บริษัท ปรินทร จำกัด/บริษัท ภิรัชโทเทิลโซลูชั่นส์ จำกัด รับสมัคร Corporate Planning Executive / ผู้บริหารการวางแผนองค์กร

เกี่ยวกับบริษัท :
We invite talented candidates who search for an opportunity to apply his/her talents in working with world-class venue, regionally recognized leader in exhibition and convention industry.

At BITEC, people are a key asset and driving forces for the organization, BITEC therefore recruit our staffs attentively and all selected ones will be groomed to become BITEC Cast Member ; a person who is well prepared and acknowledged individuals’ role. A quality role that you and BITEC select together to further develop BITEC to be widely accepted among international institutes.

Moving forward to a professional expertise, enhance and maintain international standard. With us, a leader in international trade and exhibition industry, always welcome high talented people as well as any specialist to be a strong sustainable growth team.

Currently, we are looking for strong leadership managers who enjoy challenging tasks in driving a variety of projects to achieve business result. Those who are selected to join us will be developed skills and knowledge by working closely with professional team of consultant.

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
• Encouraging business direction and business strategic planning process of BITEC.
• Analyzing and considering related external and internal factors in order to find operational option bring competitive advantages.
• Able to anticipate potential problems, obstacles by analyzing plan, situation and environment. • Logical sequencing based on fact.
• Develops short, medium and long-term strategies for the business performance and provide consultative support to other functions.
• Prepare, analyze and write reports to outline business progress and opportunities.

คุณสมบัติ :
• Male or Female with age 25 – 35 years old.
• Bachelor’s degree or higher in economic, business administration e.g. financial, accounting, business computer, marketing, or other related field.
• At least 3 – 5 years experience in corporate planning, academy development or research institute is preferred.
• Possesses sound knowledge of business plan and direction drives is a plus. • Familiar with project management and difficult people handling.
• Strong leadership with excellent communication and presentation skills both in Thai and English.

 

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 – 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร

ชื่อผู้ติดต่อ : K.Natthapol
ที่อยู่ : 88 Bangna-Trad Rd. (km.1), Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2726-1999 # 8003, 8004, 8007, 8008
โทรสาร : 0-2749-3950 ext 2044
โฮมเพจ : http://www.bitec.co.th, http://www.bhirajburi.co.th