ทริปเปิ้ล ดี กรุ๊ป รับสมัคร Online Marketing Executive

บริษัท ทริปเปิ้ล ดี กรุ๊ป จำกัด รับสมัคร Online Marketing Executive / เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดออนไลน์
หน้าที่และความรับผิดชอบ
• วิเคราะห์ตลาดและคู่แข่ง เพื่อพัฒนา สร้างสรรค์ วางแผนแนวทางการพัฒนาเครื่องมือการตลาดออนไลน์ให้กับแบรนด์สินค้าขององค์กรให้มีประสิทธิภาพ
• ประชาสัมพันธ์และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ เช่น Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, Line,Youtube และ Application ต่างๆ
• จัดกิจกรรม/แคมเปญที่สร้างภาพลักษณ์ต่อองค์กรทางเว็บไซด์ผ่านทาง Social Media ต่างๆ
• เพิ่มช่องทางการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เว็บไซด์เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• วิเคราะห์และวางแผนงานด้านการตลาด Online เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนา Website, web Page และ Social Network ขององค์กร
• ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท
• อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
• เพศหญิง อายุ 25-35 ปี ป.ตรี-ป.โท สาขาการตลาด/การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ทางด้าน Online Marketing, Social Media หรือสายงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2-3 ปี ขึ้นไป
• มีความคิดสร้างสรรค์ Creative สามารถจนำข้อมูลต่างๆมาพัฒนาคิดแคมเปญการตลาดออนไลน์
• มีทักษะและความสามารถในการใช้ Social Media ต่างๆ เช่น Facebook,Instagram, Twitter, Pinterest, Line, Youtubeและ Application ต่างๆ
• ชอบเรียนรู้และชอบค้นคว้าข้อมูลและติดตามข่าวสารที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆบนเว็บไซด์
• สามารถวางแผนจัดทำข้อมูลทางการตลาด ประเมินผลและนำเสนอได้เป็นอย่างดี
• มีความสามารถและประสบการณ์ในการทำงาน Google Analytics, Google Adwords
• มีความรู้ความสามารถในการทำ SEO จะพิจารณาเป็นพิเศษ
วันและเวลาทำงาน: จันทร์ – เสาร์ 08.30-17.30 น.
ชื่อผู้ติดต่อ : Pattama (Executive Assistant)
 ที่อยู่ : 98 ลาดพร้าว 80 (แยก 14) ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
 โทรศัพท์ : 089-455-0098
 โฮมเพจ : http://minedent.com