สร้าง Content อย่างไรเรียก Like ได้ตั้งแต่ย่อหน้าแรก

ยิงคำถามกระตุ้นความอยากรู้ – คงเป็นเรื่องเสียมารยาทถ้ามีใครถามแล้วเราไม่ตอบกลับ เพราะปล่อยให้ฝ่ายเปิดบทสนทนายังไม่คลายสงสัยในเรื่องที่อยากรู้ กับบริบทของสื่อ Online หรือ Social Media แนวทางเดียวกันถูกนำมาปรับใช้ผ่านคำถามในย่อหน้าของเนื้อหา (Content) อย่าง “คุณรู้ไหมว่า…?” หรือ “เชื่อไหมว่า…?” เพื่อกระตุ้นความอยากรู้และพาให้กลุ่มเป้าหมายอ่านไปจนจบ โดยมีข้อควรจำคือต้องถามด้วยสรรพนาม “คุณ” เสมอเพื่อตรึงความสนใจผู้อ่านและเปิดโอกาสให้หยุดคิด ขณะเดียวกันควรถามประเด็นกว้างๆ ไว้ก่อนเพื่อให้สามารถแตกประเด็นต่อไปได้

บอกเป็นนัยว่าไม่ได้เผชิญปัญหาอยู่คนเดียว – ความที่เป็นสัตว์สังคม มนุษย์จึงเกลียดความโดดเดี่ยวและต้องการสังกัดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเพื่อสร้างความเป็น “เรา” ให้เกิดขึ้นกับ Content บนสื่อ Online หรือ Social Media ตั้งแต่ย่อหน้าแรก ควรเริ่มด้วยคำถามอย่าง “ใครเคยประสบปัญหา… บ้าง?” แล้วตามด้วยการระบายความรู้สึกคับข้องใจ จากนั้นย่อหน้าถัดไปจึงขยายไปสู่ประเด็นที่เกี่ยวเนื่องกันอย่าง ที่มาของปัญหาและทางออก โดยนอกจากการชื่นชมผ่านการกด Like แล้ว หากสามารถตีแผ่ปัญหาได้อย่างคนรู้จริง และมีแนวทางกำจัดข้อติดขัด (Pain Point) ซึ่งทำตามได้ง่าย Content นั้นก็จะมียอดการส่งต่อ (Share) และการมีส่วนร่วม (Engagement) ที่สูงขึ้นด้วย

เตือนให้รู้ถึงข้อผิดพลาด – น้อยคนที่จะรู้ว่าสิ่งที่ตนทำอยู่นั้นผิด และยิ่งน้อยลงไปอีกที่จะมีใครกล้าเอ่ยปากเตือนพร้อมบอกว่าที่ถูกต้องอย่างไร โดยหากนำมาปรับใช้กับบริบท Online Media ต้องใช้อย่างระมัดระวัง เพราะแรกๆ ทุกคนล้วนรู้สึกต่อต้านกับคำเตือนที่ได้รับ นี่จึงเป็นที่มาว่าทำไมการขึ้นย่อหน้าแรกด้วยวิธีนี้ควรมีความรอบคอบและผู้สร้าง Content ต้องพร้อมรับผลที่ตามมา หากย่อหน้าต่อๆ มา อธิบายไม่กระจ่างว่าที่ผิดนั้นผิดอย่างไรและควรแก้แบบไหนจึงจะถูกต้อง ในทางตรงกันข้ามถ้าย่อหน้าแรก ‘แรง’ แต่แจกแจงเหตุผลและชี้ทางสว่างได้ดี รับประกันได้เลยว่ามียอด Like ถล่มทลายแน่นอน

ดึงใจความสำคัญขึ้นมาก่อน – Internet ,Mobile Device และ Social Media ประสานพลังกันจนพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของผู้บริโภคเปลี่ยนไปเพราะสมาธิที่จะจดจ่ออยู่กับ Content ใดได้นานๆ น้อยลง แต่ถ้าดึงใจความสำคัญขึ้นมาก่อนโอกาสที่จะตรึงตาให้อ่านต่อก็จะมีเพิ่มขึ้น ไม่ต่างจากภาพยนตร์บางเรื่องที่ยกเหตุการณ์คับขันซึ่งควรอยู่ในช่วงท้ายขึ้นมาก่อนเพื่อหวังกระตุ้นความสนใจ โดยใจความสำคัญของ Content ที่สามารถหยุดการเลื่อนนิ้วบน Mobile Device และตรึงตาคนยุคนี้ได้ทันทีมีมากมาย เช่นตัวเลขสถิติ วิกฤตในตลาดสินค้าหรือผลที่จะตามมาหากปัญหาไม่ได้การแก้ไข

ใช้การเปรียบเทียบเป็นด่านหน้า – ท่ามกลางทะเลข้อมูลข่าวสาร Online ที่โถมเข้าหาเราในปัจจุบัน บ่อยครั้งที่รู้สึกว่าหลาย Content มีหลักใหญ่ใจความเดียวกัน แต่ต่างกันตรงลักษณะการนำเสนอของย่อหน้าแรก โดยการเปรียบเทียบคืออีกวิธีที่สามารถนำมาใช้เพื่อเรียกความสนใจ อาจเป็นได้ทั้งการเปรียบเทียบระหว่างสองสิ่งที่ต่างกันมากหรือสองอย่างที่ไม่เหมือนกันตรงรายละเอียดปลีกย่อย ซึ่งการทำให้ผู้อ่านฉุกคิดถึงข้อแตกต่างนี่เองจะแปรเป็นคำชมผ่านยอด Like

นำสายตาด้วยสถิติน่าตกใจ – ตัวเลขเป็นภาษาสากลที่ทุกชาติ ทุกภาษาต่างเข้าใจได้ นี่ทำให้สถิติคือองค์ประกอบสำคัญเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือให้ Content แต่หากเป็นตัวเลขน่าตกใจซึ่งชี้ให้เห็นถึงวิกฤตที่ไม่ควรถูกมองข้าม โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่หรืออาชีพการงาน เช่น อัตราว่างงานที่เพิ่มขึ้นและตัวเลขขาดทุน ก็สามารถใช้เป็นจุดนำสายตาได้เลย รับรองว่าจะเตะตาให้หยุดอ่านได้ทันที / marketingprofs