กระทรวงพาณิชย์จัดพิธีมอบรางวัล DEmark 2017

สำนักส่งเสริมนวัตกรรมและสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อการค้า กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ นำโดยนางมาลี โชคล้ำเลิศ อธิบดี และ ม.ล.คฑาทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการสำนักฯ จัดพิธีมอบสินค้าไทยที่มีการออกแบบดีประจำปี 2560 หรือ Design Excellence Award 2017 (DEmark  2017) ในวันที่ 16 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อมอบรางวัลให้แก่ผู้ประกอบการและนักออกแบบไทยที่มีผลงานการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ดีทั้งด้านดีไซน์สวยงามและสามารถสร้างคุณภาพชีวิตให้กับผู้บริโภค จำนวน 53 ผลงาน อันเป็นการส่งท้ายการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 10 ปีของรางวัลดีมาร์คอย่างสมเกียรติวงการออกแบบไทย พร้อมประกาศจัดการประกวดครั้งต่อไปที่จะเปิดรับสมัครผลงานการออกแบบเข้าร่วมโครงการใน เดือนมีนาคม 2561 รายละเอียดเพิ่มเติม www.demarkaward.net