Panasonic สร้างผลงานจากสิ่งรอบตัวของเรา และนำมาชาร์จไฟในถ่านของพวกเขา

ทุกวันนี้เราใช้ไฟฟ้าเป็นเรื่องปกติ จนเราไม่เห็นค่าของมัน สาเหตุหนึ่งก็เพราะเรามองไม่เห็นว่าไฟฟ้าหน้าตาเป็นไง

Panasonic จึงสร้างผลงานจากสิ่งรอบตัวของเรา และนำมาชาร์จไฟในถ่านของพวกเขา และนำออกมาขายแบบ Limited Edition

ทุกสิ่งที่เราทำในชีวิตประจำวัน มีพลังงานอยู่ทั้งสิ้น เห็นคุณค่าของมันมากๆนะ

รางวัล Grad Prix ในสาขา Design
DENTSU INC, Tokyo, Japan

‪#‎สดๆจากคานส์‬ ‪#‎MarketeerCannesTheWinners2016‬