บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)  รับสมัคร Brand Manager / ผู้จัดการแบรนด์

เกี่ยวกับบริษัท :
SAPPE PUBLIC COMPANY LIMITED., are marketing specialist and creative company in beverage industry with over 30 years of experience. We have been well-known for the manufacturer and brand builder of the products, brand “Sappe” and “Mogu Mogu.”

Not only do we focus on food industry, we are also seeking for the opportunities to penetrate to other industry in order to satisfy customers both International Market and Local market. We are seeking for young and energetic talented people. We are now offering an opportunity for career advancement and will invest in their training.

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
• วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง สภาวะตลาด แนวโน้มตลาดและพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อวางแผนการตลาดในทุกช่องทางการขายให้กับแบรนด์ที่รับผิดชอบ ในเรื่องของกลยุทธ์การสื่อสาร การกำหนดกรอบราคา และกิจกรรมทางการตลาดต่างๆ
• กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาดในทุกช่องทางการขายให้กับแต่ละแบรนด์ที่ดูแล เพื่อเพิ่มศักยภาพทางการแข่งขันด้วยการตลาดที่มีประสิทธิภาพที่สามารถเข้า ถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง
• ควบคุมงบประมาณทางการตลาดที่ใช้ไปในการทำกิจกรรมของแบรนด์ให้สอดคล้องกับยอดขายที่เกิดขึ้นจริง
• ติดตามและวัดผลกิจกรรมทางการตลาด เพื่อประเมินผลการจัดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด และผลกระทบจากกิจกรรมต่อหรือภาพลักษณ์ของแบรนด์ ตลอดจนพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ และนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน

คุณสมบัติ :
• อายุ 26-40 ปี
• ทักษะภาษาอังกฤษดี (ทำงาน Branding ของตลาดทั้งในและต่างประเทศ)
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการแบรนด์สินค้า ไม่น้อยกว่า 3-5 ปี
• มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
• หากมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจ FMCG จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 2 Soi Rama9 28, Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 0-2319-4949 ,0-2571-7183-5
โทรสาร : 0-2517-6820
โฮมเพจ : http://www.sappe.com