ปัจจัยที่ทำให้ตลาดเติบโต
1. เทรนด์การดูแลสุขภาพของกลุ่มวัยรุ่นทั้งผู้ชายและผู้หญิงเพิ่มขึ้นจากการโฆษณาและส่งเสริมผ่านช่องทางต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน
2. การดูแลรูปร่าง เช่นเทรนด์การสร้างกล้ามเนื้อและ 6 Pack ของทั้งผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งเกิดจากกระแสบน Social Media จากการรีวิวการลดน้ำหนักและการสร้างกล้ามเนื้อของคนทั่วไป
3. การให้ความสำคัญในการดูแลโภชนาการของอาหารของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นรวมถึงยังมีความเข้าใจในการดูแลรักษาสุขภาพที่มากขึ้นจากการเข้าถึงสื่อที่นำเสนอข้อมูลได้ง่ายขึ้น