บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร Channel Marketing Executive / เจ้าหน้าที่การตลาด

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. วางแผนพัฒนาช่องทางการขายโครงการและประสานงานโครงการ
2. ดูแลระบบจัดเก็บข้อมูลงานโครงการ ทำการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูลตลาดและคู่แข่ง เช่น การออกสำรวจตลาด ทำการเก็บและวบรวมข้อมูลพฤติกรรมความต้องการของตลาด
3. รายงานผลการดำเนินงานและประสิทธิผลของแผนพัฒนาช่องทางการขายงานโครงการ

คุณสมบัติ :
1. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ วิศวกร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ทำงานในสายงานขายและการตลาด 2 ปี ขึ้นไป
3. มีทักษะการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4. ใบขับขี่่, รถยนตร์ และสามารถออก ตจว ได้
5. ความสามารถด้านโปรแกรม MS word, Power point และหรือ โปรแกรมเกี่ยวกับการจัดเก็บฐานข้อมูล ได้แก่ Salesforce เป็นต้น

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 – 7 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Division – Recruitment Department
ที่อยู่ : 31/2 Moo 3, Bangna-Trad Rd., KM. 23, Bangsaothong, Amphur Bangsaothong, Samutprakarn 10540
โทรศัพท์ : 0-2335-5555
โทรสาร : 0-2382-0172
โฮมเพจ : http://www.toagroup.com, http://www.facebook.com/toa-recruitment