“บุญรอดฯ รับรางวัล AREA 2017 จากเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย”

คุณรวินทร์ ชมพูนุชธานินทร์ (กลาง) ผู้อำนวยการกลุ่มประชาสัมพันธ์ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด รับมองรางวัล “Asia Responsible Entrepreneurship Awards” (AREA 2017) หรือ ผู้ประกอบธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมดีเด่นแห่งเอเชีย 2017 จากโครงการ “100 โรงเรียนเกษตรพอเพียง” สาขา การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)  จากเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย โดยมี Datuk Seri Dr. Victor Wee (ซ้ายสุด) ที่ปรึกษาอาวุโสเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย และ Dato William Ng (ขวาสุด) ประธานเอ็นเตอร์ไพรส์ เอเชีย ร่วมมอบ ที่โรงแรมเรเนเซองส์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