5 ลักษณะนิสัย ก้าวสู่การเป็นผู้นำ

ไม่ว่าคุณจะประกอบอาชีพอะไร ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ พนักงานเอกชน  หรือแม้แต่ธุรกิจขนาดเล็ก สิ่งที่แยกคุณระหว่างการประสบความสำเร็จ และล้มเหลว คือ ความเป็นผู้นำ 

ซึ่งความเป็นผู้นำนั้น ไม่ใช่แค่คอยสั่งงาน แต่หมายถึงนำทั้งองค์กรบรรลุเป้าหมายร่วมกัน เรามาดูกันว่าลักษณะผู้นำที่ดีนั้น เป็นอย่างไร

5Habits-Leader---CONTENT

1.พูดอะไร ทำให้ได้

การทำงานนั้นมักมีการคาดหวังอยู่เสมอ ดังนั้นแล้วเมื่อรับปาก หรือสัญญาอะไรกับใครไว้แล้ว ต้องทำให้ได้ การเป็นผู้นำที่ดีต้องสร้างความเชื่อใจ เมื่อเพื่อนร่วมงานเชื่อใจกันและกัน นั่นแหละคือช่วงเวลาแห่งการเติบโต

2.อย่าเอาดีเข้าตัว เอาชั่วให้คนอื่น

ในการทำงานเป็นทีม หรือทำงานระหว่างผู้คนนั้น เกิดความผิดพลาดได้ทุกเวลา เล็กบ้าง ใหญ่บ้าง ผู้นำที่ดีนอกจากจะไม่ตำหนิลูกน้องแล้ว ยังต้องร่วมรับผิดในสิ่งที่ร่วมกันก่อด้วย รวมถึงเวลาได้เครดิต ก็ควรนึกถึงทีมงานทุกคนที่มีส่วนร่วม การร่วมกันรับผิด และให้เครดิตผู้อื่น คือการซื้อใจเพื่อนร่วมงานอย่างแท้จริง

3.เอาใจเขาใส่ใจเรา

ผู้นำที่ดีจะไม่ขอให้ผู้อื่นทำงานที่ตนเองไม่อยากทำ และการเป็นผู้นำที่ดี คือการเริ่มต้นลงมือทำก่อน แม้ว่างานนั้นจะยากขนาดไหนก็ตาม การเอาใจเขามาใส่ใจเรา จะช่วยให้ผู้นำเข้าใจหัวอกของผู้อื่นมากขึ้น และสามารถนำทีมประสบความสำเร็จได้

4.เชื่อมั่นในตนเอง

ในการประสบความสำเร็จ ผู้นำต้องมีความรัก และเชื่อในงานที่ตนเองทำ ถ้าผู้นำไม่เชื่อ จะให้คนอื่นเชื่อได้ไง.. ฉะนั้นแล้ว เมื่อหดหู่ใจหรือท้อใจ เชิดหน้าเข้าไว้ และมีความมั่นใจในตนเอง เพราะเพื่อนร่วมงานกำลังมองคุณอยู่ และพวกเขาก็หวังว่าคุณจะเป็นที่พึ่งให้เขาได้

5.ทำงานเป็นทีม

ความรับผิดชอบต่องานนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องมี แต่ผู้นำที่ดีต้องมีมากไปกว่านั้นคือ ต้องช่วยเหลือผู้อื่นด้วย อาทิ การทำงานเป็นทีม ผู้นำที่ดีต้องรู้ว่ใครสามารถทำงานไหนได้บ้าง และมอบหมายงานให้เหมาะสม หากรู้ว่าใครต้องการความช่วยเหลือ ต้องยื่นมือเข้าไปช่วยทันที

 

ที่มา : Entrepreneur