QR Code Payment เปิดบริการทั่วประเทศแล้ว

 

สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงินเปิดเผยว่า ตามที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ร่วมกับสถาบันการเงินผู้ให้บริการชำระเงินและผู้ให้บริการเครือข่ายบัตรระดับสากล พัฒนามาตรฐาน Thai QR Code Payment ที่ได้มาตรฐานสากลเพื่อใช้ในประเทศไทยและเปิดให้สถาบันการเงินและผู้ให้บริการชำระเงินเข้าร่วมทดสอบการนำมาตรฐานดังกล่าวมาใช้ในการให้บริการชำระเงินผ่าน mobile application ใน regulatory sandbox ของ ธปท.โดยปัจจุบันมีธนาคารที่เข้าร่วมการทดสอบ 8 ธนาคาร

13 พ.ย. 60 ธปท. ได้อนุญาตให้สถาบันการเงินที่เข้าร่วมทดสอบโครงการ QR Code Payment สำหรับการให้บริการผ่านพร้อมเพย์ ซึ่งมีความพร้อมและผ่านการทดสอบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ออกจาก regulatory sandbox และสามารถให้บริการเป็นการทั่วไปได้จำนวน 5 ราย คือ

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงเทพ และธนาคารออมสิน

โดย ได้พิจารณาความพร้อมครอบคลุมเรื่องสำคัญ คือ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารความเสี่ยง การคุ้มครองบริโภคและความปลอดภัย รวมทั้งการเตรียมสาขาและ call center ของธนาคารเพื่อให้สามารถให้บริการลูกค้าได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ

บริการชำระเงินด้วยQR Code ของ 5ธนาคารที่ผ่านการทดสอบในครั้งนี้ เป็นการชำระเงินที่ต่อยอดจากบริการพร้อมเพย์ โดยลูกค้าสามารถใช้ mobile application ของธนาคารที่ได้รับอนุญาตสแกน QR Code มาตรฐานที่ร้านค้าเพื่อชำระเงินได้ทันที เหมาะกับการชำระเงินพื้นฐานที่ไม่ซับซ้อน เช่น ร้านอาหาร ร้านค้าขนาดกลางและขนาดเล็ก ตลาดสด รถแท็กซี่ มอเตอร์ไซด์รับจ้าง เป็นต้น

ทั้งนี้ ในระยะต่อไปธนาคารจะมีการทดสอบบริการเพิ่มเติมให้สามารถรองรับแหล่งเงินได้มากขึ้น อาทิ บัตรเครดิต และต่อยอดบริการชำระเงินใหม่ ๆ

การใช้มาตรฐาน Thai QR Code Payment ทำให้ประชาชนมีทางเลือกในการจ่ายเงินที่สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และสามารถชำระเงินข้ามธนาคารได้ ด้านร้านค้าสามารถรับชำระเงินทาง อิเล็กทรอนิกส์ได้สะดวก ต้นทุนต่ำมี QR Code เดียวก็รับเงินได้จากหลากหลายช่องทาง  เงินเข้าบัญชีโดยตรง ช่วยให้บริหารจัดการเงินสดง่าย

สำหรับร้านค้าที่ต้องการมี QR Code เพื่อรับชำระเงินสามารถติดต่อธนาคารที่ได้รับอนุญาตได้โดยตรง ส่วนประชาชนที่ต้องการชำระเงินผ่าน QR Code สามารถ download mobile application และศึกษาวิธีใช้งานจากผู้ให้บริการที่ใช้งานอยู่ 

ทั้งนี้ นอกจาก  5 ธนาคารที่ได้รับอนุญาตในครั้งนี้ ธนาคารอื่นที่อยู่ระหว่างการทดสอบโครงการ QR Code Payment ก็มีผลการทดสอบที่ดี ซึ่ง ธปท. จะแจ้งความคืบหน้า ให้ทราบต่อไป