บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด รับสมัคร Marketing Manager / ผู้จัดการแผนกการตลาด

เกี่ยวกับบริษัท :
Thai Edible Oil Co., Ltd. manufactures and distributes high quality rice bran oil “King” in both domestic and export markets. We are a Thai-owned company that has been in the industry for almost 36 years. We are one of the world’s biggest rice bran oil manufacturers. Our Sales Department, Marketing Department, and R&D Department work closely together towards customer satisfaction and continuous improvement of quality of our products. Our head office is located in Bangkok and our plants are located in Ayudhaya, Samuthprakarn and nakornratchasima.

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. รับผิดชอบการจัดทำแผนการตลาดรายปีและกลยุทธ์การตลาด รวมทั้งปรับปรุงแผนงานให้ทันกับสถานการณ์
2. รับผิดชอบการดำเนินงานของแผนกการตลาด ให้เป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3. รับผิดชอบการจัดทำงบประมาณแผนกการตลาดประจำปี และการจัดทำรายงานค่าใช้จ่ายเปรียบเทียบกับงบประมาณ
4. รับผิดชอบการจัดทำงานวิจัยตลาด รวมทั้งการวิเคราะห์และจัดทำรายงานสถานการณ์ตลาดและคู่แข่ง
5. ร่วมในการจัดทำแผนและกลยุทธ์การตลาดระยะกลาง
6. ร่วมกับฝ่ายขายในการจัดทำงานส่งเสริมการขาย
7. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ :
– เพศ ชาย/หญิง
– การศึกษาระดับปริญญาโท สาขา การตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการตลาด ไม่น้อยกว่า 8 ปี
– มีภาวะผู้นำ/มีความรับผิดชอบสูง
– มีบุคลิกภาพและความสามารถในการสื่อสารที่ดี
– สามารถสื่อสารภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้ดี

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 8 – 15 ปี
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ ใกล้อาคารมาลีนนท์ ช่อง 3 , ใกล้โลตัสพระราม4
บริษัท น้ำมันบริโภคไทย จำกัด 3366/6-8

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณกลวัชร
ที่อยู่ : 3366/6-8 ซ.มโนรม ถ.พระราม4 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-249-9348-52 ต่อ 1642
โทรสาร : 0-2249-4914
โฮมเพจ : http://www.kingricebranoil.com