ดิจิทีฟ รับสมัคร Digital Content Editor

บริษัท ดิจิทีฟ จำกัด รับสมัคร Digital Content Editor
คุณสมบัติ
• เพศชาย/ หญิง อายุ 24 – 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์, มนุษยศาสตร์หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 2 ปี
• สามารถใช้ Ms. Office, Power point , Photo Shop, etc.
• มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล Content ข้อความและรูปภาพ โดยวางแผนเรื่อง จัดวางเนื้อหาต่างๆ ให้สวยงามและครบถ้วน รวมถึงการแท็คเนื้อหา วางคีย์เวิร์ด
• เขียนข้อความประชาสัมพันธ์ให้กับ Content ทั้งหมดที่อัพโหลดขึ้นไป และใช้เครื่องมือ Analytics ต่างๆ
• วางแผนพัฒนาข้อมูล ปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์อย่างต่อเนื่อง
• ดูแลความถูกต้องของเนื้อหา รูปแบบและความสดใหม่ ของเว็บไซต์
• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการปรับปรุงเนื้อหาเว็บไซต์
• เฝ้าติดตามกระแสใหม่ๆ บน Social Media เพื่อนำมาวางแผนในการรายงานข่าวดูแลเนื้อหา รูปภาพ ข้อความที่ปรากฎบนเว็บไซต์ บล็อค สังคมออนไลน์ เช่น Facebook
• มีทัศนคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ ตรงต่อเวลา มีความรับผิดชอบสูง ทั้งต่อลูกค้าและสังคม
• สามารถปรับตัวเข้ากับระบบบริษัทและทำงานเป็นทีมได้
ที่อยู่ : 54 BB Building, 11th Floor, Room 1111 Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey Nua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2258-8818