ไทยใช้เน็ตเพิ่มแต่เบื่อโฆษณา

 

ยุคนี้เป็นยุคคนไทยติดเน็ต และจะติดเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี

ETDA ได้สำรวจพฤติกรรมคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตประจำปี 2017 พบว่า คนไทยใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้น โดยในวันทำงาน/วันเรียนใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 6.30 ชั่วโมงต่อวัน และวันหยุด 6.48 ชั่วโมงต่อวัน จากค่าเฉลี่ย 6.24 ชั่วโมงในปีที่ผ่านมา

การเติบโตนี้ส่วนหนึ่งมาจาก 61.1% ของผู้ใช้อินเทอร์เน็ตยอมรับว่าพวกเขาใช้อินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 3.06 นาทีต่อวัน

30.8% ใช้อินเทอร์เน็ตเท่าเดิม และ 8.1% ใช้อินเทอร์เน็ตน้อยลงเฉลี่ย 2.24 ชั่วโมงต่อวัน

 

โซเชียลมีเดียกิจกรรมยอดนิยมของคนทุก Gen

กิจกรรมที่นิยมทำเมื่อใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดในปีนี้ 5 อันดับแรก ได้แก่

โซเชียลมีเดีย 86.9%

การค้นหาข้อมูล 86.5%

การรับส่งอีเมล 70.5%

การดูทีวีและฟังเพลงออนไลน์ 60.7%

ซื้อสินค้าออนไลน์ 50.8%

 

รถติดมากยิ่งใช้เน็ตระหว่างเดินทางมาก

สถานที่ที่นิยมใช้อินเทอร์เน็ตมากที่สุดยังคงเป็นที่บ้าน 85.6%

ที่ทำงาน 52.4%

ระหว่างเดินทาง 24% เพิ่มขึ้นจาก 14% ในปีก่อน

ที่สถานศึกษาลดลงจาก 19.7% เป็น 17.5% ในปีนี้

 

Gen Y ครองแชมป์นักท่องเน็ต

ซึ่งการเติบโตของการใช้อินเทอร์เน็ตนี้ จากรายงานของ ETDA พบว่า ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในกลุ่ม Gen Y ผู้เกิดพ.ศ. 2524-2543  ยังเป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตสูงติดต่อกัน 3 ปีซ้อน ในปีนี้ Gen Y ใช้อินเทอร์เน็ตในวันทำงาน 7.12 ชั่วโมงต่อวัน วันหยุด 7.36 นาทีต่อวัน  และยังเป็นกลุ่มที่ใช้อินเทอร์เน็ตระหว่างเดินทางสูงที่สุดเมื่อเทียบกับ Gen อื่นๆ ในสัดส่วนมากถึง 26.8% เมื่อเทียบกับอัตราการใช้อินเทอร์เน็ตตลอดวัน

ในแต่ละวันพวกเขาใช้เวลากับโลกอินเทอร์เน็ตแบ่งเป็นกิจกรรมหลักๆ ได้แก่

ท่องโซเชียลมีเดีย 3.24 ชั่วโมงต่อวัน โซเชียลมีเดียยอดนิยมได้แก่ Youtube 98.6% Line 97.9% Facebook 97.7%

ดูทีวี อ่านหนังสือ และฟังเพลงออนไลน์ 2.18 ชั่วโมง

เล่นเกม 2.06 นาทีต่อวัน

ส่วน Baby Boomer และ Gen X มีพฤติกรรมการใช้เน็ตคล้ายๆ กันคือ ใช้เน็ตลดลงจากปีที่ผ่านมา และใช้ในช่วงวันธรรรมดามากกว่าวันหยุด

โดย Baby Boomer ใช้เน็ต 4.54 ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดา และในวันหยุด 4.12 ชั่วโมงต่อวัน จากค่าเฉลี่ย 4.5 ชั่วโมงต่อวันในปีที่ผ่านมา

 Gen X ใช้เน็ต 5.48 ชั่วโมงต่อวันในวันธรรมดา และในวันหยุด 5.18 ชั่วโมงต่อวัน จากค่าเฉลี่ย 6.30 ชั่วโมงต่อวัน

สวน Gen Z เป็นกลุ่มที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ตในวันหยุดสุดกว่าวันธรรมดาหลายชั่วโมงด้วยกัน โดยวันหยุดกลุ่มนี้ใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตถึง7.12 ชั่วโมง และ5.48 ชั่วโมงในวันเรียนหนังสือ จากค่าเฉลี่ย 5.7 ชั่วโมงในปีที่ผ่านมา

 

ปัญหาหลักยังคงเบื่อโฆษณา

 นอกจากนี้ ETDA ยังได้สำรวจปัญหาที่เกิดจากการใช้อินเทอร์เน็ต พบว่าปัญหาที่กวนในผู้ใช้เน็ตยังคงเป็นปริมาณโฆษณาที่เข้ามากวนในขณะใช้อินเทอร์เน็ตฟังเพลง, ดูคลิปวีดีโอ, หรือดูละครซีรีส์ย้อนหลังมากถึง 66.6%

รองลงมาได้แก่ความล่าช้าในการเชื่อมต่อ/ใช้อินเทอร์เน็ต63.1%

การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตยาก/หลุดบ่อย43.7%

เกิดปัญหาจากการใช้อินเทอร์เน็ตแต่ไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากใคร 39.6% ซึ่งปัญหานี้ในปีที่ผ่านมาเป็นปัญหาอันดับท้ายๆ ตาราง

และถูกรบกวนด้วยอีเมลขยะ 34.2%