เปิดแล้ว! โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 46 ปี 2560 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายเกรียงไกร ภูริวิทย์วัฒนา (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) เป็นประธานเปิดโครงการ ธนชาต ริเริ่ม…เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 46 ประจำปี 2560 รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชิงรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภายใต้แนวคิด เท่…อย่างไทย ใครๆ ก็ทำได้” เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้เยาวชนรักษ์ในวัฒนธรรมไทย โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากราชบัณฑิตยสภา สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ ร่วมงาน และ ผศ.เฉลิมเกียรติ มินา รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้การต้อนรับ งานดังกล่าวจัดขึ้น ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้