ใช้ Emoji อย่างไรส่งให้ Campaign ยิ่งดัง

 

Check ให้ Sure แต่ละภาพสื่อถึงอะไร – นักการตลาดที่ดีต้องหูตากว้างไกล ตามทันความเป็นไปของโลกและการสื่อสารรูปแบบต่างๆ โดยปฏิเสธไม่ได้ว่าภาพแสดงอารมณ์ความรู้สึก (Emoji) ถูกนำมาใช้ในการสื่อสาร Online มาหลายปีแล้ว ซึ่งแน่นอนว่าสามารถใช้เป็นกำลังเสริมให้กับ Campaign โฆษณา ได้เช่นกันโดยเฉพาะกับกลุ่มวัยรุ่นMillennial ที่ชอบความแปลกใหม่ และยังเป็นลูกเล่นใช้เรียกความสนใจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากจำนวนที่มากมายของ Emoji จึงต้องศึกษา ต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าแต่ละภาพหมายถึงอะไร เพื่อให้สื่อความหมายได้ชัดเจนและลดความผิดพลาด

ใช้ให้ทันสถานการณ์ – หากมีเหตุการณ์ที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย ลองสร้าง Content บน Social Media ขึ้นมาเพื่อ ให้ Fanpage แสดงความคิดเห็นผ่าน Emoji โดยนอกจากได้ทราบว่ากลุ่มเป้าหมายรู้สึกอย่างไรแล้ว ยังสามารถนำข้อมูลเหล่านี้ต่อยอดเป็น Campaign ที่ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย ส่วนถ้านำไปใช้ในการส่ง E-Mail ภาพแทนความรู้สึกเหล่านี้ก็จะสร้างความน่าสนใจ ช่วยให้ E-Mail มีโอกาสถูกเปิดเข้าไปดูรายละเอียดมากขึ้น

ไม่พร่ำเพรื่อเกินไป – ความพอดีเป็นกฏสากลที่ใช้ได้กับทุกสิ่ง Emoji Marketing ก็เช่นกัน โดยควรระวังไม่ใช้บ่อยเกินไปหรือส่งไปทั้งที่ยังไม่ได้ตรวจสอบให้รอบคอบว่าภาพนั้นสื่อถึงอะไร เพราะความผิดพลาดเหล่านี้อาจเปลี่ยนลูกเล่นทางการสื่อสารสู่สิ่งที่สร้างความรำคาญและความเสียหายที่ตามมาคงไม่ใช่เรื่องพึงปรารถนาของแบรนด์ไหน

รู้ใจกลุ่มเป้าหมาย – ตามที่กล่าวไปแล้วว่า Emoji เป็นลูกเล่นทางการสื่อสารซึ่งสามารถเรียกความสนใจและแสดงความรู้สึกต่อสถานการณ์ได้ทันที ทว่าแต่ละ Campaign ย่อมมีกลุ่มเป้าหมายต่างกันไป ดังนั้นควรศึกษาข้อมูลเพิ่มทุกครั้งว่า Target Group ชื่นชอบ Emoji แบบไหนและแต่ละแบบใช้กับการแสดงความรู้สึกแบบใดเพื่อช่วยให้สื่อความหมายได้ตรงที่สุด นอกจากนี้ควรคำนึงถึงความสอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์ด้วย

เลือกที่ง่ายต่อการสื่อสารสองทาง – เพราะสามารถใช้เรียกความสนใจและช่วยเปิดการสื่อสารสองทางได้ ควรเลือก Emoji ที่เข้าใจง่าย เพื่อให้การสนทนาที่จะเกิดขึ้นเริ่มต้นอย่างราบรื่น เช่นการใช้หน้ารูปยิ้ม โดยการไม่ต้องตีความให้ยุ่งยากไม่ต่างประตูที่ถูกเปิดแล้วซึ่งสามารถเดินต่อไปสู่การสานสัมพันธ์เพื่อให้รายละเอียดของ Campaign เพิ่มเติมหรือใช้เป็นช่องทางติดต่อในอนาคต

ต้องถูกกาลเทศะ – ทุกอย่างล้วนมีข้อจำกัด โดยในส่วนของ Emoji ใช้ได้ดีกับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่น และไปได้ดีกับ Campaign เน้นความสนุกสนาน แต่ไม่เหมาะกับประเด็นจริงจังและธุรกิจที่เป็นทางการ ดังนั้นจึงต้องใส่ใจกาลเทศะเพื่อให้ Campaign ประสบความสำเร็จสูงสุด / entrepreneur