ข้อควรจำทำแล้ว Instagram Follower เพิ่ม

เน้นเรื่องที่ตัวสนใจ – เรามักจะทำอะไรที่ชอบ ที่รักได้ดีและไม่มีเหน็ดเหนื่อย เช่นเดียวกับความรู้จริงที่แสดงออกมาเมื่อพูดถึงประเด็นนั้น โดยลองถามตัวเองว่า In กับเรื่องไหนมากสุด แล้วเดินหน้า Post ผ่าน Instagram ได้เลย เพราะนี่คือก้าวแรกของการดันยอด Follower ให้เพิ่มขึ้น

มีโพสต์ใหม่อยู่เสมอ – ความต่อเนื่องเป็นหนึ่งใน Key Success ที่จะพาบัญชีผู้ใช้ (User Account) ของทั้งส่วนตัวและของแบรนด์ ประสบความสำเร็จด้านการเพิ่มยอด Follower โดยอย่างน้อยควร Post วันละสองครั้ง ขณะเดียวกันควรใส่ใจคุณภาพของภาพให้มีความละเอียดอย่างน้อย 1,080 x 1,080 Pixel เพื่อให้ชัดเจนในการดูผ่านทุก Device ส่วนถ้าวันไหนหมดมุกก็สามารถใช้เนื้อหาเก่าหรือนำ Content จาก User Account ที่ได้รับอนุญาตมาใช้ไปพลางๆก่อนได้

ให้ความสำคัญกับ Caption – จริงอยู่ที่ Instagram เป็น Social Media Platform ที่เด่นด้านภาพแต่ก็มี Function ข้อความบรรยายใต้ภาพ (Caption) ด้วย ดังนั้นต้องใช้ให้เป็นประโยชน์ โดยเคล็ดลับ 3 ข้อง่ายๆ ที่จะช่วยเพิ่มยอด Follower ผ่าน Caption คือการใช้ประโยคหรือข้อความที่ กระตุ้นความสนใจ สร้างแรงบันดาลใจและอธิบายภาพหรือ Video ขอสังเขป

ใช้ Emoji แต่พอดี – ปฏิเสธไม่ได้ว่าการแสดงความอารมณ์ผ่านภาพ (Emoji) เป็นรูปแบบการสื่อสารที่ได้รับความนิยมบน Social เพราะประหยัดเวลาการพิมพ์ข้อความลงไปได้มากและยังบอกให้รู้ว่าคุณเป็นกันเองกับเหล่า Follower โดยทุกครั้งที่จะใช้ควรมีความพอดี และเลือกให้สอดคล้องกับอารมณ์คุณมากที่สุดทำให้นี่จึงเป็นอีกหนึ่งวิธีดันยอด “ผู้ติดตาม” ใน Platform นี้ของคุณให้เพิ่มขึ้น

มี Hashtag ที่ชัดเจน – # หรือที่เรียกว่า Hashtag นี่คือเอกลักษณ์ของ Instagram ซึ่งสามารถช่วยเพิ่มได้ทั้งจำนวน Follower และยอดการมีส่วนร่วม (Engagement) ด้วย รวมถึงช่วยให้ค้นหาภาพได้ง่ายขึ้น โดย Hashtag ที่ดีควรเป็นชุดคำที่อธิบายภาพพอสังเขป เข้าใจได้ด้วยการมองครั้งเดียวและหากเป็นภาษาอังกฤษควรใช้ติวพิมพ์ใหญ่เมื่อขึ้นพยางค์ใหม่ด้วย เช่น #MarketeerOnline #MarketeerMagazine

ไม่มีทิ้ง Follower ไว้กลางทาง – ความอยู่รอดของสังคมใดก็ตามย่อมขึ้นอยู่กับสมาชิกในสังคมและ Social Media อย่าง Instagram ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้น ดังนั้นหลัง Post ภาพพร้อม Caption และ Hashtag แล้ว ควรใส่ใจอ่านทัศนะ (Comment) ของ Follower และตอบข้อสงสัยต่างๆด้วย เพื่อให้ Post มีความเคลื่อนไหวและกระชับความสัมพันธ์กับสมาชิกให้แน่นแฟ้น ซึ่งที่สุดแล้วจะเป็นปฏิกริยาลูกโซ่ให้ยอด Follower เพิ่มขึ้น /entreprenuer