Meefund ช่องทางการระดุมเงินทุนใหม่ ของเหล่านักสร้างสรรค์ในไทย ด้วยระบบ Crowfunding

  • Meefund ช่องทางการระดุมเงินทุนใหม่ ของเหล่านักสร้างสรรค์ในไทย ด้วยระบบ Crowfunding ที่เหมือนกับ Kickstarter ของอเมริกา
  • หวังให้ Creator ทั้งรายเล็กและใหญ่ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นอกจากนี้ยังมีแบรนด์ใหญ่ๆ อย่าง บาร์บีคิว พลาซ่า และซีเนริโอ รวมถึงวง KLEAR มาร่วมโปรเจ็กระดมทุนด้วย เพื่อเป็นการดึงความสนใจของผู้คนในระยะแรก
  • ปัจจุบัน มียอดเงินหมุนเวียนในโปรเจ็กใน Meefund ประมาณ 15 ล้านบาท ปลายปีตั้งยอด 60 ล้านบาท
  • ซึ่ง Meefund เป็นบริษัทระดมทุนในรูปแบบที่ Backer จะได้รับเป็น reward กลับไป ส่วนรายได้ของ Meefund จะได้จาก 6% ของโปรเจ็กที่ระดมทุนได้สำเร็จ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น
2