แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ รับสมัคร Senior Marketing Officer

บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) รับสมัคร Senior Marketing Officer / เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

เกี่ยวกับบริษัท :
Golden Land Property Development PLC is one of the leading real estate company listed on the Stock Exchange of Thailand. We are currently developing high-end award winning condominiums, luxury housing estates, grade A office buildings, and five star hotel projects in Bangkok. We are looking for highly motivated and result oriented individual to join our team. We invite you to become a team member in sharing our vision of building a real estate team that will set the Benchmark for Property Excellence.

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
• ทำการสำรวจข้อมูลการตลาดของทั้ง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโด เพื่อให้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ และสามารถทำสรุปโดยใช้โปรแกรม Microsoft office เพื่อให้เห็นช่องว่างตลาดได้
• กำหนด Marketing Campaign, Action Plan และจัดหา Media ที่เหมาะสมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
• ติดตามผล รายงานสถานการณ์การขายในโครงการที่ดูแล ประเมินสถานการณ์ สรุปการขายในแต่ละ Campaign
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน

คุณสมบัติ :
• ปริญญาตรี – โท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด 2 ปีขึ้นไปจากบริษัทอสังหาริมทรัพย์มาก่อน
• มีใบขับขี่รถยนต์และรถยนต์ส่วนตัว
• มีความคล่องตัวในการทำงาน ปฏิบัติงานในวันหยุดได้
• ใช้งาน MS Office ได้คล่อง
• สามารถปฏิบัติงานได้ทั้งในกรุงเทพฯ ต่างจังหวัด และต่างประเทศ
• ทักษะภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี ทั้งการพูดและเขียน

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณปภัณอรฏ์
ที่อยู่ : 36th Floor, Sathorn Square Office Tower, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2620-6200 #292
โทรสาร : 0-2620-6222 # 14
โฮมเพจ : http://www.goldenland.co.th