2 ดีไซเนอร์ไทย เวที AirAsia Runway Ready Designer Search 2017

2 นักออกแบบเสื้อผ้าประเภท Ready to Wear ได้รับการคัดเลือกจากโครงการ AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 เป็นตัวแทนประเทศ ส่งผลงานเข้าประกวดร่วมกับนักออ กแบบในอาเซียน ในเดือนสิงหาคม ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย

โครงการ AirAsia Runway Ready Designer Search 2017 เป็นโครงการระดับภูมิภาคของสายก ารบินแอร์เอเชีย ที่จัดตั้งมาเพื่อเฟ้นหานักออกแ บบเสื้อผ้ารุ่นใหม่ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการออก แบบเสื้อผ้าประเภท ready to wear คือ สามารถใส่ได้จริงในชีวิตประจำวั น ในธีมที่ได้แรงบันดาลใจจากเมือง ในอาเซียน ที่จะต้องมีการผสมผสานเอกลักษณ์ ของความเป็นอาเซียน และได้มีโอกาสได้ แสดงผลงานในเวทีระดับอาเซียน โดยในรอบคัดเลือกได้เดินสายหาตั วแทนจาก 10 ประเทศ ประเทศละ 2 คน มาร่วมประกวดผลงานในเวทีระดับอา เซียน ซึ่งได้ดำเนินการคัดเลือกตัวแทน มาแล้วจาก ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน เวียดนาม เมียนมา และประเทศไทย และประเทศต่อไปที่จะทำการคัดเลื อก คือ ประเทศลาว และกัมพูชา

สำหรับผู้ได้รับการคัดเลือกเป็น ตัวแทนประเทศไทย 2 คน ในวันนี้ ประกอบด้วย คุณรัชชานนท์ วงศาสนธ์ เจ้าของผลงานธีมวัดโพธิ์ และ คุณคัมภีร์ ลักษโณศุรางค์ เจ้าของผลงาน Southern Batik Thailand ผ่านการคัดเลือกโดยคณะกรรมการผู้ ทรงคุณิวุฒิ โดยผลงานถูกคัดเลือกจากความคิดส ร้างสรรค์ในการออกแบบ ความเชื่อมโยงของคอลเล็กชั่นเสื้ อผ้า โดยมีการนำเอกลักษณ์ของอาเซียนเ ข้ามาผสมผสานกับการออกแบบ ซึ่งเสื้อผ้าต้องถูกนำมาปรับใช้ ได้จริง รวมถึงการนำเสนอผลงานบนเวที

นายกฤษ พัฒนสาร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย กล่าวว่า การแข่งขันครั้งนี้ถือเป็นหัวใจ สำคัญสำหรับนักออกแบบที่ต้องการ จะเริ่มต้นอาชีพด้วยการเปิดโอกา สให้พวกเขาได้มีโอกาสแสดงศักยภา พในเวทีนานาชาติ และได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญ ในวงการแฟชั่น ซึ่งผู้ที่ชนะในปีที่แล้ว คุณอนุรักษ์ ใจดี ตัวแทนจากประเทศไทยเป็นเครื่ องพิสูจน์ถึงผู้ที่เคยร่วมงานกั บ Bigwigs แฟชั่นท้องถิ่นและจะมีการเปิดตั วคอลเลกชันใหม่บนรันเวย์ KL Fashion Week Ready to Wear ในเดือนสิงหาคมนี้

“เรามีความยินดีที่ได้ ขยายความคิดริเริ่มนี้ไปสู่ทุ กประเทศในอาเซียนเนื่ องจากเราเชื่อว่าภูมิภาคนี้เป็ นกุญแจสำคัญในการเป็นตลาดแฟชั่ นใหม่ที่กำลังเติบโตขึ้นในเวที โลก นอกจากนี้เรายังประทับใจในพรสวร รค์ของผู้เข้าแข่งขันทุกท่าน ที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถและ ความคิดสร้างสรรค์ เราหวังว่าผู้เข้ารอบทั้งสองท่า นจะโชคดีและเราหวังว่าจะได้เห็น คอลเลกชันของพวกเขาบนเวทีเร็วๆ นี้ ” นายกฤษ กล่าว

 

สำหรับรางวัลของผู้ผ่านการคั ดเลือก 2 คน จะได้ไปแสดงผลงานจริงในงาน KL Fashion Week ในเดือนสิงหาคม 2560 ร่วมกับนักออกแบบจากชาติอื่น ซึ่งผู้ชนะรางวัลที่ 1 ในเวทีที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ จะได้รับรางวัลรวมมูลค่า 25,000ริงกิต รวมถึงจะมีโอกาศได้แสดงผลงานบน fashionvalet.com นิตยสาร Travel3Sixty บนเครื่องบินแอร์เอเชีย และจะได้รับคำปรึกษาจาก Kuala Lumpur Fashion Week Ready To Wear 2017  นอกจากนั้นจะได้รับการยืนยันการ ได้ขึ้นโชว์เต็มรูปแบบใน KL Fashion Week RTW 2018 อีกทั้งยังได้รับแต้ม AirAsia BIG Point 150,000 แต้ม ตั๋วโดยสารจากแอร์เอเชีย หรือแอร์เอเชีย เอ็กซ์

ด้านคณะกรรมการคัดเลือกปีนี้ประ กอบด้วย คุณแอนดรูว์ ทัน ผู้ก่อตั้ง KL Fashion Week Ready to Wear คุณกฤษ พัฒนสาร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์ สายการบินไทยแอร์เอเชีย คุณวิวี ยูซุฟ ผู้ร่วมก่อตั้ง Fashion Valet คุณสุพิชา สอนดำริห์ บรรณาธิการ นิตยสารคลีโอ และ คุณประพัฒน์ สมบูรณ์สิทธิ์ ผู้ก่อตั้ง Q Design and Play 

ทั้งนี้ สามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ ยวกับโครงการได้ที่ youtube.com/user/AirAsia หรือติดตามได้ที่ #AirAsiaRunway หรือช่องทางโซเชี่ยลมีเดียอื่นๆ ได้แก่ (facebook.com/AirAsiaThailand) และ (twitter.com/AirAsiaThailand