‘ธนบุรี เฮลท์เเคร์ กรุ๊ป’ ตอกย้ำวิสัยทัศน์ผ่านหนังโฆษณาเรื่องใหม่ “เครือข่ายการดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมครบวงจร เพื่อทุกชีวิตที่ต้องได้รับการดูแลอย่างเท่าเทียม”

ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป หรือ THG  เครือข่ายการดูแลสุขภาพและบริการทางการแพทย์ชั้นนำของไทย ตอกย้ำวิสัยทัศน์ความเป็นองค์กรแห่งการรักษาและดูแลสุขภาพที่พร้อม “ปกป้องความสุขของคุณในทุกช่วงชีวิต” ผ่านหนังโฆษณาเรื่องใหม่ ชื่อ “สำคัญ” หนังโฆษณาความยาวกระชับขนาด 45 วินาทีที่จะได้ดูต่อไปนี้ เชื่อว่าน่าจะทำให้ใครหลายคนเข้าใจถึงความรู้สึกถึงเวลาป่วยแล้วได้รับการรักษาอย่างเท่าเทียม และได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด


 

“เพราะโรคไม่เลือกคนเป็น การรักษาจึงต้องไม่เลือกคนป่วย”

ซึ่งนอกจากความมุ่งมั่นในการให้บริการดูแลสุขภาพด้วยเทคโนโลยีและความรู้ที่ดีที่สุดแล้ว THG หรือ ธนบุรี เฮลท์เเคร์ กรุ๊ป ยังให้ความสำคัญในการ ดูแลสุขภาพอย่างเท่าเทียมกัน” เพราะพวกเขาเชื่อว่าทุกชีวิตล้วนสำคัญ… ไม่ว่าคนๆ นั้นจะเป็นใคร ร่างกายของคนเราบอกไม่ได้ว่าคุณมีเงินเท่าไหร่ คุณมีการศึกษาสูงแค่ไหน แต่ ร่างกาย บอกได้แค่ว่า ยังอยากมีชีวิตอยู่ ดังนั้น… ทุกชีวิตจึงมีคุณค่าเท่าเทียมกัน

และนอกจากในด้านของการรักษาแล้ว THG ยังถือเป็นเครือข่ายการดูแลสุขภาพ ที่ดูแลต่อเนื่องด้วยบริการทางการแพทย์ที่ครอบคลุมครบวงจรมากที่สุดแห่งหนึ่ง โดยการให้บริการตั้งแต่ การดูแลรักษาโรค ในส่วนของโรงพยาบาลธนบุรีและโรงพยาบาลธนบุรี 2 รวมถึงโรงพยาบาลในจังหวัดต่างๆ  การฟื้นฟูสมรรถนะผู้ป่วย ในส่วนของโรงพยาบาลศูนย์ฟื้นฟูธนบุรี(โครงการในอนาคต) การส่งเสริมสุขภาพ ด้วยบริการทางการแพทย์ถึงบ้านแบบองค์รวมศูนย์ผู้สูงอายุเมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณ การบริหารโรงพยาบาลให้กับโรงพยาบาลของรัฐ รวมไปถึง การจัดหาเวชภัณฑ์ทางการแพทย์และทันตกรรม ร้านขายยาที่มีอยู่ทั่วประเทศ การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งทั้งหมดนี้อยู่ภายใต้แนวคิดของการให้บริการที่เป็นมาตรฐานในราคาที่เข้าถึงได้ เพื่อให้ทุกคนได้มีสุขภาพ และชีวิตที่มีความสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : www.thg.co.th