อยากทานอาหารที่สะอาดปลอดภัย… ต้องเริ่มใส่ใจตั้งแต่ “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย” ที่ได้มาตรฐาน

ปัจจุบันรูปแบบการใช้ชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ไลฟ์สไตล์การเลือกซื้ออาหารนอกบ้าน และเลือกใช้บริการตามร้านอาหารต่างๆ แทนการปรุงอาหารเองกันมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณการใช้ บรรจุภัณฑ์อาหาร เพิ่มขึ้นเช่นกัน ประกอบกับการเติบโตของ กระแสการใส่ใจเรื่องสุขภาพ ในช่วง  2 – 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้นอกจากความสะดวกสบายในการเลือกรับประทานแล้ว ความใส่ใจในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยยังต้องมาเป็นอันดับ 1

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จึงเริ่มพัฒนาบรรจุภัณฑ์ “เฟสท์ (Fest) บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย เราห่วงใยคุณ”  ซึ่งเป็นบรรจุภัณฑ์ที่มีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยสูง เหมาะสำหรับบรรจุอาหารโดยเฉพาะ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่สำหรับคนไทยสามารถบริโภคอาหารอย่างปลอดภัย อีกทั้งยังสอดคล้องกับนโยบายการดำเนินธุรกิจของ เอสซีจี ที่มุ่งเน้นสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต และสร้างความสะดวกสบายเหมาะกับการใช้ชีวิตประจำวัน

“บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยที่ดี” นั้นควรเป็นอย่างไร?

เฟสท์ (Fest) “บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย” นั้นผลิตจากเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ผู้บริโภคสามารถมั่นใจได้ในคุณภาพ  ซึ่งประกอบไปด้วย 3 คุณสมบัติเด่น ได้แก่

1. ผลิตจากวัตถุดิบที่ได้รับมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยตั้งแต่ต้นน้ำ ด้วยการค้นคว้าและพัฒนาสายพันธุ์ยูคาลิปตัส ส่งเสริมการปลูกเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อบริสุทธิ์ สำหรับผลิตกระดาษสำหรับสัมผัสอาหาร (Food Contact Paper)* เคลือบด้วยพลาสติก PE สำหรับสัมผัสอาหาร (PE Food Contact)** เพื่อลดการรั่วซึมของน้ำและน้ำมัน ทั้งยังมีการออกแบบบรรจุภัณฑ์อาหารด้วยการขึ้นรูปจากกระดาษแผ่นเดียว เพื่อให้สามารถบรรจุอาหารทุกประเภท ทนความร้อนได้ 100 องศา

2. กระบวนการผลิตที่มีมาตรฐานระดับสากล ควบคุมการผลิตภายใต้ข้อกำหนดมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice) หรือ GMP มาตรฐานสากล*** เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ในความสะอาดและปลอดภัยของบรรจุภัณฑ์

3. บริการให้คำแนะนำด้านการออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์สำหรับเจ้าของธุรกิจอาหาร ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพเน้นความสวยงาม และใส่ใจความปลอดภัยของผู้บริโภค เพื่อช่วยสร้างภาพลักษณ์ สร้างมูลค่าทางการตลาด และเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ร้านได้อีกด้วย

 

สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่สนใจเลือกใช้ “เฟสท์” บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัย สามารถหาซื้อได้ที่ร้านจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ทั่วไป ห้างแม็คโคร ทุกสาขา และ ร้าน Fest Shop เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ และสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.festforfood.com  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 0 2586 1000

 

ภาพ (ขวา) คุณวิมล จันทร์เทียร Brand Director บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์, (ซ้าย) คุณกิตชัย ทัศนวิญญู ผู้จัดการส่วน Food Packaging Business Development

 

ร้าน Fest Shop เอสซีจี สำนักงานใหญ่ บางซื่อ

ข้อมูลเพิ่มเติม วัสดุที่ใช้ในการผลิตบรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์

* กระดาษสัมผัสอาหารได้ (Food Contact Paper)  นั้นผ่านข้อกำหนด Resolution AP (2002) 1; Paper and Board Materials and Articles Intended to Come into Contact with Foodstuffs  ภายใต้ข้อกำหนดตาม EU regulation for direct contact materials for food
** เม็ดพลาสติก PE Food Contact Grade ที่เลือกใช้ ได้รับการรับรองจากผู้ผลิตและจำหน่ายว่าเป็นวัตถุดิบที่สามารถใช้เป็นวัสดุสำหรับสัมผัสอาหาร (Food Direct Contact material) ได้  โดยผ่านข้อกำหนดตามกฎหมาย Commission Regulation (EU) No 10/2011, Plastic Materials and Articles Intended to Come into Contact   ที่มีจุดหลอมเหลวที่ 107 องศาเซลเซียส อ้างอิงจาก product specification ของ SCG Chemicals (ข้อแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ คือใช้งานที่อุณหภูมิไม่เกิน 100 องศาเซลเซียส)

*** GMP มาตรฐานระดับสากล ตามข้อกำหนด Regulation (EC) 2023/2006 ของ European Union และผ่าน มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับ บรรจุภัณฑ์อาหาร ตามข้อกำหนด European Regulation EC No. 10/2011 และ Directive 94/62/EC Packaging and packaging waste รวมถึงผ่านข้อกำหนดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 295 เรื่องกำหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุที่ทำจากพลาสติก ตามมาตรฐาน EU Standard เฉพาะสินค้าที่ผลิตจากบริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด (โรงงานบ้านโป่ง) เท่านั้น

ข้อมูลอ้างอิง

สามารถค้นหาข้อมูลการย่อยสลายของวัสดุได้จาก กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยารธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  http://www.pcd.go.th/info_serv/waste_rubbish.htm)
บริษัทฯ ได้มีการชี้แจงวัสดุว่าผลิตจากกระดาษ Food Contact เคลือบพลาสติก PE ในสื่อต่างๆ มาโดยตลอด เช่น www.festforfood.com (ตัวอย่าง: http://festforfood.com/product/PB004.php