สิงคโปร์เปิดหลักสูตร Internet of Things

          เพราะให้ความสำคัญด้านการศึกษาสิงคโปร์จึงก้าวหน้ากว่าเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ล่าสุดความจริงข้อนี้ถูกตอกย้ำอีกครั้งด้วยการที่ Republic Polytechnic สถาบันอาชีวศึกษาในประเทศเปิดสอนหลักสูตรอนุปริญญาสาขา Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีเบื้องหลังการสื่อสารกันเองของอุปกรณ์ต่างๆ ในยุคนี้ตั้งแต่ Smartphone ไปถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ซึ่งคณาจารย์ที่มาให้ความรู้ล้วนเป็นคนมากประสบการณ์ในวิทยาการด้านนี้ โดยความรู้ที่ผู้มาลงเรียนจะได้ไปพร้อมใบปริญญาคือการเขียน Program หลักสถิติ การวิเคราะห์ข้อมูล การเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ และองค์ประกอบทางสังคมและอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสร้างระบบ พร้อมสัมผัสและสร้างอุปกรณ์ต้นแบบจากเครื่องพิมพ์ 3 มิติด้วย

          ส่วนคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้มาลงเรียนหลักสูตรดังกล่าวที่ใช้เวลาเรียนรวม 300 ชั่วโมงต้องเป็นผู้ที่วุฒิอนุปริญญาหรือปริญญาตรี ด้านวิศวไฟฟ้าหรือวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันต้องมาลงทะเบียนเรียนและชำระเงินก่อนภายในกรกฎาคมเพื่อให้ได้เตรียมตัวก่อนเริ่มเรียนตุลาคมที่จะถึงนี้ โดยคาดกันว่านี่เป็นโครงการต่อเนื่องของรัฐบาลสิงคโปร์เพื่อผลักดันให้ประเทศเป็น Smart Nation ตามแผนที่วางไว้หลังเริ่มต้นด้วยการก่อตั้งศูนย์พัฒนา Startup ด้านเทคโนโลยีเมื่อไม่นานมานี้

ที่มา : techinasia.com