Technology Disruption 9 แนวทางปฎิรูปความคิด เพื่อโลกธุรกิจในอนาคต

“คนที่อยู่รอดไม่ใช่คนที่แข็งแรงที่สุด แต่คือคนที่ปรับตัวได้กับสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้ดีที่สุด” (Chales Darwin) เป็นคำที่อธิบายถึงบริบทที่เปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี
ที่ผ่านมา หลายธุรกิจเผชิญความท้าทายของเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนโลก ถึงแม้ว่าเทคโนโลยีทำให้บางธุรกิจล้มหายตายจาก แต่ก็สร้างธุรกิจให้เติบโตขึ้นมากมายเช่นกัน ดังนั้นธุรกิจไทยจะปรับตัวและใช้เทคโนโลยีในการสร้างโอกาสได้อย่างไร นั่นคือคำถามสำคัญที่เราต้องตกผลึกออกมาเป็นแนวทางรูปธรรมให้ได้ของตนเอง

Marketeer ร่วมบรรยากาศงาน Krungsri Business Forum 2017 CEO 4.0 : Thinking Transformation ปฎิรูปความคิด พลิกโฉมประเทศไทย ซึ่งต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญ ที่อัดแน่นด้วยความรู้จากผู้บริหาร บุคคลสำคัญและ CEO ชื่อดังหลายท่าน ที่มาร่วมถ่ายทอดวิสัยทัศน์ที่จะเกิดขึ้นในโลกธุรกิจอนาคต

โดยเราได้สรุปเนื้อหาใจความสำคัญแต่ละท่านที่ได้แชร์ ซึ่งมีทั้งหมด 9 ท่าน  เป็นที่มาของ Technology Disruption 9 แนวทางปฎิรูปความคิด เพื่อโลกธุรกิจในอนาคต และเชื่อว่าน่าจะเป็นความรู้และสร้างบันดาลใจนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ประกอบการไทยได้ดีทีเดียว

 

ดร.พิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

ดร.พิชิต อัคราทิตย์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
ในอีก 5 ปีข้างหน้า โครงการ Eastern Economic Corridor
ผนวกกับระบบ Fintech และ ระบบ logistic ที่สมบูรณ์
มากขึ้น จะทำให้ต้นทุนในการขนส่งสินค้าและบริการ
ต่ำลง ประหยัดเวลาในการขนส่งมากขึ้น และส่งผลให้ความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจะสูงขึ้น

 

คุณโนริอากิ โกโตะ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

คุณโนริอากิ โกโตะ
กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
การปฏิรูปความคิด คือหนึ่งในปัจจัยสำคัญ
ที่ช่วยให้ผู้นำในองค์กรเห็นโอกาสจากการ
เปลี่ยนแปลงนี้ และนำองค์กรสู่ความสำเร็จได้
นวัตกรรมคือกุญแจสำคัญที่ใช้มอบประสบการณ์
น่าประทับใจให้ลูกค้า กรุงศรีจึงนำเทคโนโลยี
มาใช้ในทุกการทำงาน เพื่อสร้างประสบการณ์
ที่ดีที่สุดให้กับลูกค้าของเรา

 

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

คุณสมชัย เลิศสุทธิวงค์
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
องค์กรต้องหา platform ให้เจอ อะไรที่เป็น
value ใหม่จากสินค้าและบริการพื้นฐาน
ของเรา ถ้าหาเจอ เราจะเป็นผู้ชนะ เพราะ
platform นี้มีต้นทุนต่ำและจะขยายได้อย่าง
มากมายมหาศาล

 

คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ รองประธานกรรมการ บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด

คุณชนาพรรณ จึงรุ่งเรืองกิจ
รองประธานกรรมการ
บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
แนวโน้มการใช้รถไฟฟ้า รวมถึงเทคโนโลยีที่
นำไปสู่ยานยนต์ไร้คนขับทำให้หลายธุรกิจ
ต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงนี้ เพราะผล
กระทบไม่ได้เกิดแค่ในวงการอุตสาหกรรม
ยานยนต์เท่านั้น

 

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน บี.กริม และ กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์

ดร.ฮาราลด์ ลิงค์
ประธาน บี.กริม และ
กลุ่มบริษัท บี.กริม เพาเวอร์
เรามีทัศนคติที่ดีในการทำธุรกิจ ทำสิ่งใหม่ๆ
อยู่ตลอด พร้อมเปิดรับนวัตกรรม ปรับตัว
ให้ทันสมัยเข้ากับสิ่งแวดล้อม และใช้หลักการ
ทำธุรกิจแบบพรหมวิหาร 4 ที่สำคัญต้องให้
พนักงานมีความสุขในที่ทำงาน สิ่งนี้ทำให้
บี.กริม อยู่มาได้ยาวนานถึง 140 ปี

 

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร

คุณวสิษฐ แต้ไพสิฐพงษ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร
เทคโนโลยีมาพร้อมกับต้นทุน ผู้บริหารต้อง
คิดทบทวนตลอดเวลาว่าองค์กรยืนอยู่ด้วย
จุดประสงค์อะไร สร้าง environment การ
เปลี่ยนแปลงในองค์กร ผลักดันคนในองค์กร
ให้ทำ project ที่แปลกใหม่กว่าเดิม

 

คุณอริยะ พนมยงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท LINE (ประเทศไทย)

คุณอริยะ พนมยงค์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท LINE (ประเทศไทย)
สิ่งที่ทำให้ LINE เติบโต คือการ break business
model แบบเดิม ด้วยการสร้าง platform
ที่มีฐานลูกค้าจำนวนมาก สร้าง service ที่
ช่วยตอบโจทย์ในชีวิตประจำวันของผู้ใช้ดีขึ้น
สำคัญคือต้องเข้าใจจุดแข็ง รู้จุดอ่อน และหา
partner มาช่วยเติมเต็มสิ่งที่เราไม่มีเช่น
LINE MAN ตอบโจทย์เรื่องร้านอาหาร street food
จับมือวงในที่มีข้อมูลร้านอาหารจำนวนมากในมือ

 

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ในอนาคต trend ของอสังหาริมทรัพย์ยุค 4.0
คือ บ้านที่ผลิตไฟใช้เองได้ หรือบ้านติดโซล่าร์
เพราะพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานฟรี
และเป็นหนึ่งใน Disruptive Technology
ที่ราคาถูกลงจากเมื่อก่อน ติดตั้งง่าย และ
เปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตของคน

 

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานวิจัย

ดร.สมประวิณ มันประเสริฐ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
ผู้บริหารสายงานวิจัย
โลกในบริบทใหม่ที่มีการเปลี่ยนขั้วอำนาจ
ทางเศรษฐกิจโลก การเป็นสังคมเมืองที่มี
ชนชั้นกลางเพิ่มขึ้น และการเข้าสู่สังคมสูงวัย
รวมถึงการเกิดขึ้นของ Technology Disruption
“กุญแจสู่ความสำเร็จ” ของการทำธุรกิจในโลก
ยุคใหม่คือการใช้ “เทคโนโลยี” และ “นวัตกรรม”

 

 

ท่ามกลางการเข้าร่วมฟังและบรรยากาศที่คราคร่ำไปด้วยผู้บริหาร นักการตลาด และผู้ประกอบการมากมายที่ให้ความสนใจ ซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นอีกความสำเร็จ ที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนผู้ประกอบการไทยปฏิรูปความคิด เพื่อสร้างโอกาสธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน