ปั้นโฆษณา Viral Video อย่างไรให้ ‘ปัง’ บน Facebook

เลือกภาพนิ่งที่กระตุ้นความอยากรู้ – แม้เดินเรื่องด้วยภาพเคลื่อนไหว แต่โฆษณาแบบ Viral Video ก็ต้องใช้ภาพนิ่งเป็นหน้าเปิด ไม่ต่างจาก Post อื่นๆ ที่เป็น Video ดังนั้นควรหยุดภาพในช่วงที่น่าสนใจซึ่งสามารถบอกเนื้อเรื่องคร่าวๆ ได้ จากนั้นให้ Cap ไว้เพื่อใช้เป็นหน้าเปิดเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ให้กลุ่มเป้าหมายอยาก Click เข้าไปดูต่อ โดยนี่คือเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญอันดับต้นๆ หลังสร้าง Video เสร็จแล้ว เพราะถ้า ‘หน้าตา’ ไม่ทำให้สะดุดจนต้องหยุดดู Campaign นั้นก็จะถูกเลื่อนผ่านไปไม่ต่างจาก Post น่าเบื่ออื่นๆ บน Facebook

ต้องไม่ดูสมบูรณ์แบบจนเกินไป – การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Comment) เป็นกลไกสำคัญที่ขับเคลื่อน Post บน Facebook ปัจจัยที่จะผลักดันกลไกนี้ได้ดีที่สุด คือความไม่สมบูรณ์แบบ ซึ่งสอดคล้องกับลักษณะ Viral Campaign พอดี ดังนั้นเมื่อวางแผนจะทำ Campaign รูปแบบนี้ควรเผื่อพื้นที่ให้ความคลุมเครือบ้างเพื่อกระตุ้นความอยากรู้ และเมื่อการถาม-ตอบเพิ่มขึ้น การมีส่วนร่วม (Engagement) กับ Post ก็จะขยับขึ้นตามมา จนในที่สุด Campaign ของแบรนด์จะไม่แค่ประสบความสำเร็จบน Social Media แต่อาจขยายสู่ Offline ผ่านการบอกกันปากต่อปากด้วย

ตอบให้ครบทุก Comment – ยังอยู่ที่กลไกสำคัญของ Facebook อย่างการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยแบรนด์เองควรเข้าร่วมบทสนทนาด้วย เพื่อปิดทางไม่ไห้ข้อมูลผิดๆ แพร่กระจายไป และเป็นเวทีไขข้อข้องใจต่างๆ เกี่ยวกับ Viral Campaign พร้อมทำให้ บรรดาFanpage อุ่นใจว่าได้รับความสนใจและเป็นโอกาสสานสัมพันธ์กับผู้บริโภคไปพร้อมๆ กัน

ต้องรอบคอบก่อนกดลบ Comment – ในเมื่อเป็น Platform ที่ใครต่อใครสามารถมาแสดงความคิดเห็นได้ จึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีบาง Comment ไม่เห็นด้วย ระบายความไม่พอใจหรือแค่พวกอยากป่วนหลุดมา แน่นอนว่าแบรนด์คงไม่ชอบการประโยคร้ายๆ เหล่านี้ แต่ควรคิดให้รอบคอบก่อนจะลบทุกครั้ง และใช้เป็นโอกาสแก้ไขข้อมูลที่ผิดให้ถูก เพราะทันทีที่ได้รับความกระจ่าง พวกเขาเหล่านี้จะกลายเป็นพลังบวกในการประชาสัมพันธ์ Campaign ได้อีกทางหนึ่ง และหากไม่จัดการกับทัศนะลบๆ อย่างทันท่วงที อาจแพร่กระจายไปจนสร้างความเสื่อมเสียกับแบรนด์แบบไฟลามทุ่งได้ / entrepreneur