ลอรีอัล รับสมัคร E-Commerce Manager

บริษัท ลอรีอัล (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัคร E-Commerce Manager / ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์อิเลคทรอนิคส์
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
Develop overall E-Commerce strategy for the division and deploy to all brands.
• Lead the relationship with the key E-Trailers and develop overall strategy and execution plan via working closely with sales team.
• Develop E-Commerce strategy and develop action plans for brands. Lead the execution of the brands E-Commerce plan.
• Marginal P&L management.
• Identify opportunities and establish the E-Commerce business for brands where it has not been implemented.
• Monitor the current E-Commerce sites and identify opportunity to improve.
• Overall ecommerce dashboard, performance tracking and improvement.
คุณสมบัติ
• Excellent business understanding.
• Has already taken part into the project management of developing an E- Commerce website.
• Minimum 5 – 8 years in digital or consumer goods industry.
• Ideally has experience at digital agency 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
 ที่อยู่ : 179 Bangkok City Tower, 6-9th and 21st Floor, South Sathorn Road, Sathorn, Bangkok 10120
 โทรศัพท์ : 0-2684-3000
 โทรสาร : 0-2679-6416
 โฮมเพจ : http://www.loreal.com