก แทนพลังแห่งความรักอันเป็นนิรันดร์ ส่วนสัญลักษณ์ที่ใช้ประกอบในงานออกแบบได้แก่ เลขเก้าไทย ที่ออกแบบโดยศิลปินแห่งชาติ อาจารย์ช่วง มูลพินิจ,  ฉัตรเครื่องสูง, พานพุ่ม  และช้างเผือก รวมถึงกระต่าย สัญลักษณ์ของปีเถาะ ซึ่งเป็นปีพระราชสมภพของในหลวงรัชกาลที่ 9

นอกจากนี้ระหว่างวันที่ 5-8 ตุลาคมศกนี้ ขอเชิญประชาชนรับต้นดาวเรืองเพื่อนำไปปลูกให้บานสะพรั่ง โดยผู้สนใจสามารถลงละเบียนผ่าน http://www.siamparagon.co.th/campaign/main/EventS/marigold/regis หรือแสดงบัตรประชาชนเพื่อรับต้นดาวเรืองได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ คริสตัล คอร์ท ชั้น เอ็ม ศูนย์การค้าสยามพารากอน (สงวนสิทธิ์ท่านละ 1 ต้น จานวน 2,000 ต้นต่อวัน) และหลังจากนั้นในวันที่ 27-30 ตุลาคม 2560 จะมีการแจกต้นดาวเรืองให้แก่ประชาชนเพื่อเป็นที่ระลึกอีกครั้ง

 

นิทรรศการ “กราบสักการะ” ระหว่างวันที่ 11-22 ตุลาคม ณ ไลฟ์สไตล์ ฮอลล์ ชั้น 2 สยามพารากอน

นิทรรศการ “กราบสักการะ” โดยอาจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์
นิทรรศการ “กราบสักการะ” โดยอาจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์

นิทรรศการ “กราบสักการะ” โดยอาจารย์ถาวร โกอุดมวิทย์ นำเสนอผลงานจิตรกรรมภาพพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน 18 ผลงาน ด้วยรูปแบบจิตรกรรมผสมผสานเทคนิคกระบวนการของงานภาพพิมพ์ลงบนผืนผ้าใบ ภายใต้แนวความคิดเกี่ยวกับการกราบสักการะ ซึ่งถือเป็นการแสดงความคารวะอย่างสูงสุดตามคติความเชื่อแบบชาวตะวันออกด้วยความน้อมรำลึกอาลัยที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย

ในนิทรรศการครั้งนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์เนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรต์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปีพุทธศักราช 2536 นำกวีนิพนธ์ชุด “ทศพิธราชธรรม” โดยเรื่องราวเนื้อหาคำกวีสอดรับกับแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม พรรณนาถึงความเป็นมหาราชผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมอันยิ่งใหญ่ ในรูปแบบของร้อยกรอง กาพย์ยานี 11 ขับขานราชธรรม 10 ประการ อันได้แก่ ทาน ศีล การบริจาค ความซื่อตรง ความอ่อนโยน ความเพียร ความไม่โกรธ ความไม่เบียดเบียน ความอดทน และความเที่ยงธรรม โน้มนำให้ถ้อยความจากตัวอักษรและเส้นสีจากภาพวาด แนบประสานไปพร้อมกันด้วยความจงรักภักดีเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม

 

นิทรรศการ “นิรันดร์ในดวงใจ” ระหว่างวันที่ 16-27 ตุลาคม ณ ฮอลล์ ออฟ เฟม ชั้น M สยามพารากอน

ภาพที่มีทุกบ้าน” บันทึกภาพโดย รชฏ วิสราญกุล
ภาพประทับใจ “หยาดเหงื่อของพ่อ หยดน้ำตาของลูก” โดยช่างภาพ วสันต์ วณิชชากร

