น้อมรำลึกเรื่องราวของพ่อ กับ 2 พิพิธภัณฑ์เสมือนจริง

 

 

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีต่อปวงชนชาวไทย Marketeer ขอพาชม พิพิธภัณฑ์ออนไลน์ และนิทรรศการเสมือนจริง 2 แห่ง ที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย

เย็นศิระ เพราะพระบริบาล  

นิทรรศการเสมือนจริงที่ต่อยอดมาจากนิทรรศการเย็นศิระ เพราะพระบริบาล ประมวลภาพกิจกรรมต่าง ๆ จนถึงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพท้องสนามหลวงที่รัฐบาลได้จัด เพื่อเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่เชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยวันที่ 10 ก.พ.60 -14 พ.ค. 60

เมื่อนิทรรศการจบไปภาครัฐได้จัดทำนิทรรศการเสมือนจริง เย็นศิระ เพราะพระบริบาล บนเว็บไซต์ http://yensiraphrophraboriban.com/ ให้กับผู้ที่พลาดโอกาสเข้าชม ประหนึ่งเหมือนเดินอยู่ในนิทรรศการ สามารถซูมอิน ซูมเอาท์ และเข้าดูเนื้อหาต่างๆ ที่นำเสนอได้ โดยภายในนิทรรศการเสมือนจริงนี้ประกอบด้วย 4 โซนหลักได้แก่

 

โซน 1 บุญคุณของแผ่นดินไทย

ในโซนนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนด้วยกันได้แก่ บูรพกษัตริย์ไทยสร้างชาติให้มั่นคง,สืบสานตำนานราชวงศ์จักรี และพระเจ้าอยู่หัวในดวงใจ บอกเล่าเรื่องราวของราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่ 1- 10 และพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โซน 2 พระราชาผู้ทรงธรรม (ทำ)

พระราชกิจพระองค์ท่าน และการพัฒนาศาสตร์ต่างๆ ที่ช่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับราษฎร์ชาวไทย และอุปกรณ์ส่วนพระองค์ นำเสนอผ่าน 3 ส่วนงานได้แก่ ในหลวงอย่างทิ้งประชาชน พระราชพิธีบรมราชาภิเษก และศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

โซน 3 บุญคุณของแผ่นดินไทย

เรียงร้อยเรื่องราวและพระอัจฉริยะภาพของพระองค์ท่านที่คิดต้นโครงการต่างๆ เช่นฝนหลวง กังหันน้ำชัยพัฒนา และอื่นๆ ผ่าน 2 ส่วนได้แก่สดุดีมหาราชา และพระผู้ทรงเป็นมากกว่าแรงบันดาลใจ พร้อมประมวลเหตุการณ์ความเศร้าโศกของพสกนิกรชาวไทย และรำลึกถึงพระองค์ท่านผ่านเหตุการณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี การแปลอักษรจากทั่วทุกสารทิศที่จารึกอยู่ในใจคนไทยชัวร์นิรันดร

โซน 4 มิ่งขวัญชาวไทย

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10

โซน 5 ร้อยใจไทย

โซนสุดท้ายของนิทรรศการ นำเสนอพระราชกรณียกิจพระบรมราโชวาส และพระราชดำรัส ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอันเป็นมงคลสูงสุด

 

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติเพื่อพ่อ

พิพิธภัณฑ์ออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บนเว็บไซต์ www.king9moment.com รวบรวมเรื่องราวและภาพความทรงจำต่างๆ ของพระองค์ท่านตลอด 89 ปี ผ่าน 4 โซนหลักได้แก่

โซน 1 89 ปี ของพ่อ

ร้อยเรียงเรื่อวราวพระราชประวัติของพระองค์ท่านในช่วงเวลาที่สำคัญต่างๆ ตลอดพระชนม์มายุ 89 พรรษา ผ่านภาพวาด และเทคนิคการซ้อนภาพให้รู้สึกเหมือนชมภาพเคลื่อนไหวหวลระลึกถึงช่วงเวลาที่ผ่านมาของพระองค์

 

โซน 2 รักของพ่ออยู่รอบตัวเรา

พระอัจริยะภาพของพระองค์ท่านเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของพสกนิกรชาวไทย ผ่านการนำเสนอในมุมมอง 360 องศา ที่สามารถดูได้ผ่านเว็บไซต์และอุปกรณ์ VR

โซนที่ 3 89 ภาพจากนักวาด

แกลลอรี่ภาพพระองค์ท่าน จาก 89 ศิลปินรุ่นใหม่ที่ถ่านทอดความทรงจำที่มีต่อพระองค์ท่าน

โซนที่ 4 พ่อในความทรงจำ

ร่วมเขียนจดหมายและแบ่งปัน ความรู้สึกที่มีต่อพ่อหลวงในความทรงจำ

 

พระองค์ยังอยู่ในความทรงใจชาวไทยตราบนานเท่านาน