ธนาคารไทยพาณิชย์จับมือเดอะมอลล์กรุ๊ป ขยายทดสอบบริการ QR Code Payment บนแพลตฟอร์มของธนาคารไทยพาณิชย์สู่ธุรกิจรีเทล ภายใต้แนวคิด “The First Cashless Retail Experience” ให้บริการชำระเงินสินค้าและบริการ ใน Gourmet Market, Food Hall และ Take Home ทุกสาขาในห้างเดอะมอลล์ ดิ เอ็มโพเรียม  ดิ เอ็มควอเทียร์ สยามพารากอน และบลูพอร์ต หัวหิน และยังรองรับการชำระเงินผ่าน We Chat และ AliPay รองรับการเติบโตของนักท่องเที่ยวชาวจีน เปิดให้บริการในเดือนธันวาคม 2560 สร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งแบบไร้เงินสดครั้งแรกในประเทศไทย สร้างความพร้อมทดสอบบริการ-ขยายฐานผู้ใช้งาน พร้อมสร้างภาพลักษณ์ธนาคารดิจิทัลก่อนธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตใช้จริงทั่วประเทศในอนาคต
ที่ผ่านมาธนาคารไทยพาณิชย์ รุกทดสอบแพลตฟอร์ม QR Code Payment ในรูปแบบต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างประสบการณ์ ร้านค้าและฐานผู้ใช้ QR Code Payment ที่แอคทีพให้เพิ่มขี้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในนโนบายลดการใช้เงินสดของธนาคารแห่งประเทศไทย
“การร่วมมือกับเดอะมอลล์ กรุ๊ป ซึ่งเป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน นับเป็นความตั้งใจของธนาคารที่ต้องการมีส่วนร่วมสร้างสังคมไร้เงินสดสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตสูงและเต็มไปด้วยความท้าทายจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะไลฟ์สไตล์การช้อปปิ้งและการชำระเงินของลูกค้า เปลี่ยนไปจากระบบเงินสดสู่ระบบดิจิทัลตามเทคโนโลยีปัจจุบัน และธุรกิจค้าปลีกเป็น 1 ใน 7 อุตสาหกรรมเป้าหมายที่ธนาคารต้องการมีส่วนร่วมสร้างระบบนิเวศสังคมไร้เงินสด โดยนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาเสริมศักยภาพในการแข่งขันในตลาดและยังสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของไทยพาณิชย์ที่ต้องการสร้างดิจิทัลแพลตฟอร์มร่วมกับพันธมิตร เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์ของลูกค้า”ดร. วิชิต สุรพงษ์ชัย ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าว

และการร่วมมือในครั้งยังได้สร้างภาพลักษณ์ให้กับเดอะมอลล์ กรุ๊ปในฐานะรีเทลรายแรกที่นำระบบ QR Code Payment มาใช้ และถือเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญของวงการธุรกิจห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในประเทศไทยที่ร่วมกันพัฒนาเทคโนโลยีนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาสร้างประสบการณ์ช้อปปิ้งไร้เงินสดครั้งแรกที่ห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้าในเดอะมอลล์ กรุ๊ป
“การพัฒนาธุรกิจค้าปลีกในยุค 4.0 ปฏิเสธไม่ได้ว่า เทคโนโลยีคือหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย ที่ต้องมีทั้งการ Evolution และ Revolution ไปพร้อมๆ กัน  เดอะมอลล์ กรุ๊ป พยายามนำเทคโนโลยีเข้ามาอำนวยความสะดวกกับลูกค้า เพราะการพัฒนารีเทล 4.0 คือการพัฒนาเพื่อตอบสนองลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดแบบ Customer Centric โดยเฉพาะการตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่ม Generation Y และกลุ่ม Millennials ที่มีดิจิทัลไลฟ์สไตล์ชัดเจน ความสะดวกสบาย ความรวดเร็ว มีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มนี้ศุภลักษณ์ อัมพุช ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป กล่าว

นอกจากกการให้บริการ QR Code
Payment ในธุรกิจของเดอะมอลล์ กรุ๊ป ได้พัฒนาควบคู่กับการปรับโฉมการบริการในรูปแบบของ Automation Technology ที่มาพร้อมกับเครื่องชำระเงินอัตโนมัติด้วยตนเอง Smart Self Check-Out Kiosk ที่ Gourmet Market กลุ่มเดอะมอลล์ยังได้เปิดบริการ Smart Tax Kiosk แห่งแรกของประเทศ อำนวยความสะดวกลูกค้าไทยและลูกค้าต่างแระเทศในการขอ Vat Refund และ Full Tax Invoice ลดภาระการใช้กำลังคน เพื่อก้าวสู่รีเทล 4.0 เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในธุรกิจรีเทล