พัฒนาตัวเองอย่างไรให้เป็น Online Influencer

 

สร้างฐานแฟนตัวจริง – ถ้าเป้าหมายของคุณคือการเป็นผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดบนโลก Online ที่ต้องทำอย่างแรกคือการสร้างแฟนฐานตัวจริงให้ได้ก่อน ด้วยการเข้าไปติดตามคนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย โดยหากความสนใจและเนื้อหาที่คุณ Post ในบัญชีผู้ใช้ (User Account) สอดคล้องกัน อีกฝ่ายก็จะตอบรับเป็นเพื่อน จนเมื่อถึงเกณฑ์ที่ระบบกำหนดไว้ ทั้งยอด Follower และ Fanpage จะทยอยเพิ่มขึ้นเองตามธรรมชาติ (Organic Growth) ซึ่งคนเหล่านี้เองจะกลายเป็นฐานแฟนตัวจริงกลุ่มแรกและทัพหลักช่วยกระจาย Content ของคุณทุก Post

กระชับความแน่นแฟ้นด้วยเรื่องน่ารู้ – หลังมีฐานแฟนในมือแล้วถัดมาคือการมัดใจคนกลุ่มนี้ไว้ด้วยเรื่องน่ารู้ที่สอดคล้องกับสนใจของพวกเขาอยู่เป็นประจำ โดยเพื่อรักษาสถานะ Online Influencer ให้ติดตัวไปนานๆ และโดดเด่นในวงการที่มีการแข่งขันกันสูง Content ส่วนใหญ่ควรสร้างขึ้นมาเอง อย่างไรก็ตามถ้าหมดไฟไร้ Idea เด็ดขึ้นมา ก็สามารถคัดใจความสำคัญของ Post เก่ามาดัดแปลงเป็น Infographic ,Podcast ,Meme หรือ Video รวมถึงนำ Content ของเหล่า Guru มา Post ได้เป็นครั้งคราว แต่ต้องพิจารณาให้รอบคอบว่าเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับความสนใจของ Fanpage จริงๆ

กระจาย Content ต่อเนื่องในทุก Online Platform – กลุ่มแฟนขาประจำก็มีแล้ว Content ก็ Post ไม่เคยขาด แต่ยังนิ่งนอนใจไม่ได้ เพราะถ้าปักหลักอยู่กับ Platform เดียว ผลงานของคุณจำกัดอยู่ในวงแคบๆ ดังนั้นควรกระจาย Content ไปให้ไกลที่สุด ไม่ว่าบน Facebook ,Instagram ,Twitter และ Pinterest โดยเมื่อเกิดการส่งต่อ Contentเป็นทอดๆ และยอด Reachเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง Post เก่าของคนหนึ่งอาจกลายเป็น Post ใหม่ที่อีกคนไม่เคยเห็นมาก่อน

ขยับขยายสู่เวทีใหญ่ – เมื่อมีสถานะมั่นคงบนโลก Online แล้ว ก็ถึงคราวก้าวต่อไปสู่เวทีที่ใหญ่ขึ้น อาจเป็นสื่อกระแสหลักแขนงอื่นๆ อย่างโทรทัศน์ หรือนิตยสาร เชื่อเถอะถ้าเนื้อหาที่คุณนำเสนอมีคนตามกด Like ตาม Retweet มากโอกาสที่จะได้รับความสนใจ บนโลก  Offline ต่างๆ ก็ต้องมีมากเช่นกัน และถ้าอยากให้ Content ของคุณเป็นประโยชน์กับคนประเทศอื่น ควรนำไปแปลเป็นภาษาอื่นด้วย

ใส่ใจทุก Comment – ตามที่ได้กล่าวไปแล้วว่ายิ่ง Content ของคุณกระจายออกไปไกลมากเท่าไหร่ โอกาสที่คนใช้สื่อ Online จะมองเห็นก็ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่านั้น ทว่าวงจรดังกล่าวจะขับเคลื่อนไม่ได้เลย หากละเลยยอด Engagement ดังนั้นต้องใส่ใจตอบทุกคำถามและข้อสงสัย จากเหล่า Fanpage และ Follower โดยถ้าดังถึงขนาดไม่มีเวลาตอบ Comment ก็ถึงคราวที่ต้องหาผู้ดุแลเรื่องแทนแบบเต็มเวลา เพราะเมื่อไหร่ที่ Engagement ลดลง โอกาสการมองเห็นหรือเข้าถึงผลงานของคุณก็จะลดตามไปด้วย และท้ายที่สุดฐานแฟนตัวจริงอาจไม่เหลือเลยก็ได้ /entrepreneur