มูลนิธิเอสซีจี มอบอาคารเรียนหลังที่ 37 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนไทย

มูลนิธิเอสซีจี องค์กรสาธารณกุศลที่มุ่งมั่ นในการพัฒนาคน นำโดย นายขจรเดช แสงสุพรรณ กรรมการบริหารมูลนิธิเอสซีจี ทีมผู้บริหารมูลนิธิฯ และชาวค่ายอาสาพัฒนาเอสซีจี มอบอาคารเรียนและห้องน้ำ พร้อมอุปกรณ์การเรียน รวมมูลค่า 6,000,000 บาท ให้แก่โรงเรียนวัดตาขัน ต.ตาขัน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง โดยมี นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นตัวแทนรับมอบ

สำหรับอาคารเรียนหลังนี้ เป็นอาคารเรียนหลังที่ 37 ที่มูลนิธิฯ ได้สนับสนุนงบประมาณการก่อสร้ างและได้รับการอนุเคราะห์วัสดุ ก่อสร้างจากบริษัทในเครือเอสซี จีเพื่อมอบโอกาสทางการศึกษาให้ แก่เด็กและเยาวชน ด้วยมุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ าจะเห็นเด็กๆ เติบโตเป็นคนเก่งและดี รวมทั้งเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ ายิ่งของชุมชม สังคม และประเทศในอนาคตต่อไป