‘สิงห์ เอสเตท’ รับรางวัลแห่งเกียรติยศ DRIVE AWARD 2017 Strategy

นายฐิติ ทองเบญจมาศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนบริษัทรับรางวัล DRIVE AWARD 2017 (ไดรฟ์ อวอร์ด 2017) ในสาขา Strategy ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรก จาก รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ นายชาติชาย พยุหนาวีชัย นายกสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโอกาสที่ บมจ.สิงห์ เอสเตท ได้รับการคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทธุรกิจ ที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ พร้อมด้วยการมีธรรมาภิบาลอันเป็นเลิศ ซึ่งมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจ รวมทั้งเป็นแรงบันดาลใจให้กับองค์กรอื่นๆ ในขับเคลื่อนประเทศร่วมกันในอนาคต ณ หอประชุมใหญ่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อเร็วๆ นี้

โครงการ DRIVE AWARD 2017 จัดโดยสมาคมนิสิตเก่าเอ็มบีเอ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเฟ้นหาองค์กรและบุคคลที่มีความโดดเด่นในการดำเนินงานในด้านต่างๆ พร้อมกับการมี ธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งเป็นที่ประจักษ์ทั่วไปว่ามีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมและธุรกิจ ซึ่งจะเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นทุกปีโดยจัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรก