บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รับสมัคร DIGITAL MARKETING MANAGER / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัล

เกี่ยวกับบริษัท :
SC ASSET CORPORATION PUBLIC COMPANY LIMITED, our objective’s aimed to be a leading provider of tailored services in Real Estate business with emphasis on mutual combination between IT innovation and energy-saving principle in order to create pleasant environment and residence for our customers.

คุณสมบัติ :
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิทยาการคอมพิวเตอร์ , เทคโนโลยีสารสนเทศ, การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการออกแบบ
– มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป ด้าน Digital Marketing, Website, Social Network, Mobile communication & Technologies เป็นอย่างดี
– มีความสามารถด้านโปรแกรม Photoshop , illustrator , Flash , Dreamweaver , HTML , CSS , JavaScript
– มีทักษะในการประสานงาน มีความคิดริเริ่มสูง และมีทักษะภาษาอังกฤษดี

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : No. 1010, Floor 10, Shinawatra Tower 3, Vipavadee-rangsit Road, Chatujak, Chatujak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2949-2337,0-2949-2391,0-2949-2307 และ 0-2949-2912
โทรสาร : 0-2949-2223
โฮมเพจ : http://www.scasset.com