เผยโฉมหน้า 10 สตาร์ทอัพในโครงการ Digital Ventures Accelerator Batch 1

ดิจิทัล เวนเจอร์ส ผู้ศึกษาและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินในเครือธนาคารไทยพาณิชย์เปิด Digital Ventures Accelerator Batch 1 (DVAb1) โครงการบ่มเพาะ และส่งเสริมสตาร์ทอัพให้เติบโตอย่างยั่งยืน ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 2

โดยสตาร์ทอัพที่เข้าร่วมโครงการ DVAb1 ครั้งนี้มีทั้งหมด 10 ทีม ประกอบด้วย 

1.ChomCHOB  แพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยนแต้มคะแนนบัตรต่างๆ ให้ใช้ได้เสมือนเงิน

2.Dootv Media ระบบ video streaming เพื่อคอนเท้นท์ที่เต็มอรรถรส 

3.ENERGY RESPONSE แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับการจัดการพลังงานในอาคารอย่างชาญฉลาด 

4.Event Banana แพลตฟอร์มการจัดการด้านพื้นที่ และสถานที่จัดงาน 

5.Happenn ระบบงานอีเว้นที่ครบจบในที่เดียว 

6.JuiceInnov8 เทคโนโลยีลดน้ำตาลเพื่อน้ำผลไม้แห่งอนาคต 

7.Meticuly ชิ้นส่วนกระดูกทดแทนเพื่อความต้ องการเฉพาะบุคคล 

8.MyCloudFulfillment ระบบจัดการโลจิสติกส์ ให้การซื้อขายเป็นเรื่องง่าย ไม่ต้องวุ่นวายเรื่องสต๊อค 

9.Ooca บริการปรึกษาจิตแพทย์ยุคใหม่ผ่านระบบวิดีโอคอล

10.Sellorate แพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับตั วแทนและนายหน้าขายอสังหาริมทรัพย์อิสระ

 

นายชาล เจริญพันธ์ Head of Accelerator บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด และ นายชาล เจริญพันธ์ Head of Accelerator บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด

 

ทั้งนี้หลักสูตร DVAb1 ในปีนี้นับได้ว่ามีความพร้อมอย่างเต็มขีดความสามารถด้วยการต่อยอดจากประสบการณ์การจัดหลักสูตรปีที่แล้ว ทั้งการจัดโปรแกรมวิทยากร พันธมิตรที่มาร่วม โดยโครงการ DVAb1 มีระยะเวลา 6 เดือน สำหรับช่วง 3 เดือนแรกเป็นการปูพื้นฐานสตาร์ ทอัพที่เข้าร่วมด้วยความรู้ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจ ทั้งความรู้ด้านกฎหมายโดย Baker & McKenzie ความรู้ด้านการเงิน โดย PrimeStreet Advisory พร้อมด้วยความรู้ในการทำธุรกิจ Startup ส่วนช่วง 3 เดือนหลัง จะมุ่งให้สตาร์ทอัพสามารถเติ บโตแบบก้าวกระโดดด้วยโปรแกรมGrowth Hacking  นอกจากนี้ สตาร์ทอัพยังมีพันธมิตรผู้ นำในธุรกิจ ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน        ที่เหมาะสมกับธุรกิจแต่ละที มมาแชร์ประสบการณ์และให้คำปรึ กษา ที่สำคัญคือ สตาร์ทอัพทุกทีมจะได้รั บโอกาสปรึกษาเรื่องเงินลงทุน และความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีกั บทีมผู้บริหารของ ดิจิทัล เวนเจอร์ส อย่างใกล้ชิด

 “อีกหนึ่งความพิเศษของปีนี้คื อการที่เราเปิดโอกาสให้สตาร์ทอัพและเมนเทอร์จับคู่กันเองตามความเหมาะสม ทั้งในด้านความเชี่ยวชาญทางธุ รกิจ และเคมีที่ตรงกัน และยังคงเป็นการจับคู่กันแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อให้     สตาร์ทอัพได้รับประโยชน์ และความรู้จากเมนเทอร์อย่างเต็ มที่ นอกจากนี้สตาร์ทอัพที่เข้าโครงการ ยังมีโอกาสได้รับการต่อยอดทางธุ รกิจทั้งจากธนาคารไทยพาณิชย์เอง และลูกค้าองค์กรของธนาคารฯ พร้อมทั้งโอกาสในการแลกเปลี่ ยนความรู้และประสบการณ์ การทำสตาร์ทอัพกับ Accelerator ชั้นนำในต่างประเทศ โดยมุ่งหวังให้ DVA เป็นโครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพที่ ดีที่สุดในประเทศไทยและในเอเชี ยตะวันออกเฉียงใต้”  นายชาล เจริญพันธ์ กล่าวสรุปถึงไฮไลท์ของ DVAb1

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่ าวสารของโครงการ Digital Ventures Accelerator (DVA) ได้ที่ Facebook.com/DigitalVenturesTH