เอส เอฟ ร่วมแสดงความยินดีใน วันชาติสิงคโปร์

สุวรรณี ชินเชี่ยวชาญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานการตลาด บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (ยืนกลาง) ร่วมมอบช่อดอกไม้แด่ ชวา ซิว ซัน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย (ที่ 2 จากซ้าย) เนื่องในโอกาสวันชาติสิงคโปร์ และแสดงความยินดีในความสำเร็จจากความร่วมมือจากการจัด “เทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์ 2560” ครั้งที่ผ่านมา ณ โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆนี้