ใช้ Chat App ใน Office อย่างไรไม่ทำให้เสียงาน

ต้องกระชับ – ทุกครั้งที่เปิดการสนทนา ไม่ว่าผ่านช่องทางใดก็ตามก็ส่งผลให้เกิดการเสพย์ติดได้ทั้งนั้น เพราะเป็นการตอบโต้กันไปมาซึ่งกระตุ้นให้สมองหลั่ง Dopamine สารแห่งความสุขจากการปิติยินดีต่างๆ เช่นงานที่เสนอลูกค้าไปได้รับการอนุมัติ ฉะนั้นเพื่อไม่ให้การสนทนายืดเย้อจนเสียงาน ข้อความบน Chat App ทุก Platform ควรกระชับ มีลักษณะปลายปิด ตีกรอบให้ตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นและเลือกตอบกับคนที่จำเป็นจริงๆ

ขอตัวสักพักถ้าติดพัน – Chat App คือการสื่อสารรูปแบบหนึ่ง หากต่อเนื่องจนเข้าสู่รายละเอียดเมื่อไหร่เวลาที่ใช้อาจไม่จบลงภายใน 2-3 นาที ถ้าเกิดกรณีนี้โดยเฉพาะระหว่างประชุมควรขอตัวไปคุยให้จบเพื่อไม่รบกวนสมาชิกในห้องประชุม และยังเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนมีมารยาทด้วย

ให้ความสำคัญกับตัวสะกดและวรรคตอน – การสนทนาผ่านข้อความบน Mobile Device มีข้อดีมากมาย เช่น รวดเร็ว รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายเห็นคำพูดของคุณหรือไม่ และยังสามารถประหยัดเวลาด้วยตัวต่อต่างๆ ได้อีก แต่การไม่เห็นหน้าและไม่ได้ยินเสียงคือข้อจำกัดที่ต้องให้ใสใจ ดังนั้นควรตรวจทานให้รอบคอบเรื่องตัวสะกดและวรรคตอนเพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสาร

เลี่ยงใช้ Emoji – หากใช้ผิดกาลเทศะและเอาง่ายเข้าว่า ความสะดวกที่คุ้นเคยก็สามารถย้อนมาทำร้ายผู้ใช้ได้เช่นกัน สถานการณ์นี้เกิดขึ้นทันทีถ้าคุณเผลอไปใช้ ภาพแสดงอารมณ์ (Emoji) น่ารักๆ กับลูกค้าที่สำคัญต่อหน้าที่การงานหรือผู้บังคับบัญชาที่ควรให้ความเคารพ ดังนั้นควรตั้งสติ คิดให้รอบคอบทุกครอบระหว่างใช้ Line และFacebook Messenger รวมถึงส่ง E-mail ผ่าน Smartphone หรือ Mobile Device กับคู่สนทนาเหล่านี้ / entrepreneur