เอ็มจีที รับสมัคร Online Marketing

บริษัท เอ็มจีที อิเล็คทริค จำกัด รับสมัคร Online Marketing / เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. เปิดและสำรวจตลาดออนไลน์ E-Commerce
2. รับผิดชอบดูแลและควมคุม เว็บไซด์และสื่อออนไลน์ Administrator
3. นำเสนอสินค้า บนเว็บไซด์และสื่อออนไลน์ เปิด-ปิดการขาย Present & Sale
4. สรุปรายงานการทำการตลาด และบริการหลังการขาย Report & After-sales Service
5. ประสานงานกับทีมงานภายในองค์กร เป็นพนักงานประจำ ทำงานวันจันทร์ – เสาร์ Team Work
คุณสมบัติ
– เพศชาย-หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี สาขาต่างๆ
– มีประสบการณ์ในงานการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะในธุรกิจ E-Commerce/ E-Marketing
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตได้ดี
– มีทักษะในการสื่อสาร เจรจาต่อรอง
– มนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้
– มีความกระตือรือร้น รักการขาย และมีใจรักด้านบริการ
ที่อยู่ : 201/9-10 Krathum Lom 29, Phuttamonthon 4 Rd, Krathum Lom, Sam Phran, Nakhon Pathom 73220
 โทรศัพท์ : 0-2889-9977, 081-007-9706
 โฮมเพจ : http://www.mgtelectric.com/