เอ็กซ์เพรส ดาต้า รับสมัคร Online Marketing Manager (ภูเก็ต)

บริษัท เอ็กซ์เพรส ดาต้า จำกัด รับสมัคร Online Marketing Manager (ภูเก็ต) / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดออนไลน์
ด่วน!!!
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการตลาดออนไลน์ของบริษัทฯ 
2. บริหารจัดการ การใช้งานเครื่องมือ และ สื่อออนไลน์ทั้งหมดของบริษัทฯ 
3. บริหารจัดการทีม เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนดไว้ 
4. การวิเคราะห์เปรียบเทียบคู่แข่งในตลาดและการสร้างชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก 
5. มีใจรักถนัดในงาน Social Media , Marketing online
คุณสมบัติ
 1. เพศชาย – เพศหญิง บุคลิกดี อายุ 25 ปีขึ้นไป
2. พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ดี
3. จบปริญญาตรี มีใจรักและถนัดในงาน Social Media , Marketing Online
4. วางแผนบริหารงานด้านการขายและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
5. บริหารการตลาด Social Media , Marketing Online ทั้งในด้านงบประมาณ , การประชาสัมพันธ์ , รูปแบบการนำเสนอ , การวิเคราะห์การเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาด
6. วางแผนกลยุทธ การประชาสัมพันธ์ บนช่องทางออนไลน์พร้อมทั้งจัดกิจกรรมต่างๆบนออนไลน์
7. มีความรู้และประสบการณ์ทางด้านการตลาดออนไลน์ การตลาดผ่าน mobile , การตลาดผ่าน Search Engine
8. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความสนใจในการตลาดสมัยใหม่– สถานที่ปฎิบัติงาน : ภูเก็ต  
ที่อยู่ : 18/72 ม.5 ถ.วิชิตสงคราม ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

 โทรศัพท์ : 076-304-090-1
 โทรสาร : 076-304-095