ผ่าอาณาจักรคลังห้องเย็น “JWD Group”และโอกาสในการเติบโตควบคุมอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

อุตสาหกรรมอาหารถือเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่มีความสำคัญต่อโครงสร้างเศรษฐกิจ และมีศักยภาพการส่งออกในระดับสูง ปัจจุบันการส่งออกอาหารของไทยมีมูลค่าสูงติดอันดับ Top 5 ของโลก มีการส่งออกอาหารหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าเกษตร อาหารแปรรูป และอาหารทะเล จากความอุดมสมบูรณ์และทำเลที่ตั้งที่เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียน โดยภาครัฐคาดการณ์ว่า ปีนี้การส่งออกอาหารของไทยจะมีมูลค่าประมาณ 26,538 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขยายตัวสูงกว่า 8%

เมื่ออุตสาหกรรมอาหารเติบโตขึ้น แน่นอนว่าธุรกิจที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมนี้ย่อมมีแนวโน้มที่ดีตามไปด้วย โดยเฉพาะธุรกิจคลังห้องเย็นที่มีความสำคัญต่อการรักษาคุณภาพอาหารให้สดใหม่ โดยความต้องการใช้พื้นที่ห้องเย็นเพิ่มขึ้นจากความนิยมของผู้บริโภค ซึ่งต้องการอาหารที่สดใหม่และคงคุณค่าทางโภชนาการ การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นน้ำสู่ปลายน้ำจึงต้องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อรักษาคุณภาพอาหารที่ดีจนถึงมือผู้บริโภค

ธุรกิจคลังห้องเย็นจึงเป็นที่น่าจับตามอง โดยเฉพาะคลังห้องเย็นที่ตั้งอยู่ในทำเลใกล้แหล่งกระจายสินค้าอาหารสดและอาหารทะเลหรือเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งต่างๆ เช่น ท่าเรือหรือสนามบิน ซึ่งจะสามารถรองรับการขนส่งสินค้าไปต่างประเทศได้ โดยจังหวัดสมุทรสาครและฉะเชิงเทราถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของธุรกิจดังกล่าว จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่เหมาะสม อยู่ใกล้ระบบคมนาคมขนส่งหลักของประเทศ

 

บมจ. เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ หรือ กลุ่ม JWD Group ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์อย่างครบวงจรถือเป็นผู้นำตลาดของธุรกิจคลังห้องเย็นระดับประเทศ โดยกลุ่ม JWD Group มีคลังห้องเย็นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ยุทธศาสตร์ และยังเป็นผู้ให้บริการรับฝากและบริหารสินค้าควบคุมอุณหภูมิแช่เย็นและแช่แข็งรายแรกในประเทศไทย ที่มีคลังห้องเย็นในพื้นที่เขตปลอดอากร (Free Zone)  สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในอุตสาหกรรมอาหารที่มีปริมาณการนำเข้าและส่งออกสูง ทำให้ลูกค้าสามารถได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรได้หลายรูปแบบ   นอกจากนี้ กลุ่ม JWD Group ยังเป็นผู้ให้บริการคลังห้องเย็นรายแรกในประเทศไทยที่ได้รับใบรับรอง MSC (Marine Stewardship Council) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดในด้านการทำประมงอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบของผู้มีส่วนได้เสียในทุกกระบวนการ

ความแข็งแกร่งของธุรกิจคลังห้องเย็นภายใต้กลุ่ม JWD ในระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ถือเป็นอีกหนึ่งโมเดลความสำเร็จของธุรกิจคลังสินค้าห้องเย็น ซึ่งยังคงเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพและมีความพร้อมในการเติบโต ควบคู่ไปกับอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ …