สื่อออนไลน์ ช่วย FMCG ได้ไหม

 FMCG โตด้วยช็อปออนไลน์ แล้ว สื่อออนไลน์หละ ช่วย FMCG ไหม

 

อัตราการเติบโต 1.7% ในตลาด FMCG 2559 เป็นการเติบโตที่น้อยที่สุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และปีนี้คาดการณ์จากกันตาร์ เวิร์ลด์พาแนล (ประเทศไทย) ว่ามีโอกาสเติบโตต่ำกว่า 1.7% จากครึ่งปีแรกเติบโตเพียง 1% เท่านั้น

การเติบโตที่น่าเป็นห่วงนี้ กลายเป็นคำถามที่แบรนด์ FMCG ถามกับ Google ถึงผู้บริโภค FMCG กับสื่อออนไลน์เสมอ และกลายเป็นสิ่งที่ Google ต้องทำการบ้านผ่านงานวิจัยรายปี ถึงพฤติกรรมการซื้อ และพฤติกรรมการตัดสินใจซื้อสินค้า FMCG 10 หมวด*ของผู้บริโภคออนไลน์ จากกลุ่มตัวอย่าง 4,000 คน อายุ ระหว่าง 18-60 ปีทั่วประเทศในฐานะตัวแทนแต่ละครัวเรือนตลอดปีที่ผ่านมา

พบเส้นทางผู้บริโภคออนไลน์นิยมค้นหาสินค้า FMCG ผ่าน สมาร์ทโฟนมากถึง 59% แบ่งเป็น ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น 49% ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม 73%  ค้นหาข้อมูล ณ จุดขาย 42%

จาก 80% ค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ หมวดสินค้าเด็กมีการค้นหาข้อมูลผ่านช่องทางนี้สูงถึง 94%

85% Search Engine เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการค้นหาข้อมูล ประกอบการตัดสินใจ

86% ค้นหาข้อมูลออนไลน์เพิ่มเมื่ออยู่ในระหว่างตัดสินใจซื้อ และ 59% ผ่านสมาร์ทโฟน

 

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจ Google ได้สอบถามเรื่องการชมวิดีโอมีผลต่อแบรนด์ ปรากฏว่า 95% มีทัศนะคติเชิงบวกต่อแบรนด์มากขึ้นเมื่อดูออนไลน์

59% มีอนาคคใช้วิดีโอออนไลน์ประกอบการตัดสินใจซื้อสินค้า FMCG ในอนาคต

51% ดูวิดีโอออนไลน์สินค้า FMCG เพื่อเปรียบเทียบแบรนด์ที่สนใจกับแบรนด์อื่น

45% หาข้อมูลเพิ่มจากวิดีโอออนไลน์อื่นๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ

44% เข้าเว็บไซต์หลักของแบรนด์ที่อยู่ในวิดีโอ

36% ค้นหาข้อมูลเพิ่มภายหลัง

32% ไปร้านค้า

21% ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์

และเมื่อสำรวจพฤติกรรมการจับจ่ายใช้สอยสินค้า FMCG เอพริล ศรีวิกรม์ Industry Head Google ประเทศไทย ให้ข้อมูลจากการสำรวจว่า การใช้จ่ายสินค้าของ FMCG ในกลุ่มตัวอย่าง 4,000 คนทั่วประเทศที่เป็นตัวแทนแต่ละครัวเรือนทั้งกลุ่มที่มีการใช้งานอินเทอร์เน็ต 59% และกลุ่มที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ 41% พบว่า ครัวเรือนที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตมีการใช้จ่ายสินค้า FMCG ในแบรนด์พรีเมียมสูงกว่าครัวเรือนที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตถึง 1.24 เท่า โดยแต่ละ Category FMCG มีสัดส่วนด้านกำลังซื้อสูงกว่าตลาดรวมคิดจากมูลค่าการใช้จ่ายในแต่ละ Category ของผู้บริโภคที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ต และไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้รวมกัน ดังนี้

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน สัดส่วน 64%

นม UHT สัดส่วน 64%

Deodorant สัดส่วน 69%

ไอศกรีม  สัดส่วน 69%

ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็ก สัดส่วน 67%

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้า สัดส่วน 79%

ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า สัดส่วน 79%

ผลิตภัณฑ์กันแดด สัดส่วน 78%

ซุปไก่สกัด สัดส่วน 71%

 

*10 Category ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้าน, นม UHT, Deodorant, ไอศกรีม, ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดหน้า, ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า, ผลิตภัณฑ์กันแดด, ซุปไก่สกัด และกาแฟสำเร็จรูป