นิทรรศการ “พระราชาในดวงใจ” ที่กำลังจัดแสดงอยู่บนหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2560 เป็นอีกหนึ่งนิทรรศการที่หลายคนเดินชมไปพร้อม ๆ กับความรู้สึกที่ยากจะบรรยาย

เป็นการจัดแสดงผลงานศิลปกรรมอันทรงคุณค่าหาชมยากจากฝีมือศิลปินชั้นนำของไทยในหลายยุคสมัยที่มีผลงานหลากหลายรูปแบบรวมทั้งหมดกว่า 160 ผลงานและวัตถุสะสมเกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

นอกจากนี้คุณศักดิ์ชัย กาย บรรณาธิการและผู้ก่อตั้งนิตยสารลิปส์  ยังได้รวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์ ที่หาชมได้ยาก มาจัดแสดงซึ่งภาพถ่ายหลากหลายภาพไม่ปรากฏชื่อช่างภาพผู้กดชัตเตอร์ ภาพถ่ายหลายภาพ ไม่สามารถระบุเวลาได้ว่าบันทึกไว้ ณ วันเวลาหรือสถานที่แห่งใด  ภาพภ่ายหลายภาพเริ่มเลือนรางไปตามกาลเวลา โดยการคัดเลือกผลงานจาก 3 ภัณฑารักษ์ ได้แก่ ศ.ดร.อภินันท์ โปษยานนท์  คุณธวัชชัย สมคง และคุณศักดิ์ชัย กาย

 จัดแสดงตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม – 26 พฤศจิกายน 2560 ชั้น 8 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

 

     

 

ห้องจัดเเสดง โดย คุณศักดิ์ชัย กาย