นิทรรศการแห่งความทรงจำ น้อมรำลึกโดย จิระนันท์ พิตรปรีชา ประธานกลุ่มช่างภาพสห+ภาพ ร่วมกับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ และนิตยสาร Lonely Planet จัดแสดงวัตถุจำลองสัญลักษณ์แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่หาชมได้ยาก อาทิ พระคฑาจอมทัพไทย (จำลอง) แผนที่ทรงงาน(จำลอง) พระบรมสาทิสลักษณ์ และพระบรมฉายาลักษณ์ “ภาพที่มีทุกบ้าน” เมื่อครั้งเสด็จออกมหาสมาคมในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ซึ่งบันทึกภาพโดย รชฏ วิสราญกุล  ภาพสุดประทับใจ ”หยาดเหงื่อของพ่อ หยดน้ำตาของลูก” โดยช่างภาพ วสันต์ วณิชชากร  และอีก 130 ภาพถ่ายฝีมือช่างภาพชั้นนำ  บันทึกความทรงจำจากห้วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยมีความสุขที่สุดเมื่อได้เฝ้ารอรับเสด็จออกมหาสมาคม 5 ธันวาคม 2555 กับวันที่ทุกข์โศกเศร้าเสียใจเป็นที่สุดในเดือนตุลาคม 2559 และภาพถ่ายจิตรกรรมฝาผนังวัดเครือวัลย์ วัดราชผาติการาม ซึ่งถ่ายทอดพระราชกรณียกิจและบทพระราชนิพนธ์พระมหาชนก เป็นต้น

พระบรมฉายาลักษณ์
ทอจากพรมเปอร์เซีย ในนิทรรศการ “นิรันดร์ในดวงใจ

ภายในงานนิทรรศการยังจัดแสดงศิลปะผืนพรมเปอร์เซียทอมือ  เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชกาลที่ 9 โดย ​Mr. Hossein Bordbar ช่างทอพรมชาวอิหร่าน ผู้ใช้เวลาเกือบหนึ่งปีในการสร้างสรรค์ผลงาน  นอกจากนี้ผู้เข้าชมนิทรรศการยังสามารถร่วมกิจกรรมประดิษฐ์กล่องรูปเงา Shadow Box โดยพับกระดาษเป็นกล่องลายฉลุสีดำ นำไปจัดวางเพื่อน้อมสักการะแสดงความอาลัย แล้วรับแผ่นกระดาษฉลุลายอีกหนึ่งชิ้นเป็นที่ระลึกด้วย

 

ร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และแสดงความอาลัยในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในนิทรรศการที่จะบันทึกความทรงจำอันยิ่งใหญ่ของปวงพสกนิกรตลอดเดือนตุลาคมนี้

เทสโก้ โลตัส เตรียมปิดสาขาทั่วประเทศ ให้พนักงานได้ร่วมถวายความอาลัยและร่วมเป็นจิตอาสาในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เทสโก้ โลตัส เตรียมความพร้อมให้สาขาทั้งหมดกว่า 1,900 แห่งทั่วประเทศ ปิดให้บริการในเวลา 14.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานและผู้ที่ปฏิบัติงานภายในสาขา ได้มีโอกาสถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ และให้พนักงานได้ร่วมเป็นจิตอาสาในชุมชน ก่อนจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้งในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

 

มร. จอห์น คริสตี้ ประธานกรรมการกรรมการบริหาร เทสโก้ โลตัส กล่าวว่า “เดือนตุลาคมนี้นับเป็นเดือนที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย ที่จะรวมใจกันถวายความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เพื่อให้พนักงานเทสโก้ โลตัส กว่า 63,000 คนทั่วประเทศได้มีโอกาสในการถวายความอาลัย ร่วมวางดอกไม้จันทน์ ร่วมเป็นจิตอาสาขาภายในชุมชน และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เทสโก้ โลตัส ทุกสาขาทั่วประเทศรวมกว่า 1,900 แห่งจะปิดให้บริการในเวลา 14.00 น. ของวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกใน 23 ปีที่เราดำเนินธุรกิจที่จะมีการปิดให้บริการชั่วคราว สำหรับสาขาขนาดใหญ่จะกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งตามเวลาทำการปกติของแต่ละสาขาในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ส่วนเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส จะเปิดให้บริการในเวลา 6.00 น. ของวันที่ 27 ตุลาคม 2560”

 

นอกจากการให้การสนับสนุนพนักงานในช่วงเวลาอันเศร้าโศก เทสโก้ โลตัส จะจัดกิจกรรมเชิญชวนลูกค้าและประชาชนทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ในวันเสาร์ที่ 7 ตุลาคมนี้ ที่เทสโก้ โลตัส ทุกสาขา (ยกเว้นเทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส)

นิทรรศการศิลปกรรม “ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร” สุดตราตรึงใจแสนอาลัย ณ เซ็นทรัล เอ็มบาสซี

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้และด้วยความอาลัยยิ่ง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จับมือ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เตรียมจัดนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11 ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดรชวนชมผลงานศิลปะอันทรงคุณค่า พระบรมสาทิสลักษณ์ และผลงานที่ได้แรงบันดาลใจจากพระราชจริยวัตร และพระราชกรณียกิจ รวมถึงภาพเชิงสัญลักษณ์ มากกว่า 50 ผลงาน โดย 50 ศิลปินแห่งชาติและศิลปินชั้นแนวหน้าของไทยที่จรดปลายพู่กันสร้างสรรค์ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี แสนอาลัย พร้อมชวนบริจาคเพื่อรับสูจิบัตรที่ระลึกรวมภาพผลงาน เพื่อนำรายได้สมทบมูลนิธิชัยพัฒนา สามารถเข้าชมได้ ณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00-22:00 น. ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้ นวลลออ ปิ่นทอง นายกสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงที่มาของการจัดนิทรรศการ ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดร ว่า สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทย จัดตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อปี 2560 จากการรวมตัวของศิลปินไทยในสาขาทัศนศิลป์ ได้แก่ ด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ซึ่งจัดแสดงผลงานของสมาชิกเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง ในปีนี้ นับเป็นช่วงเวลาสุดท้ายแห่งการแสดงความอาลัย หลังจากคนไทยทั้งชาติผ่านความโศกเศร้ามาแรมปี นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต

“สมาคมฯ ได้หารือกันว่าเราควรจัดนิทรรศการ เพื่อเป็นศูนย์รวมใจในการแสดงพลังความจงรักภักดีอีกครั้ง โดยร่วมกันคัดเลือกศิลปินที่มีฝีมือและมีความชำนาญพิเศษ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมคนละ 1 ผลงาน เพื่อถ่ายทอดความรู้สึกจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ในพระองค์ท่าน ผ่านปลายพู่กัน สร้างสรรค์พระบรมสาทิสลักษณ์ และภาพพระราชกรณียกิจ รวมถึงภาพเชิงสัญลักษณ์ที่สื่อถึงพระองค์ท่าน มากกว่า 50 ผลงาน เพื่อเป็นการแสดงความความอาลัยอย่างสุดซึ้งในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยได้รับความสนับสนุนอย่างดียิ่งอีกครั้ง จากศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ในการมอบพื้นที่จัดแสดงผลงานอันทรงคุณค่า ระหว่างวันที่ 11 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2560”

“พร้อมกันนี้ ภายในงาน เพื่อเป็นอนุสรณ์ที่มีคุณค่าทางใจของชาวไทยทุกคน เราขอเชิญชวนผู้ที่รักการสะสมผลงานศิลปะ ร่วมบริจาคเงิน จำนวน 599 บาท เพื่อรับสูจิบัตรรวบรวมภาพผลงานในนิทรรศการเก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึก โดยรายได้หลังหักค่าใช้จ่าย สมาคมฯ จะนำสมทบมูลนิธิชัยพัฒนา ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมสืบสานโครงการในพระราชดำริ ต่อไป”

 

“สำหรับพิธีเปิดนิทรรศการ จะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 19 ต.ค. 60 เวลา 18:30 น. โดยได้รับเกียรติจาก คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน” นวลละออ กล่าว

 

ด้าน บรม พิจารณ์จิตร กรรรมการผู้จัดการ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เปิดเผยว่า ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ได้ร่วมกับ สมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ แห่งประเทศไทยเตรียมจัดนิทรรศการครั้งนี้ขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นหาที่สุดมิได้ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนไทยทุกคนยากที่จะทำใจได้ เพราะอาลัยรักในพระมหากษัตริย์ผู้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อพระราชทานความช่วยเหลือพสกนิกร และพัฒนาประเทศไทยตลอด 70 ปี แห่งการครองราชย์”

