Category Archives: Clips Zone

โฆษณา 80-90 ยุคแห่งเพลงร้อง

จุดมุ่งหมายหลักของ TVC คือการสร้างการรับรู้ จดจำแบรนด์ และภาพลักษณ์ของแบรนด์ แต่ในยุค 80-90 ช่วงหนึ่งเป็น ช่วงที่แอดมินชอบโฆษณาช่วงนั้นมากที่สุด จากความสด (ในความรู้สึกแอดมินยังเป็นเด็กเริ่มโตสู่ยุคสาว) ในการสื่อสารผ่านเพลงโฆษณาที่แต่งขึ้นมาใหม่ ให้คนดูโฆษณาได้ร้องตามจนติดปาก ไม่เชื่อลองดูสิ

 

Pepsi

coke

คอฟฟี่เมท

Ole

 

Hanami

 

ชาวเวอร์ทูชาวเวอร์

https://www.youtube.com/watch?v=OLwvI2qdo44

สไปร์ท

ไทยชูรส

LUX

 

แฟลตปลาทอง