3 วิธีมัดใจ Millennials ในที่ทำงาน

Milliennials หรือGen Me นั้น คือคนที่เกิดปีระหว่าง 1980-2000 ซึ่งจะต่างจาก Gen Y ตรงที่คนGenMe คือการแบ่งตามอุปนิสัยมากกว่าอายุ โดย Gen Me นั้นจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูง และถือตนเองเป็นศูนย์กลาง โดยในอเมริกาคน_เหล่านี้มักจะมีการศึกษาค่อนข้างสูง ใช้เทคโนโลยีเก่ง ละที่สำคัญ เปลี่ยนงานบ่อยด้วย

ถึงแม้ว่า Gen Me จะแตกต่างกันไปในแต่ละสังคม แต่ไม่แน่นะรอบๆตัวคุณอาจจะมีคนที่มีลักษณะนี้อยู่ก็ได้ ใครมีเพื่อนร่วมงาน หรือลูกน้องลักษณะนี้ ลองอ่านดู เผื่อจะเข้าใจมากขึ้น

ต้องการพัฒนาทักษะและความสามารถ

Gen Me นั้นแคร์ความรู้สึกของตนเองเป็นหลัก รวมไปถึงยังต้องการให้ตนเองพัฒนาความสามารถและทักษะในการทำงานด้วย เพราะฉะนั้นแล้วการสั่งงานอย่างเดียวจึงไม่ตอบโจทย์ แต่ต้องปล่อยให้เขาคิดเอง รวมถึงคอยแนะนำ และฟีดแบคเป็นระยะๆ อธิบายว่าทำไปทำไม เหตุผลคืออะไร การให้โอกาสในการแก้ปัญหาหรือทำงานที่ท้าทายจะช่วยให้พวกเขารู้คุณค่าในตนเอง และรู้สึกมีประโยชน์ต่อองค์กร

ความยืดหยุ่นในการทำงาน

คนกลุ่มนี้สามารถทำงานคนเดียวได้อย่างไม่มีปัญหา ดังนั้นการให้ความยืดหยุ่นในการทำงานทั้งสถานที่ และเวลา จะช่วยเพิ่มพลังการทำงาน และความคิดสร้างสรรค์ให้คนกลุ่มนี้ได้มาก นอกจากนั้นคนกลุ่มนี้ยังชอบเห็นอะไรใหม่ๆ ไปในที่ต่างๆที่ไม่เคยไป การมอบหมายงานที่สร้างประสบการณ์ใหม่จะทำให้มีไฟในการทำงาน

โซเชียลไม่ใช่เรื่องไร้สาระ

จากการวิจัยของ Cisco มากกว่าครึ่งของเด็กจบใหม่จะไม่สมัครงานในบริษัทที่ห้ามพวกเขาเล่นโซเชียลเลย  ดังนั้นการให้พวกเขาใช้โซเชียลจึงไม่ใช่เรื่องไร้สาระ แต่เป็นการเชื่อมต่อสังคม และข้อมูล ข่าวสารด้วย

 

ทั้งนี้ทั้งนั้น การทำงานของแต่ละบริษัทนั้นแตกต่างกัน ไม่ใช่ทุกงานที่สามารถทำตามใจได้ และไม่ใช่ทุกงานที่ต้องอยู่ในกรอบที่วางไว้เป๊ะ ดังนั้นการให้งาน Millenials ให้เหมาะสมกับความต้องการนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ และท้าทายสำหรับ หัวหน้า และพี่เลี้ยง

 

ที่มา : Entrepreneur