“นับเป็นนิทรรศการศิลปะรวบรวมผลงานอันทรงคุณค่า ที่เราได้จัดขึ้นร่วมกับสมาคมฯ อีกครั้ง สืบเนื่องจากนิทรรศการ ในหลวง ดวงใจของปวงชน’ เมื่อต้นปี ที่เราภูมิใจและทุกคนที่มาชมงานต่างประทับใจ นอกจากนี้ ยังเป็นอีกหนึ่งในนิทรรศการศิลปะที่เราจัดมาอย่างต่อเนื่อง ตามความมุ่งมั่นที่จะสร้างให้ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี เป็นฮับ (Hub) ของการจัดแสดงผลงานศิลปะจากศิลปินชั้นนำของไทยและศิลปินชื่อดังจากทั่วโลก เชื่อว่านิทรรศการครั้งนี้ จะเป็นอีกครั้งที่เราได้มอบประสบการณ์สุดตราตรึงใจ ให้กับผู้ที่รักศิลปะทั้งชาวไทย และนักท่องเที่ยวทุกคน”

 

พบกับนิทรรศการศิลปกรรมสมาคมศิลปินทัศนศิลป์นานาชาติ  แห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 11ร.๙ ในหลวงในดวงใจนิรันดรณ บริเวณ ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เอ็มบาสซี ระหว่างวันที่  11 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2560 เวลา 10:00-22:00 น. ชมฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 02-119-7777

ชมนิทรรศการบนท้องฟ้า The Story of Father เล่าเรื่อง “พ่อ” ผ่านผลงานศิลปะ 70 ชิ้น

เรื่องราวทั้งพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และคำสอนของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ถูกนำมานำเสนอในหลายๆ รูปแบบ จนเรียกได้ว่าเราโตมากับหนังสือ นิทรรศการ หรือเรื่องเล่าของพระองค์ ซึ่งบางเรื่องเราอาจจะได้ฟังซ้ำเป็นสิบๆ รอบ แต่ทุกครั้งที่ได้ฟังก็ยังคงซาบซึ้งไปกับน้ำพระทัยที่มีต่อพสกนิกรชาวไทยเสมอมา

พูดถึงเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ครั้งนี้ได้ถูกนำมานำเสนอใหม่ ในรูปแบบนิทรรศการเสมือนจริง (Virtual Exhibition) บนเว็บไซต์ที่ยังไม่ค่อยเห็นมากนัก เรากำลังพูดถึงแคมเปญ The Story of Father ที่บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ กลุ่มบริษัท โอกิลวี่ แอนด์ เมเธอร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัทในเครือ จัดทำขึ้นด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ จึงรวบรวมเรื่องราวต่างๆ และเรื่องเล่าของพระองค์จากบุคคลที่ 3 มาถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะที่จัดแสดงบนนิทรรศการออนไลน์ สามารถเข้าชมได้ 24 ชั่วโมงบนเว็บไซต์ www.thestoryoffather.com

เริ่มต้นด้วยความรัก

การจะทำอะไรสักอย่างให้ผลลัพธ์ออกมาดีนั้น จะต้องเริ่มต้นด้วยความรักในสิ่งที่จะทำก่อน จุดเริ่มต้นของนิทรรศการเสมือนจริงแห่งนี้ เกิดขึ้นมาจากความจงรักภักดีที่มีต่อในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงต้องการสร้างผลงานที่รวบรวมเรื่องเล่าของพระองค์ไว้ให้คนไทยทุกเพศ ทุกวัยได้รับรู้และซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณไปด้วยกัน

“ใช้สิ่งที่ถนัด และลงมือทำด้วยใจ” ครีเอทีฟกว่า 70 คน ใช้สิ่งที่ตนถนัด ร้อยเรียงออกมาเป็นผลงานเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 ในมุมมองของตนเอง ผลงานแต่ละชิ้นจึงแสดงถึงลายเซ็นของครีเอทีฟแต่ละคน เหนือสิ่งอื่นใด ได้สะท้อนให้เห็นถึงความรักที่ทุกคนมีต่อพระองค์

