บางจาก

    

• ช่วยเหลือค่าน้ำมัน 1.50 บาทต่อลิตร

*เฉพาะวันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันเดียวเท่านั้น (ตามเวลาเปิด-ปิดปกติของสถานีบริการ/ สำหรับสถานีบริการที่เปิด 24 ชั่วโมง ลดราคาตั้งแต่ 00.01 – 24.00 น.)
*ไม่จำกัดปริมาณสำหรับการเติมน้ำมันลงในถังน้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ทุกประเภท
*จำกัดปริมาณการเติมน้ำมันกรอกถัง หรือแกลลอน รวมทุกผลิตภัณฑ์ ไม่เกิน 200 ลิตร ต่อวัน

ข้อมูลจาก : facebook.com/Bangchak

 

ปตท.

• มอบน้ำดื่ม 2.22 ล้านขวด แก่ผู้เดินทางถวายอาลัย ทั่วประเทศ

 • สนับสนุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่บริการด้านคมนาคม ได้แก่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) บริษัท ขนส่ง (บขส.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)

*ร้านค้าในสถานีบริการ ปตท. ปิดให้บริการวันที่ 26 ต.ค. 60 ตั้งแต่ 14.30 น.

ข้อมูลจาก : facebook.com/ PTTNews , posttoday.com

 

เชลล์

• มอบน้ำดื่ม 1 ขวด / คน ที่ปั๊มเชลล์ทุกสาขา *จนกว่าสินค้าจะหมด

*รับน้ำดื่มได้ฟรี ที่ปั๊มเชลล์ ตั้งแต่วันที่ 25 – 26 ต.ค. 2017

ข้อมูลจาก : [email protected] : @shell

 

คาลเท็กซ์

• รวมพลังความดีสืบสานปณิธานพ่อหลวง
26 ต.ค.60 เติมน้ำมันคาลเท็กซ์ทุกลิตร ได้บริจาคเงิน 50 สตางค์สู่มูลนิธิชัยพัฒนา

ข้อมูลจาก : facebook.com/CaltexThailand

พีที

• มอบน้ำดื่ม 5 แสนขวดร่วมงาน

ข้อมูลจาก : posttoday.com

 

เอสโซ่


• มอบน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายประชาชนในงาน 50,000 ขวด
• มอบบัตรเติมน้ำมันสำหรับมอเตอร์ไซด์จิตอาสา 100,000 บาท

 

*จัดอาหาร ขนม และ น้ำ แจกจ่ายประชาชนที่มากราบพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง มอบน้ำดื่ม เพื่อแจกจ่ายประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 50,000 ขวด

*มอบบัตรเติมน้ำมันสำหรับมอเตอร์ไซด์จิตอาสา 100,000 บาท

*พนักงานร่วมจิตอาสาในงานที่สนามหลวง และ ร่วมเป็นล่ามอาสาในงาน ร่วมกับพนักงาน ทำดอกไม้จันทน์มอบให้แก่หน่วยงานของรัฐ ทั้งใน กทม. ชลบุรี และ ขอนแก่น