เมโกะ คลินิกแพทย์ รับสมัคร Digital Marketing Manager

เมโกะ คลินิกแพทย์ รับสมัคร Digital Marketing Manager / ผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิตอล
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ
– ดูแลงานในส่วนของ Marketing ทั้งหมดขององค์กร
– เน้นทางด้าน Online Marketing
คุณสมบัติ
 – เพศชาย / หญิง
– อายุระหว่าง 30-35 ปี
– วุฒิการศึกษาตามที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ตรง 4-5 ปีขึ้นไป
– เคยทำงานกับองค์กรต่างชาติมาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความชอบและรักงานทางด้านคลินิคความงามหรือศัลยกรรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีประสบการณ์การทำงานระบบบ Agile มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษสถานที่ปฏิบัติงาน
MRT ลงสถานีพหลโยธิน –>ออกประตู 1 ลาดพร้าวซอย 4 –>วินมอเตอร์ไซด์ 10 บาทบริการจอดหน้า Office
แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

ที่อยู่ : เลขที่ 8/44 ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900
 โทรศัพท์ : 0-2938-5806-7
 โทรสาร : 0-2938-5807
 โฮมเพจ : http://www.mekoclinic.com