ถ่ายทอดด้วยความคิดถึง

การนำเสนอเรื่องราวให้น่าสนใจไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่รู้อยู่แล้วให้เขากลับมาดูอีกยิ่งยากเข้าไปใหญ่ เพราะผลงานศิลปะเกี่ยวกับในหลวงรัชกาลที่ 9 มีให้เห็นมากมาย นิทรรศการเสมือนจริงจึงเกิดขึ้น เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะที่ผสมผสานเทคโนโลยี แสง สี และเสียง

เรื่องราวทั้ง 70 เรื่องของในหลวงรัชกาลที่ 9 จัดแสดงบนท้องฟ้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงตามเวลาที่เข้าชมในแต่ละวัน ผลงานแต่ละเรื่องมีเทคนิคการนำเสนอที่แตกต่างกัน ทั้ง 3D Animation และภาพนิ่ง พร้อมเสียงบรรยายประกอบแบบสปอตวิทยุ โดยผู้ชม สามารถเลือกเรื่องที่สนใจแล้วคลิกเข้าไปชมทันทีจากเมนูทางด้านซ้ายมือบนหน้าเว็บไซต์ หรือสามารถรับฟังทีละเรื่อง เหมือนกับการเดินชมนิทรรศการศิลปะก็ได้เช่นเดียวกัน

 

รับรู้ด้วยความอิ่มเอม

ผลงานศิลปะเรื่องแล้วเรื่องเล่าที่ได้เห็นและได้ยินค่อยๆ ผ่านไปทีละเรื่อง แม้จะเป็นเรื่องราวที่เคยฟังมานับสิบๆ รอบ แต่ด้วยความที่เรื่องราวที่ถ่ายทอดมีหลากหลาย เมื่อได้ถูกนำมานำเสนอใหม่ ผ่านภาพศิลปะ และเสียงที่บรรยายในโทนเสียงลักษณะต่างๆ ก็ยังคงสร้างความซาบซึ้งได้ทุกครั้ง และนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของนิทรรศการนี้ เพราะการใช้ “เสียง” ประกอบในการเล่าเรื่อง จะช่วยให้คนทุกเพศทุกวัยสามารถเข้าถึง และร่วมสัมผัสความอิ่มเอมของความรักที่พระองค์มีให้กับพสกนิกรชาวไทยมายาวนาน 70 ปี ไปด้วยได้

 

นอกเหนือไปจากเว็บไซต์ที่สามารถเข้าชมเรื่องราวของ “พ่อ” ได้ตลอด 24 ชั่วโมงแล้ว ยังมีหนังสือ 70 Stories of Father” รวบรวมเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่มาพร้อมกับการถ่ายทอดที่ทันสมัยไม่แพ้กัน เพราะแต่ละผลงานมี QR Code ไว้แสกนเพื่อรับฟังเสียงบรรยายประกอบ ช่วยให้สามารถเข้าถึงเรื่องราวได้อย่างมีอรรถรส

นับว่า The Story of Father เป็นนิทรรศการเรื่องราวของในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่บรรจุด้วยหลากหลายเรื่องราวที่มีรูปแบบการนำเสนอน่าสนใจ อัดแน่นด้วยความรักของพระองค์ที่มีให้พสกนิกรชาวไทย และของชาวไทยที่มีต่อพระองค์ เพื่อให้คนไทยทุกคนได้มีโอกาสรับรู้เรื่องราวที่ยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทำตลอดระยะเวลา 70 ปีที่ทรงครองราชย์

 

ไปเดินชมนิทรรศการ The Story of Father และอิ่มเอมไปพร้อมๆ กัน ได้ที่ www.thestoryoffather.com

 

ทิพยประกันชีวิต ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช

บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด  (มหาชน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และวางพวงมาลาถวายสักการะ เพื่อน้อมรำลึกถึง      พระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศล นำโดยนายนายบรรพต หงษ์ทอง ประธานกรรมการ         นายนพพร บุญลาโภ กรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2560 ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง