ไทยสเตนเลสสตีล เดินหน้า นวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Seagull Green Innovation” ทุ่มงบ 50 ลบ. ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ ดึงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในการผลิต

ไทยสเตนเลสสตีลไฟเขียวงบประมาณ 50 ล้านบาทเดินหน้านวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม “Seagull Green Innovation”ติดตั้งแผงโซลาร์รูฟ ดึงพลังงานแสงอาทิตย์ใช้ในกระบวนการผลิตมุ่งสู่เครื่องครัวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

“คาดหลังติดตั้งจะช่วยลดค่าไฟเฉลี่ย 5 ล้านบาทต่อปี ทั้งยังลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) 575,850 กิโลกรัมต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 26,415 ต้น ปัจจุบันผลิตภัณฑ์ จากไลน์การผลิตดังกล่าว เริ่มออกสู่ตลาดเรียบร้อยแล้ว

นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวสเตนเลสสตีลและเครื่องครัวนอนสติ๊กคุณภาพ ภายใต้ ตรา “ซีกัล” และ ตรา “จรวด” เปิดเผยว่า บริษัทฯ ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างยิ่งโดยเริ่มกำหนดแผนการอนุรักษ์พลังงานตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งเริ่มจากการลดการใช้พลังงานง่ายๆ ใกล้ตัว เช่น ลดการรั่วของระบบลมในโรงงาน ปิดไฟแสงสว่างพัดลมและเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ได้ใช้งาน ติดสัญญาณเตือนเมื่อเปิดเครื่องจักรขนาดใหญ่ทิ้งไว้เปลี่ยนรถยกไฟฟ้าแทนรถยกแบบน้ำมัน และเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดฟลูออเรสเซนต์เป็นหลอด LED

ล่าสุดบริษัทฯ ได้สานต่อนโยบายการอนุรักษ์พลังงานด้วยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต “Seagull Green Innovation” เพื่อพัฒนาสู่การเป็นแบรนด์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน โดยการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟเพื่อใช้พลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาทดแทนการใช้พลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิตที่โรงงาน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี โดยเลือกใช้แผงพลังงานแสงอาทิตย์รุ่น HIT จาก บริษัท พานาโซนิค อีโค โซลูชั่นส์เซลล์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ผลิตแผงพลังงานแสงอาทิตย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในโลกและได้รับการทดสอบจากมาตรฐานสากลแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมีอายุการใช้งานยาวนานและมีความทนทานสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ปลอดภัยจากสารพิษและโลหะหนักตกค้าง ได้รับการรับรองตามมาตรฐานRoHS

ซึ่งการติดตั้งในครั้งนี้ บริษัท อินเตอร์โซล คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตั้งระบบโดยได้ทำการติดตั้ง ลงบนพื้นที่ของหลังคาโรงงานขนาด 3,750 ตารางเมตร ซึ่งแผงโซลาร์รูฟ

ที่ติดตั้งนั้นมีกำลังผลิตไฟฟ้าสูงสุด 703 กิโลวัตต์ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ถึงปีละ 1,100,000 หน่วยต่อปีซึ่งถือว่า สามารถผลิตกำลังไฟฟ้าได้สูงที่สุดเมื่อเทียบกับน้ำหนักและพื้นที่ที่ใช้ ทั้งนี้ บริษัทฯมียอดการใช้ไฟฟ้าในส่วนของโรงงานผลิตประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

ซึ่งหลังจากได้ติดตั้งระบบโซลาร์รูฟ พร้อมนโยบายการลดใช้พลังงานภายในโรงงานจะสามารถลดค่าไฟฟ้าเฉลี่ยในโรงงานได้ประมาณ 5ล้านบาทต่อปี หรือประมาณ 25% ทั้งยังช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ถึงปีละ 575,850 กิโลกรัมต่อปี หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ถึง 26,415 ต้น เพื่อมาช่วยฟอกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Co2) ดังกล่าว ซึ่งการติดตั้งในครั้งนี้คาดการอายุการใช้งานยาวนานถึง 30 ปี

“ปัจจุบัน บริษัทฯ เริ่มนำพลังงานแสงอาทิตย์จากการติดตั้งแผงโซลาร์รูฟมาใช้ในกระบวนการผลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งนับจากนี้ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นของ ไทยสเตนเลสสตีลจะถูกผลิตโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ถึง 25% พร้อมใช้ใน กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อจัดจำหน่ายในไทยและส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นของบริษัทฯ ตามนโยบายด้านการอนุรักษ์พลังงาน “Seagull Green Innovation” โดยการนำนวัตกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาใช้ในกระบวนการผลิต

โดยในอนาคตบริษัทฯ ยังคงสานต่อและให้ความสำคัญกับนโยบายด้านดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ที่ทุกคนควรหันมาใส่ใจให้มากยิ่งขึ้น” นายอรุณ เรืองจรุงพงศ์ กล่าวสรุป

คลิปวีดีโอ: Seagull Green Innovation ซีกัลเดินหน้านวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับ บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด

บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2514 ปัจจุบันมีจำนวนพนักงานกว่า 1,221 คน โดยดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องครัวที่ผลิตจากสเตนเลสสตีล และเครื่องครัวนอนสติ๊ก รวมไปถึงเครื่องใช้อื่นๆ โดยผลิตตามคำสั่งซื้อเฉพาะของลูกค้า(OEM) และผลิตภายใต้เครื่องหมายการค้าของบริษัทฯ ประกอบด้วย ตราซีกัล และตราจรวด เพื่อตอบสนองไลฟ์สไตล์การทำอาหารที่แตกต่างกันไปของลูกค้าในแต่ละกลุ่ม ทั้งสำหรับใช้ในครัวเรือนและสำหรับผู้ประกอบการด้านธุรกิจอาหาร จัดจำหน่ายในประเทศและส่งออกทั่วโลก

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 บริษัท ไทยสเตนเลสสตีล จำกัด ได้ก่อตั้งโรงงานที่ครบครันด้านระบบการผลิตอันทันสมัยขึ้น โดยตั้งอยู่ที่ 99 หมู่ 3 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี เนื้อที่รวม 100 ไร่ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและรองรับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยโรงงานได้ดำเนินงานด้านการผลิตและพัฒนาคุณภาพของเครื่องครัว เครื่องใช้ ที่เพียบพร้อมด้วยเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ภายใต้ระบบการควบคุมคุณภาพที่ได้มาตรฐาน เพื่อรองรับการขยายตัวที่เพิ่มขึ้นของตลาดโลก และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันสำหรับตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ สามารถรองรับการผลิตได้กว่า 10,000 ตันต่อปี จนได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องครัวรายใหญ่ของประเทศไทยและอาเซียน

นอกจากความมุ่งมั่นในการพัฒนาเครื่องครัวคุณภาพแล้ว บริษัทฯ ยังยึดถือการทำงานทั้งในส่วนของสำนักงาน และโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยได้วางระบบการทำงานตามมาตรฐานสากล และกำหนดขอบเขตระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ครอบคลุมทั้งกระบวนการผลิต และกิจกรรมทุกกิจกรรมภายในสถานที่ตั้งบริษัทฯ จึงได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 และมาตรฐานระบบการจัดการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสากล ISO14001 ทั้งระบบ