ห้องอาหารสีฟ้า รับสมัคร Senior Marketing Executive

บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด รับสมัคร Senior Marketing Executive  / เจ้าหน้าที่การตลาดอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
1. วางแผนสื่อสารทางการตลาด เช่นโปรโมชั่น,การโฆษณา,กลยุทธ์ทางการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
2. ควบคุมและดูแลการสื่อสารทางการตลาดทั้งหมดที่ออกจากองค์กรถึงลูกค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
3. ประสานงานกับทีม PR,OnlineและแผนกGraphic
4. อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ :
1. เพศชาย/หญิง
2. อายุ 27-35 ปี
3. จบวุฒิป.ตรีในสาขาการตลาดหรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
4. มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาด/การสื่อสารการตลาดโฆษณาประชาสัมพันธ์ในธุรกิจร้านอาหารหรือใกล้เคียง 5 ปีขึ้นไป
5. มีความสามารถด้านการสื่อสารและทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดีเชื่อมั่นใจตนเอง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ มีทัศนคติเชิงบวก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 – 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)

 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณภูเบศร์
ที่อยู่ : 47/21 Soi Bangkok Bazar, Ratchadamri Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 0-2655-0251-60 ต่อ 36, 091-120-1459
โทรสาร : 0-2253-7806
โฮมเพจ : http://www.seefah.com